settings icon
share icon
سوال

اصول کتاب مقدسی برای تصمیم گیری قاطعانه چه هستند؟

جواب


تصمیم گیری قاطعانه با تشخیص خواست خداوند آغاز می شود. خداوند از آشکار کردن خواسته اش به کسانیکه مشتاق پیروی از دستورات او هستند خوشحال می شود (مزامیر فصل 33 آیه 18، فصل 35 آیه 27، فصل 147 آیه 11). روش برخود ما در تصمیم گیری ها باید مانند عملکرد عیسی مسیح باشد: « اراده تو انجام شود، نه خواست من» (لوقا فصل 22 آیه 42، متی فصل 6 آیه 10).

خداوند خودش را به دو شکل به ما نشان می دهد. از طریق روح القدس: «ولی وقتی روح‌القدس كه سرچشمه‌ء همهٔ راستی‌ها است بيايد، تمام حقيقت را به شما آشكار خواهد ساخت. زيرا نه از جانب خود، بلكه هر چه از من شنيده است خواهد گفت. او از آينده نيز شما را باخبر خواهد ساخت» (یوحنا فصل 16 آیه 13، همچنین نگاه کنید به اول یوحنا فصل 2 آیه های 20 و 27). و از طریق کتاب مقدس: «كلام تو چراغ راهنمای من است؛ نوری است كه راه را پيش پايم روشن می‌سازد!» (مزامیر فصل 119 آیه 105، همچنین نگاه کنید به مزامیر فصل 19 آیه های 7 تا 9، دوم پطرس فصل 1 آیه 19).

فرایند تصمیم گیری شامل قضاوت در مورد یک رفتار یا عملکرد می باشد. تصمیمات، حاصل خواسته ها ما هستند و همیشه تحت تاثیر ذهن، احساسات یا هر دو قرار می گیرند. تصمیماتی که می گیریم در واقع منعکس کننده خواسته های قلبی ما می باشند (مزامیر فصل 119 آیه 30). بنابراین، سوال کلیدی در فرایند تصمیم گیری باید این باشد که «آیا خشنودی خداوند را انتخاب می کنم یا رضایت خودم؟». یوشع معیار را مشخص می کند: « امروز تصميم خود را بگيريد. آيا می‌خواهيد از خداوند پيروی كنيد .... ولی اين را بدانيد كه من و خانواده‌ام خداوند را عبادت خواهيم نمود » (یوشع فصل 24 آیه 15، ر.ک. رومیان فصل 12 آیه 2).

خداوند تصویر کلی زندگی ما یعنی گذشته، حال و آینده را می بیند. او خودش را از طریق کتاب مقدس و روح القدس بر ما آشکار می سازد و از این راه به ما آموزش و مشورت می دهد. خداوند به ما وعده داده است: «تو را هدايت خواهم نمود و راهی را كه بايد بروی به تو تعليم خواهم داد؛ تو را نصيحت خواهم كرد و چشم از تو برنخواهم داشت!» (مزامیر فصل 32 آیه 8، ر.ک. مزامیر فصل 25 آیه 12). مواقعی که به جای اعتماد به خدا به دنبال امیال خود می رویم خواست خدا ناخوشایند یا نامطلوب به نظر می رسد. اما در نهایت متوجه می شویم که خواست خدا همیشه به نفع ماست (مزامیر فصل 119 آیه 67، عبرانیان فصل 12 آیه های 10 تا 11).

باز هم تکرار می کنیم که کلید اصلی تصمیم گیری قاطعانه، شناخت خواست خداوند است، نه پیروی از امیال خودمان: «راههايی هستند كه به نظر انسان راست می‌آيند اما عاقبت به مرگ منتهی می‌شوند» (امثال فصل 14 آیه 12، ر.ک. امثال فصل 12 آیه 15، قصل 21 آیه 2). وقتیکه به خدا اعتماد می کنیم، نه به خودمان، متوجه خواهیم شد که چه تصمیماتی او را خشنود می سازند.

مهمتر از همه این است که خداوند به تصمیماتی که او علت آنها بوده و در راستای کتاب مقدس است برکت می دهد: «من به تو حكمت آموختم و تو را به سوی راستی هدايت نمودم» (امثال فصل 4 آیه 11، همچنین نگاه کنید به مزامیر فصل 119 آیه 33). دوم اینکه، خداوند تصمیماتی که اهداف او را محقق می سازند و بر قدرت او تکیه می کنند، برکت می دهد: «زيرا خدا خودش در وجود شما كار می‌كند تا بتوانيد با ميل و رغبت او را اطاعت نماييد و اعمالی را بجا آوريد كه مورد پسند اوست» (فیلیپیان فصل 2 آیه 13، همچنین نگاه کنید به فیلیپیان فصل 4 آیه 13).

علاوه بر اینها، خداوند تصمیماتی را برکت می دهد که او را جلال می دهند: «كارهای شما، حتی خوردن و نوشيدنتان، همه بايد برای جلال و بزرگی خدا باشد» (اول قرنتیان فصل 10 آیه 31). او تصمیماتی را برکت می دهد که منعکس کننده شخصیت او هستند، و برقراری عدالت، مهربانی و فروتنی را ترویج می دهند: « خداوند به ما فرموده است كه از ما چه می‌خواهد. آنچه او از ما می‌خواهد اين است كه رحم و انصاف داشته باشيم و با كمال فروتنی احكامش را بجا آوريم » (میکاه فصل 6 آیه 8، همچنین نگاه کنید به اول قرنتیان فصل 10 آیه 31، اول تیموتائوس فصل 4 آیه 12). و او تصمیماتی را برکت می دهد که بر پایه ایمان باشند: «خشنود ساختن خدا بدون ايمان و توكل به او محال است. هر كه می‌خواهد به سوی خدا بيايد، بايد ايمان داشته باشد كه خدا هست و به آنانی كه با دلی پاک در جستجوی او هستند، پاداش می‌دهد» (عبرانیان فصل 11 آیه 6).

ما نباید این وعده خدا را فراموش کنیم که اگر از او درخواست کنیم، به ما حکمت می دهد: «اما اگر كسی از شما طالب حكمت و فهم برای درک اراده و خواست خداست، بايد دعا كند و آن را از خدا بخواهد؛ زيرا خدا خرد و حكمت را به هر كه از او درخواست كند، سخاوتمندانه عطا می‌فرمايد بدون اينكه او را سرزنش نمايد» (یعقوب فصل 1 آیه 5، لطفا رجوع کنید به اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17). وقتی از او طلب حکمت می کنیم باید به اجابت دعایمان از طرف او نیز اعتماد کنیم: «اما وقتی از او درخواست می‌كنيد، شک به خود راه ندهيد، بلكه يقين داشته باشيد كه خدا جواب دعايتان را خواهد داد؛ زيرا كسی كه شک می‌كند، مانند موجی است در دريا كه در اثر وزش باد به اين سو و آن سو رانده می‌شود. چنين شخصی، هرگز نمی‌تواند تصميم قاطعی بگيرد. پس اگر با ايمان دعا نكنيد، انتظار پاسخ نيز از خدا نداشته باشيد» (یعقوب فصل 1 آیه های 6 تا 7). وقتی منتظر زمان خداوند هستیم باید صبور و شکیبا نیز باشیم: «ابراهيم نيز با شكيبايی منتظر ماند تا سرانجام خدا مطابق وعدهٔ خود پسری به او داد، كه همان اسحاق باشد» (عبرانیان فصل 6 آیه 15).

تصمیم گیری زمانی سخت تر می شود که باید دست به یک انتخاب دردناک بزنیم. گاهی کار درست ما را آزرده می کند. در این زمان است که باید متانت داشته باشیم. آیا واقعا می خواهیم در راه جلال عیسی مسیح رنج بکشیم؟ « همانگونه كه مسيح متحمل رنج و زحمت گرديد، شما نيز خود را برای زحمات و رنجها آماده سازيد. زيرا هرگاه بدن انسان متحمل درد و رنج شود، ديگر گناه نمی‌تواند بر آن قدرتی داشته باشد؛ و به اين ترتيب خواهيد توانست بقيهٔ عمر خود را به انجام اراده و خواست خدا سپری كنيد، و نه انجام خواهشهای گناه‌آلود خود» (اول پطرس فصل 4 آیه های 1 تا 2).

آیا امروز تصمیمی را می گیرید؟ از کتاب خدا راهنمایی بگیرید. در آرامشی آسودگی خیال پیدا کنید که فقط او می تواند فراهم کند (فیلیپیان فصل 4 آیه 7). درخواست حکمت کنید، به وعده های او اعتماد کنید، و او مسیر را برای شما روشن خواهد کرد: «با تمام دل خود به خداوند اعتماد كن و بر عقل خود تكيه منما. در هر كاری كه انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام كارهايت تو را موفق خواهد ساخت» (امثال فصل 3 آیه های 5 تا 6، همچنین نگاه کنید به اشعیا فصل 58 آیه 11، یوحنا فصل 8 آیه 12).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اصول کتاب مقدسی برای تصمیم گیری قاطعانه چه هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries