settings icon
share icon
سوال

فرقه یعنی چه؟

جواب


وقتی کلمه «فرقه» به گوش مردم می خورد آنها را معمولا به یاد یک گروه می اندازد که شیطان را پرستش می کنند، حیوانات را قربانی می کنند و یا در مراسم شیطانی و عجیب و غریب کافران شرکت می کنند. با این وجود، در واقع یک فرقه بندرت شامل این موارد می شود. در حقیقت، یک فرقه در مفهوم گسترده تر خود، یک سیستم مذهبی با مراسم و آیین خاص می باشد.

معمولا تعریف دقیق تر و محدود تری از «فرقه» وجود دارد، مفهوم این کلمه به گروه های نامتعارف و غیر عادی اشاره دارد که تعلیمات اصلی یک دین را تحریف کرده است. «فرقه» در مسیحیت به گروهی مذهبی گفته می شود که یک یا چندین حقیقت اساسی کتاب مقدس را رد می کند. یک فرقه به پیروانش تعالیمی می دهد که آن تعالیم می توانند باعث شوند آن فرد «نجات نیافته» باقی بماند. یک فرقه ادعا می کند که قسمتی از یک دین می باشد، در حالیکه حقیقت و یا حقایق ضروری آن دین را انکار می کند. بنابراین، یک فرقه مسیحی در حالیکه ادعا می کند مسیحی است اما یک یا چندین حقیقت و اصل مسیحیت را انکار می کند.

دو نمونه از آموزه های متداول فرقه های مسیحی این است که عیسی مسیح خدا نیست و نجات فقط از طریق ایمان کسب نمی شود. انکار الوهیت مسیح این دیدگاه را بوجود می آورد که مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب برای پرداخت بهای گناهان ما کافی نبوده است. انکار نجات تنها از طریق ایمان بدین معنی است نجات توسط کارهای ما کسب می شود. رسولان در سالهای آغازین کلیسا با فرقه های مختلف سروکار داشتند. به عنوان مثال، یوحنا در کتاب اول یوحنا فصل 4 آیه های 1-3، آموزه های فرقه گنوستیسیسم را مورد خطاب قرار می دهد. ملاک موثق و خوب یوحنا در این اینجا برای یک آموزه الهی این بود که « عیسی مسیح در شکل انسان واقعی بر روی زمین آمد» (آیه 2). که این حقیقت در تضاد مستقیم با بدعت گنوستیک ها بود (نگاه کنید به دوم یوحنا فصل 1 آیه 7).

دو نمونه از بارزترین فرقه های امروزی، شاهدان یهوه و مورمون ها می باشد. هر دو گروه ادعا می کنند مسیحی هستند اما هر دوی آنها الوهیت مسیح و نجات تنها از راه ایمان را رد می کنند. این دو فرقه، به بسیاری از چیزهایی که مطابق یا مشابه با کتاب مقدس است ایمان دارند. با این وجود، به دلیل اینکه الوهیت عیسی مسیح را رد می کنند و اینگونه آموزش می دهند که کارهای ما باعث نجات می شوند، در رده بندی فرقه ها قرار می گیرند. بسیاری از شاهدان یهوه، مورمون ها و دیگر افراد از فرقه های دیگر، انسان های خوبی هستند که واقعا باور دارند اعتقاداتشان حقیقت است. به عنوان یک مسیحی، دعای ما برای افرادی که گرفتار فرقه ها هستند این است که بتوانند دروغ ها را ببینند و با ایمان به عیسی مسیح به سمت حقیقت نجات کشیده شوند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

فرقه یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries