settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس دربارة تسخیر ارواح چه می گوید؟ آیا این امروزه هم امکان دارد؟ اگر دارد، علائم آن چیست؟

جواب


کتاب مقدس مثالهایی درباره مردم تسخیر شده و یا تحت تاثیر ارواح ناپاک قرار گرفته شده به ما می گوید و به ما بینشی از این موضوع می دهد که چگونه روح شریر می تواند یک شخص را تسخیر کند. در اینجا به چند قسمت از کتاب مقدس اشاره می کنیم: متی فصل 9 آیه های 32 تا 33 ؛ متی فصل 12 آیه 22 ؛ متی فصل 17 آیه 18؛ مرقس فصل 5 آیه های 1 تا 20 ؛ مرقس فصل 7 آیه های 26 تا 30 ؛ لوقا فصل 4 آیه های 33 تا 36؛ لوقا فصل 22 آیه 3؛ اعمال رسولان فصل 16 آیه های 16 تا 18. در بعضی از این آیات، اسیر ارواح ناپاک شدن باعث نواقص جسمانی مثل لال شدن، علائم صرع، کوری، و غیره می شود. در موارد دیگر، باعث می شود که شخص کارهای شریرانه انجام دهد مثل یهودا اسخریوطی (که به عیسی مسیح خیانت کرد) که نمونه بارزی از این مورد است . در اعمال رسولان فصل 16 آیه های 16 تا 18، روح بد به آن کنیز قدرت غیب گویی می داد. مرد تسخیر شده با روح ناپاک در سرزمین جدری ها، که بوسیله لشگری از ارواح پلید تسخیر شده بود (لژیون)، قدرتی مافوق قدرت انسان داشت و لخت در قبرستان زندگی می کرد. پادشاه شائول، بعد از بی اطاعتی از خداوند، بوسیله یک روح پلید دچار عذاب و ناراحتی می شد (اول سموئیل فصل 16 آیه های 14 تا 15؛ فصل 18 آیه های 10 تا 11؛ فصل 19 آیه های 9 تا 10) و حالت افسردگی به او دست می داد و تمایل برای کشتن داوود در او بیشتر می شد.

بنابراین علائم احتمالی زیادی وجود دارند که نشانه های اسیر ارواح شریر شدن می باشند، مثل مشکلات جسمانی که نمی توان آنرا به مشکل فیزیولوژیکی واقعی نسبت داد، تغییر در شخصیت مانند افسردگی یا روحیه تهاجمی، قدرت مافوق طبیعی، غرور، رفتارهایی خلاف موازین اجتمایی و گفتن چیزهایی که کسی به طور طبیعی نمی تواند از آنها اطلاعی داشته باشد یا همان غیب گویی. یادآوری این مطلب مهم است که تقریبا همه این خصوصیات می توانند دلایل دیگری داشته باشند، پس مهم است که هر افسردگی یا هر صرعی را به تسخیر شدن توسط ارواح پلید نسبت ندهیم. از طرف دیگر، فرهنگهای غربی احتمالا دخالتهای شیطانی را در زندگی انسانها به اندازه کافی جدی نمی گیرند.

علاوه بر این خصوصیات جسمانی و احساسی، ممکن است شخص تحت تاثیر ارواح شریر دچار مشکلات روحانی و معنوی شود. این اشکالات عبارتند از نبخشیدن (دوم قرنتیان فصل 2 آیه های 10 تا 11) و اعتقاد و انتشار تعالیم غلط، بخصوص درباره عمل نجات بخش عیسی مسیح (دوم قرنتیان فصل 11 آیه های 3 تا 4 ، آیه های 13 تا 15؛ اول تیموتائوس فصل 4 آیه های 1 تا 5؛ اول یوحنا فصل 4 آیه های 1 تا 3).

در رابطه با تاثیر ارواح پلید در زندگی ایمانداران، پطرس رسول نمونه ای از این حقیقت است که ایمانداران می توانند تحت تاثیر شیطان قرار بگیرند (متی فصل 16 آیه 23). بعضی ها به مسیحیانی اشاره می کنند که تحت تاثیر شدید شریر هستند "روح زده"، اما در هیچ جای کتاب مقدس مثالی زده نشده است که ایمانداری به مسیح بوسیله ارواح پلید تسخیر شده باشد. بیشتر دانشمندان علم خداشناسی اعتقاد دارند که یک مسیحی نمی تواند بوسیله ارواح شریر تسخیر شود، چون روح القدس در او زندگی می کند (دوم قرنتیان فصل 1 آیه 22، فصل 5 آیه 5؛ اول قرنتیان فصل 6 آیه 19)، و روح خدا جایی را با روح شریر شریک نمی شود.

دقیقا به ما گفته نشده است که چطور کسی بوسیله ارواح ناپاک تسخیر می شود. اگر یهودا را نمونه بگیریم، او قلبش را بوسیله طمع به روی شیطان باز کرد (یوحنا فصل 12 آیه 6). بنابراین ممکن است اگر کسی اجازه بدهد قلبش بوسیله عادت های گناه آلود کنترل شود، در واقع به شیطان اجازه ورود داده است. بر اساس تجربه بشارت دهندگان، بنظر می آید که تسخیر ارواح مربوط به پرستش بتها و نگه داشتن وسایل غیب گویی هم می شود. کلام خدا مرتبا پرستش بتها را به پرستش ارواح پلید ربط می دهد (لاویان فصل 17 آیه 7؛ تثنیه فصل 32 آیه 17؛ مزامیر فصل 106 آیه 37؛ اول قرنتیان فصل 10 آیه 20)، بنابراین نباید عجیب بنظر بیاید که پرستش بتها به تسخیر شدن توسط ارواح پلید بینجامد.

براساس آیات بالا و تجربیات بشارت دهندگان، می توانیم نتیجه بگیریم که بسیاری از مردم با انجام گناهانی مثل درگیر شدن با ادیان کاذب و فرقه ها (دانسته یا نادانسته) زندگیشان را بروی ارواح پلید باز می کنند. موارد دیگری که ممکن است راه را برای ورود ارواح پلید به قلب ما باز کند مواردی مانند فساد اخلاقی، مصرف مواد مخدر/ الکل که قدرت اختیار را از شخص سلب می کند، یاغیگری، تلخی، و مدیتشین هستند.

نکته دیگری که قابل اهمیت است این است که شیطان و لشگر شریرش هیچ کاری را نمی توانند انجام دهند اگر خدا اجازه انجام شدن آن کار را صادر نکند (ایوب فصل 1 تا فصل 2). با در نظر گرفتن این نکته، در حالیکه شیطان فکر می کند اهداف خود را به انجام می رساند اما در واقع اهداف خوب خدا را انجام می دهد، چنانکه در مورد خیانت یهودا این هدف و برنامه خدا به سرانجام رسید. بعضی از مردم کشش ناسالمی به مسائل اسرارآمیز و فعالیتهای ناپاک روحانی دارند که غیر حکیمانه و غیر کتاب مقدسیست. اگر ما بدنبال خدا باشیم، خودمان را با زره و سپر او بپوشانیم و به قدرت او تکیه کنیم (افسسیان فصل 6 آیه های 10 تا 18)، از ارواح شریر نخواهیم ترسید، چون خدا بر همه چیز قدرت دارد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس دربارة تسخیر ارواح چه می گوید؟ آیا این امروزه هم امکان دارد؟ اگر دارد، علائم آن چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries