settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره آفرینش و تکامل چه می گوید؟

جواب


هدف این مقاله ارائه بحث علمی در مورد آفرینش و تکامل نیست. بلکه هدف توضیح این موضوع است که چرا، بر اساس کتاب مقدس، بحث تکامل و آفرینش همچنان به شکل اولیه خود وجود دارد. رومیان فصل 1 آیه 25 می گوید:«ايشان بجای اينكه به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند، عمداً عقايد باطل را پذيرفته‌اند و مخلوق خدا را بجای خالقی كه تا ابد مورد ستايش است، می‌پرستند و خدمت می‌كنند».

عامل کلیدی در بحث تکامل و آفرینش این است که اکثر دانشمندان معتقد به تکامل، یا خداناباور هستند و یا ندانم گرا. کسانی نیز وجود دارند که به شکلی از تکامل خداباورانه معتقد هستند. برخی دیگر دیدگاه خدا انگاری دارند، بدین معنی که خدا وجود دارد اما دخالتی در عملکرد هستی ندارد و همه چیز بر اساس روند مداوم و طبیعی در دنیا پیش می رود. بسیاری از محققان هستند که صادقانه به اطلاعات نگاه می کنند و به این نتیجه می رسند که تکامل تطبیق بیشتری با اطلاعات دارد. اما، حرف اصلی در این بحث این است که تکامل به نوعی هم با کتاب مقدس و هم با ایمان به خدا در تضاد می باشند.

همچنین به یاد داشتن این موضوع نیز مهم است که برخی از دانشمندانی که به تکامل اعتقاد دارند به خدا و کتاب مقدس نیز باور دارند بدون اینکه تضادی بین این دو ببینند. اما اکثر دانشمندان تکامل گرا بر این باور هستند که حیات در کل بدون دخالت یک نیروی برتر تکامل یافته است. تئوری های امروزی تکامل، تقریبا همگی طبیعت گرا هستند.

پشت برخی از این دیدگاهها محرک های روحانی وجود دارند. برای اینکه خدا ناباوری درست بنظر برسد باید یک توضیح جانشین – به غیر از آفریدگار- وجود داشته باشد تا بتواند بگوید که زندگی و جهان چگونه بوجود آمده اند. اگرچه اعتقاد به نوعی از تکامل به قبل از چارلز داروین بر می گردد، اما او اولین فردی بود که علت طبیعی و پذیرفتنی فرایند تکامل را با نام «انتخاب طبیعی» معرفی کرد. داروین زمانی خودش را یک مسیحی معرفی می کرد. اما بعدها به دلیل وقایع ناگواری که در زندگی اش رخ داد، ایمان مسیحی و وجود خدا را انکار کرد.

هدف داروین رد وجود خدا نبود، و تئوری او نیز وجود خدا را رد نمی کند. متاسفانه، ایده های او اینگونه توسط افرادی که بدنبال گسترش خداناباوری هستند مورد سوء استفاده قرار گرفته است. یکی از دلایلی که ایمانداران امروزی به دشت با تئوری تکامل مدرن مخالفت می کنند این است که مفهوم این تئوری معمولا با یک دیدگاه اجباری خدا ناباورانه همراه شده است. دانشمندان تکامل به دنبال این هدف نیستند که جایگزینی برای منشا حیات پیدا کنند و یا پایه های خدا ناباوری را محکم نمایند. بر اساس کتاب مقدس، یک دلیل برای این مطلب وجود دارد که چرا کار تئوری تکامل امروزه به این نقطه کشیده شده است.

کتاب مقدس به ما می گوید، «كسی كه فكر می‌كند خدا نيست، احمق است» (مزامیر فصل 14 آیه 1، فصل 53 آیه 1). کتاب مقدس همچنین به ما اعلام می دارد که مردم بهانه ای برای ایمان نیاوردن به خداوند ندارند. «انسان از ابتدا، آسمان و زمين و چيزهايی را كه خدا آفريده، ديده است و با ديدن آنها می‌تواند به وجود خدا و قدرت ابدی او كه ناديدنی هستند پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می‌ايستد، برای بی‌ايمانی خود هيچ عذر و بهانه‌ای ندارد» (رومیان فصل 1 آیه 20). بر اساس کتاب مقدس، هر کسی که وجود خدا را انکار کند نادان است. نادانی به معنای خنگی نیست. دانشمندان تکامل گرا بسیار باهوش هستند. نادانی نشان دهنده این است که شخص نمی تواند بدرستی دانش و آگاهی را بکار گیرد. امثال فصل 1 آیه 7 به ما می گوید، «نخستين قدم برای كسب دانش، خداترسی است. كسی كه حكمت و ادب را خوار می‌شمارد، احمق است».

خداناباوران تکامل گرا آفرینش و طراحی هوشمند آن را مسخره می کنند و آن را غیر علمی خوانده و فاقد ارزش بررسی می دانند. آنها می گویند برای آنکه چیزی «علم» تلقی شود باید «طبیعت گرا» باشد، یعنی بتوان آن را بر اساس نیروهای طبیعی موجود در دنیا تعریف کرد. آفرینش در مفهوم خود ماورای قوانین طبیعی دنیا می باشد. از آنجاییکه خداوند را نمی توان آزمایش کرد، پس نتیجه میگیرند که آفرینش و طراحی هوشمند نمی تواند علم تلقی شود.

با اطمینان می توان گفت که تکامل نیز به اندازه طراحی هوشمند می تواند مشاهده و آزمایش شود نه بیشتر و نه کمتر، اما ظاهرا این موضوع از نظر تکامل گراهای خداناباور مسئله ای جدی نیست. در نتیجه، همه اطلاعات و داده ها با پیش فرض ها، پیش پنداشته ها و پیش پذیرفته شده های دیدگاه طبیعت گرا فیلتر می شوند، بدون اینکه توضیحات دیگر را بررسی کنند.

منشا هستی و منشا حیات، قابل مشاهده و آزمایش مستقیم نیستند. پذیرفتن آفرینش یا تکامل هر یک به سطحی از ایمان نیاز دارند. ما نمی توانیم به عقب بازگردیم تا منشا هستی و یا منشا حیات در هستی را مشاهده کنیم. کسانیکه مصرانه آفرینش را رد می کنند این زمینه را دارند که تکامل را نیز رد کنند.

اگر آفرینش حقیقت داشته باشد، پس آفریدگاری وجود دارد که ما در برابر او پاسخگو هستیم. تکامل، آنگونه که امروزه ارائه میشود، خداناباوری را ممکن می سازد. تکامل یک پایه و زمینه به خداناباوران می دهد تا توضیح دهند که چگونه حیات بدون خداوند شکل گرفته است. همینطور، تئوری های مدرن تکامل، جایگزینی برای «داستان آفرینش» از نظر دین خدا ناباورها شده است.

موضع کتاب مقدس بسیار روشن است: خداوند، آفریدگار است. هر تفسیر دیگری که سعی بر حذف نقش خدا در آفرینش داشته باشد کاملا مغایر با کتاب مقدس می باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره آفرینش و تکامل چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries