settings icon
share icon
سوال

آیا ارواح پلید می توانند وارد اشیاء غیر جاندار بشوند و آنها را تسخیر کنند؟

جواب


این دیدگاه که ارواح پلید می توانند اشیاء را تسخیر کنند هیچ نوع پشتوانه و اساس کتاب مقدسی ندارد. این عقیده در گروه رسوم خرافاتی و عقاید مرموز قرار دارد که در مکاتب زنده انگاری (روح باوری در اشیاء بی جان) و علم غیب دانی پیدا می شود.

برخی می گویند متن هایی مانند اعمال رسولان فصل 19 آیه 19، که در آن جادوگران کتاب ها و طلسم های خود را سوزاندند، ثابت می کند که اشیاء نیز می توانند دارای ارواح پلید باشند. اما این متن ربطی به این موضوع ندارد. بیشتر اینطور بوده که این نوایمانداران کتاب های جادوگری خود را سوزاندند تا از نشر دروغ جلوگیری کرده باشند و ثابت کنند که دیگر ایماندار به مسیح هستند.

کتاب مقدس داستان هایی را روایت می کند که ارواح پلید غیرایمانداران را تسخیر کرده بودند. اما داستانی وجود ندارد مبنی براینکه ارواح پلید اشیاء را تسخیر کرده باشند، و کتاب مقدس هم به ما درباره چنین چیزی هشداری نداده است. اعمال اسرار آمیز و جادوگری ممکن است باعث جذب ارواح پلید شوند و اشیاء خاصی نیز در مراسم آنها استفاده می شود و ممکن است به نظر برسد که شیطان و یا ارواح پلید او خود را به آن اشیاء متصل کرده باشند اما به این معنی نیست که ارواح پلید در آن شیء وجود دارند و ساکن هستند. جذب نیروهای شیطانی نیز خود یک عمل مرموز و فراطبیعی است. از کسانیکه درگیر این اعمال مروموز هستند و می خواهند به سمت عیسی مسیح بیایند خواسته می شود که کتاب ها و اشیاء مربوط به آن اعمال را دور بریزند، نه به این دلیل که درون آن اشیاء شیطان وجود دارد بلکه به این دلیل که ممکن است باعث وسوسه آنها در آینده شوند.

ایمانداران به مسیح نباید از شیطان و ارواح پلید بترسند، هرچند که باید هشیار بوده و مراقب وسوسه های آنها باشند (اول پطرس فصل 5 آیه 8). نکته کلیدی اطاعت از خدا و زندگی با عیسی مسیح است: "بنابراين، خود را با فروتنی به خدا بسپاريد، و در برابر شيطان ايستادگی كنيد تا از شما دور شود" (یعقوب فصل 4 آیه 7). کسانیکه به عیسی مسیح ایمان می آورند چیزی برای ترسیدن ندارند، پولس می گوید ،"فرزندان عزيزم، شما از آنِ خدا هستيد و بر مخالفين مسيح غلبه يافته‌ايد، زيرا در وجود شما كسی زندگی می‌كند كه از هر دشمن مسيح در اين دنيای گناه‌آلود، قویتر است" (اول یوحنا فصل 4 آیه 4).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا ارواح پلید می توانند وارد اشیاء غیر جاندار بشوند و آنها را تسخیر کنند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries