settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره چیره شدگی شیطانی چه می گوید؟

جواب


اسناد محکم کتاب مقدسی وجود دارند که ثابت می کنند ارواح پلید/شیطانی نمی توانند یک مسیحی را تسخیر کنند. سوال پیش آمده در مورد تاثیر قدرت ارواح شیطانی و یا شیطان بر یک مسیحی است. خیلی از محققان کتاب مقدس تاثیر قدرت ارواح پلید بر یک مسیحی را "چیره شدگی شیطانی" تعریف می کنند و آن را از تسخیرشدگی تمییز می دهند.

کتاب مقدس می گوید شیطان در جستجوی شکار و بلعیدن ایمانداران است (اول پطری فصل 5 آیه 8) ، و اینکه شیطان و دستیارانش (ارواح پلید/فرشتگان رانده شده) بر ضد مسیحیان برنامه ریزی و توطئه می کنند (افسسیان فصل 6 آیه 11). همانگونه که شیطان قدرت خود را بر روی عیسی مسیح امتحان کرد (لوقا فصل 4 آیه 2)، نیروهای پلید نیز ما را به گناه وسوسه می کنند و نمی خواهند که مطیع خدا باشیم. یک مسیحی نباید به ارواح پلید اجازه دهد تا در این راه موفق شوند و بتوانند مسیحیان را سرکوب کرده و به آنها چیره شوند. چیره شدگی شیطانی به زمانی گفته می شود که یک مسیحی به طور موقت تحت تاثیر قدرت های پلید و شیطانی قرار گرفته و شیطان توانسته توانایی خدمت یک مسیحی به خداوند را به طور موقت از او سلب کند تا آن مسیحی نتواند به طور کامل و با نهایت تمرکز خدا را خدمت کند. اگر یک مسیحی به این چیره شدگی اجازه تداوم بدهد، این چیرگی و سرکوب توسط شیطان و نیروهای پلید به حدی افزایش می یابد که شیطان قدرت بسیار زیادی بر افکار، رفتار و معنویت یک مسیحی پیدا می کند. مسیحیانی که به گناه ادامه می دهند در واقع راه را برای چیرگی بیشتر و بیشتر شیطان بر خودشان بازتر می کنند. توبه و اعتراف به گناه برای برقرار ارتباط مجدد با خداوند ضروری هستند چراکه خداوند می تواند قدرت شیطانی و پلید را درهم بشکند. یوحنا ما را به این روش تشویق می کند: "می‌دانيم هر كه فرزند خدا شده است، خود را به گناه آلوده نمی‌كند، زيرا مسيح كه فرزند خداست، او را حفظ می‌كند تا دست شيطان به او نرسد" (اول یوحنا فصل 5 آیه 18).

برای مسیحیان، فرصت پیروزی بر تسلط و چیرگی شیطان همیشه در دسترس است. یو حنا می گوید، "فرزندان عزيزم، شما از آنِ خدا هستيد و بر مخالفين مسيح غلبه يافته‌ايد، زيرا در وجود شما كسی زندگی می‌كند كه از هر دشمن مسيح در اين دنيای گناه‌آلود، قویتر است" (اول یوحنا فصل 4 آیه 4). قدرت روح القدس که درون ما ساکن است (رومیان فصل 8 آیه 9) همیشه برای غلبه بر تسلط شیطان در دسترس می باشد. نه شیطان و نه ارواح پلیدش نمی توانند جلوی ما را از پرشدن از روح القدس بگیرند تا با کمک او بر شیطان و نیروهای شیطانی پیروز شویم. پطرس ایمانداران را تشویق به مقاومت در برابر شیطان می کند (اول پطرس فصل 5 آیه 9). محکم بودن و ثابت قدمی در ایمان یعنی برای غلبه بر تسلط شیطان به نیروی روح القدس تکیه کنیم. ایمان بر اساس یک سری مراحل منظم ساخته می شود که عبارتند از خواندن و مطالعه کلام خدا، ثابت قدم بودن در دعا و معاشرت های خداپسندانه با دیگر ایمانداران. تقویت ایمان با این سلاح ها ما را قادر می سازد تا زره ایمان را بر تن کنیم که با آن می توانیم در مقابل تيرهای آتشين شيطان محفوظ بمانيم (افسسیان فصل 6 آیه 16).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره چیره شدگی شیطانی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries