settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره کنار آمدن با آدم های سخت گیر (بدقلق) چه می گوید؟

جواب


همه ما با افرادی روبرو می شویم که کنار آمدن با آنها به نوع خیلی سخت است، در عین حال از همه ما خواسته شده تا اندازه ای با مردم کنار بیاییم. یک فرد بدقلق معمولا از خود راضی، افاده ای، دعوایی، خودخواه، گستاخ، خنگ یا اساسا بی ادب است. به نظر می رسد افراد بدقلق می دانند که چطور ما را آزار دهند، عصبی کنند، به احساسات ما آسیب بزنند و مشکل درست کنند. کنار آمدن با اینگونه افراد تمرین خوبی برای صبوری، مهربانی و محبت است.

در برابر افراد بدقلق باید عیسی مسیح را الگوی خود قرار دهیم، او در زندگی زمینی خود با افراد بدقلق بسیاری زیادی روبرو شد و در مواجه با اینگونه افراد هرگز از خودش واکنشی که نشان دهنده برتری یا غرور باشد نشان نداد، بلکه قدرت خود را تحت کنترل گرفت. او در صورت لزوم توبیخ می کرد (یوحنا فصل 8 آیه 47)، در برابر آنها سکوت اختیار کرد (یوحنا فصل 8 آیه 6)، سوال پرسید (مرقس فصل 11 آیه های 28-29)، آنها را به کتاب مقدس ارجاع داد (مرقس فصل 10 آیه های 2-3) و برای آنها داستان نقل کرد (لوقا فصل 7 آیه های 40-42).

عیسی مسیح در موعظه سر کوه به رفتار مهربان و متواضع با مردم اشاره می کند: «اما به همه شما كه سخنان مرا می‌شنويد، می‌گويم كه دشمنان خود را دوست بداريد و به كسانی كه از شما نفرت دارند، خوبی كنيد. برای آنانی كه به شما ناسزا می‌گويند، دعای خير كنيد. برای افرادی كه به شما آزار می‌رسانند، بركت خدا را بطلبيد. اگر كسی به يک طرف صورتت سيلی زد، بگذار به طرف ديگر هم بزند! اگر كسی خواست ردای تو را بگيرد، پيراهنت را هم به او بده. هر كه از تو چيزی بخواهد، از او دريغ مدار، و اگر اموالت را گرفتند، در فكر پس گرفتن نباش. با مردم آن گونه رفتار كن كه انتظار داری با تو رفتار كنند» (لوقا فصل 6 آیه های 27-31). اول پطرس فصل 3 آیه 9 می گوید، « اگر كسی به شما بدی كرد، به او بدی نكنيد، و اگر كسی به شما دشنام داد، به او دشنام ندهيد؛ بلكه برای ايشان دعای خير و بركت كنيد، زيرا ما بايد با ديگران مهربان باشيم؛ آنگاه خدا ما را بركت خواهد داد .»

در برخورد با افراد بدقلق، مغرور نباشید. باید نصیحت پولس را همیشه به یاد داشته باشیم: «به عنوان پيام‌آور خدا، از جانب او شما را نصيحت می‌كنم كه خود را بزرگتر از آنچه كه هستيد به حساب نياوريد، بلكه دربارهٔ خود درست قضاوت كنيد و خود را با آن مقدار ايمانی بسنجيد كه خدا به شما عطا كرده است » (رومیان فصل 12 آیه 3، همچنین نگاه کنید به فیلیپیان فصل 2 آیه های 3-4). بنابراین وقتی می دانیم که قرار است با یک فرد بدقلق روبرو شویم باید از در خونسردی و فروتنی وارد شویم. البته که محبت نیز نقش مهمی بازی می کند: «همسایه خود را به اندازه خود دوست داشته باش» (غلاطیان فصل 5 آیه 14). ما باید نسبت به همه حتی افراد بدقلق، مهر و عشق الهی داشته باشیم.

کتاب امثال نکات حکیمانه ای در برخورد با اینگونه افراد به ما یادآوری می کند. امثال فصل 12 آیه 16 صبر در روابط را آموزش می دهد: «آدم نادان در مقابل توهين ديگران زود عصبانی می‌شود، ولی شخص دانا خونسردی خود را حفظ می‌كند.» امثال فصل 20 آیه 3 به ما دستور می دهد که به دنبال صلح باشیم: «اجتناب از نزاع برای شخص، عزت می‌آورد. فقط آدمهای احمق هستند كه نزاع به پا می‌كنند.» امثال فصل 10 آیه 12 ما را به عشق و محبت تشویق می کند: «كينه و نفرت باعث نزاع می‌شود، ولی محبت گناه ديگران را می‌بخشد.» امثال فصل 17 آیه 14، آینده نگری و احترام را ارزشمند می داند: « شروع كردن دعوا مانند ايجاد رخنه در سد آب است، پس جر و بحث را ختم كن پيش از آنكه به دعوا منجر شود.» در صورت امکان بهتر است با انتخاب دقیق افرادی که با آنها ارتباط برقرار می کنیم از چنین موقعیت هایی دوری کنیم: «با اشخاص تندخو كه زود عصبانی می‌شوند معاشرت نكن» (امثال فصل 22 آیه 24).

کنار آمدن با افراد بدقلق اجتناب ناپذیر است. وقتی با آنها مواجه می شویم به راحتی در معرض طبیعت انسانی و جسمانی قرار می گیریم. اما این حالت فقط بدترین واکنش را در ما ایجاد می کند. ما باید در برابر این افراد واکنشی از خود نشان دهیم که نشان دهنده ثمره دادن روح القدس در زندگی ما است (غلاطیان فصل 5 آیه های 22-23). شما می توانید با تکیه بر لطف خداوند با افراد بدخلق با محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نيكوكاری، وفاداری، فروتنی و مهمتر از همه همراه با خويشتنداری برخورد کنید. البته باید مراقب باشیم که خودمان به یک انسان سخت گیر و بدقلق تبدیل نشویم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره کنار آمدن با آدم های سخت گیر (بدقلق) چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries