settings icon
share icon
سوال

خلقت گرایی یا تکامل گرایی چه تاثیری بر روی جهان بینی یک فرد دارد؟

جواب


تفاوت اصلی بین خلقت گرایی و تکامل گرایی به موضوعاتی بازمی گردد که تصور می کنیم نسبت به آنها آگاهی داریم. تصور کنید اگر حواس پنجگانه فقط محصول یک تکامل تصادفی و بی هدف است، پس از کجا مطمئن شویم اطلاعاتی که به ما می دهند موثق است؟ چیزی را که چشمان و مغز من قرمز می بیند، از نظر چشم و مغز شما آبی است، اما شما می گویید قرمز است، برای اینکه اینگونه به شما آموزش داده اند. (رنگ ها به خودی خود تغییر نمی کنند، چون هر یک از آنها دارای طیفی از فرکانس های الکترومغناطیسی خاص و غیرقابل تغییری هستند ).

تخته سنگی را در نظر بگیرید که روی آن عبارت «شیکاگو: 50 مایل» کنده کاری شده است. حال تصور کنیم که این کلمات چیزی جز فرسایش تصادفی تخته سنگ نیستند که بر اثر باد و باران به وجود آمده اند و این پیام را به شما می رسانند. آیا می توانید به این نوشته اعتماد کنید، یعنی واقعا 50 مایل به شیکاگو مانده است؟

اما چه می شود اگر بدانیم که چشم و مغز سالم و نرمال، فرکانس خاصی از طیف های الکترومغناطیسی را قرمز تفسیر می کند؟ سپس می توانیم اطمینان حاصل کنیم آنچه که من به رنگ قرمز می بینم، شما هم به همین رنگ می بینید. و چه می شود اگر بدانید که یک انسان فاصله تا شیکاگو را دقیقا 50 مایل محاسبه کرده است و آن نشانه را برای گفتن این مطلب قرار داده است؟ سپس می توانید اطمینان حاصل کنید که این علامت اطلاعات دقیق را به شما ارائه می دهد.

موضوع دیگری که باعث می شود گرایش به خلقت گرایی یا تکامل گرایی بر روی جهان بینی یک فرد تاثیر بگذارد، دنیای اخلاقیات است. اگر ما فقط محصول تکامل تصادفی و بی هدف هستیم، پس «خوب» یا «بد» دقیقا چه معنایی دارند؟ «خوب» در مقایسه با چه چیزی «خوب» است؟ و «بد» در مقایسه با چه چیزی «بد» است؟ در واقع بدون مقیاس اندازه گیری ( برای مثال ذات خداوند)، معیاری برای تعریف خوب و بد نداریم، و تعیین آن فقط به نظر شخصی افراد بستگی خواهد داشت، که هیچ ارزشی در قضاوت رفتار ما یا رفتار دیگران ندارد. مادر ترزا و استالین انتخاب های متفاوتی در زندگی داشتند. اگر معیاری وجود نداشته باشد، برای تشخیص خوب یا بد پاسخی نخواهیم داشت. گرچه آتئیست ها (خداناباوران) و تکامل گراها می توانند زندگی اخلاقی و درستی داشته باشند – البته اگر واقعا به آنچه می گویند معتقد باشند نمی توانند بر اساس عقیده خودشان زندگی کنند – و دیگر نمی توانستند اعمال کسانی که فکر می کنند اشتباه کرده اند را قضاوت کنند.

اما اگر خداوند ما را به شکل خود آفریده است، پس ما نه تنها با قوه تشخیص خوب از بد آفریده شده ایم، بلکه پاسخی هم برای پرسش «کار خوب و بد چه هستند؟» داریم. خوبی چیزی است که موافق ذات خداوند باشد، و بدی هر آن چیزی است که خلاف ذات اوست.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

خلقت گرایی یا تکامل گرایی چه تاثیری بر روی جهان بینی یک فرد دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries