settings icon
share icon
سوال

آیا شیطان یک موجود حقیقی است یا نیرو/ مظهر پلیدی و شر است؟

جواب


اگرچه شیطان افراد بسیاری را متقاعد کرده که وجود ندارد اما او کاملا یک موجود حقیقی، وجود شخصی، و منبع همه بی ایمانی ها و شرارت ها در دنیا است. او با نام های مختلفی در کتاب مقدس خوانده شده است از قبیل شیطان ( به معنی دشمن – ایوب فصل 1 آیه 6، رومیان فصل 16 آیه 20) ، شر و پلید (متی فصل 4آیه 1، اول پطرس فصل 5 آیه 8) ، لوسیفر (اشعیا فصل 14 آیه 12) ، مار (دوم قرنتیان فصل 11 آیه 3، مکاشفه فصل 12 آیه 9) و بسیاری دیگر.

وجود شیطان به عنوان یک موجود حقیقی از طرف عیسی مسیح تایید شده است. عیسی مسیح بارها او را به نام خطاب کرد (لوقا فصل 10 آیه 18، متی فصل 4 آیه 10) و او را فرمانروای این دنیا خواند (یوحنا فصل 12 آیه 31، فصل 14 آیه 30، فصل 16 آیه 11).

پولس او را "حاکم این دنیا" خواند (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4) و همچنین "رئیس نیروهای پلید" (افسسیان فصل 2 آیه 2). یوحنا می گوید مردم دنيا، تحت قدرت و سلطهٔ شيطان قرار دارند (اول یوحنا فصل 5 آیه 19). در مکاشفه فصل 12 آیه 9 می خوانیم که "اين اژدهای بزرگ، يعنی آن مار قديمی كه اسمش ابليس يا شيطان است و همان كسی است كه تمام مردم دنيا را فريب می‌دهد، با تمام دار و دسته‌اش بر زمين افكنده شد". همه این موارد نمی توانند توضیح تنها یک نیروی پلید و یا مظهری از شرارت باشند.

کتاب مقدس به ما می گوید قبل از اینکه انسان و جهان آفریده شوند خداوند "گروه بیشماری از فرشتگان" را خلق کرد (عبرانیان فصل 12 آیه 22). بالاترین مقام در بین این فرشتگان را کروبی ها دارند که در بارگاه خداوند حضور دارند و شیطان نیز "کروبی" بود (حزقیال فصل 28 آیه 14). او پر از حکمت و زیبایی بود.

خداوند شیطان را به شکل یک موجود پلید خلق نکرد. فرشتگان نیز مانند انسان آزاد آفریده شدند و مثل ماشینی که قدرت فکر کردن نداشته باشد نیستند. آنها دارای این توانایی هستند که خداوند را رد کرده و بر ضد او شورش کنند.

گناه اصلی چه در انسان چه در فرشتگان، گناهان دوقلوی بی ایمانی و غرور هستند. شیطان به خود گفت، "تا به آسمان بالا خواهم رفت، تخت سلطنتم را بالای ستارگان خدا خواهم نهاد و بر قلهٔ كوهی در شمال كه خدايان بر آن اجتماع می‌كنند جلوس خواهم كرد. به بالای ابرها خواهم رفت و مانند خدای متعال خواهم شد" (اشعیا فصل 14 آیه های 13 تا 14). باز هم باید گفت که این موارد نمی توانند کارها و انگیزه های یک نیروی غیرشخصی باشند.

عیسی مسیح نیز برخی از ویژگی های شیطان را برای ما بازگو کرده است. مسیح گفت که شیطان از آغاز خلقت قاتل بوده، دوراز حقیقت است و هرآنچه می گوید دروغ است، دروغ زبان اصلی اوست و او پدر همه دروغ هاست (یوحنا فصل 8 آیه 44).

برای مسیحیان بسیار مهم است که حقیقت شیطان را بدانند و این را درک کنند که او مانند شیرغران به هر سو چنگ می زند تا کسی را تکه و پاره کند (اول پطرس فصل 5 آیه 8). غلبه کردن بر وسوسه های شیطان با تکیه بر قدرت و توانایی خودمان غیر ممکن است اما کتاب مقدس به ما می گوید که چگونه محکم و استوار باشیم. ما باید مسلح به خداوند شویم و در برابر وسوسه شیطان ایستادگی کنیم (افسسیان فصل 6 آیه 13).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا شیطان یک موجود حقیقی است یا نیرو/ مظهر پلیدی و شر است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries