settings icon
share icon
سوال

من چطور می توانم مسیحی شوم؟

video
جواب


مردی در شهری از یونان بنام فیلیپی هم سوالی شبیه همین را از پولس و سیلاس پرسید. ما حداقل سه چیز درباره این مرد می دانیم: او یک زندانبان بود، او یک بی ایمان بود، و او بسیار درمانده و ناامید بود. این مرد در مرز خودکشی بود که پولس او را از اینکار باز داشت. و در این وقت بود که زندانبان پرسید "چه کنم که نجات یابم" (اعمال رسولان فصل 16 آیه 30).سوال این مرد نشان می دهد، او دریافته بود که نیاز به نجات دارد.او آنچه برای خود می دید مرگ بود و می دانست که به کمک نیاز دارد. دلیل این که او سوالش را از پولس و سیلاس پرسید این بود، که او می دانست آنها جواب سوال را داشتند.

جواب ساده و سریع بود: "بخداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت" (اعمال رسولان فصل 16 آیه 31). ادامه این قسمت از کتاب اعمال رسولان می دهد که چطور آن مرد به مسیح ایمان آورد و تغییر کرد و این دگرگونی را در زندگی خود از روز بعد از ایمان آوردنش، نشان داد.

توجه کنید که عوض شدن آن مرد بخاطر ایمانش بود. او فقط باید به مسیح ایمان می آورد. آن مرد ایمان آورد که عیسی مسیح، پسر خدا و همان مسیحی بود که ظهورش در کلام خدا پیش بینی شده بود . او به این حقیقت نیز ایمان داشت که عیسی مسیح برای گناهان ما مرد و دوباره زنده شد چون این پیغامی بود که پولس و سیلاس به آن موعظه می کردند (رومیان فصل 10 آیه های 9 تا 10 و اول قرنتیان فصل 15 آیه های 1 تا 4).

عوض شدن یعنی برگشتن. وقتی ما بطرف چیزی برمی گردیم، بدین معنیست که حتما از چیزی دیگر رو بر می گردانده ایم. وقتی ما بطرف مسیح بر می گردیم، بدین معنی است که از گناه روی گردانده ایم. از نظر کتاب مقدس "توبه" حالتی است که در نتیجه آن ذهن و تفکر ما نسبت به گناه و عیسی مسیح تغییر می کند و باعث بازگشت و ایمان قلبی به عیسی مسیح می شود. بنابراین توبه و ایمان مکمل یکدیگر هستند. توبه و ایمان در اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 9 اینچنین مشخص شده اند:"... از بت‌پرستی دست كشيديد و به خدا گرويديد..."(اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 9).

به بیان ساده تر ، برای مسیحی شدن، باید ایمان بیاوریم که عیسی مسیح، پسر خداست و جانش را برای گناهان ما فدا کرد و دوباره زنده شد. خدا می گوید که همه ما گناهکار بدنیا آمده ایم بنابراین هر کسی که می خواهد به سمت خدا بازگردد در ابتدا باید با خدا هم نظر باشد و قبول کند که گناهکار است و به نجات نیاز داردو برای نجات هم فقط به عیسی مسیح امید داشته باشد. و در اینصورت است که خدا قول داده، او را نجات داده و روح القدس را به او عطا کند تا او به شخص جدیدی تبدیل شود.

مسیحیت، در شکل حقیقی اش یک مذهب نیست. مسیحیت بر اساس کتاب مقدس رابطه با عیسی مسیح است. مسیحیت هدیه رایگان نجات از طرف خدا به کسی است که به مسیح و کاری که او بر روی صلیب برای انسان انجام داد ، ایمان داشته باشد. کسی که به مسیحیت می گراید اینطور نیست که از یک دین به دین دیگر بپیوندد، بلکه او هدیه ای را از خدا دریافت می کند که این هدیه آغاز یک ارتباط شخصی با عیسی مسیح می باشد و نتیجه آن بخشیده شدن گناهان و زندگی ابدی پس از مرگ می باشد.

اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرید، میتوانید از این نمونۀ دعا استفاده کنید. ولی این حقیقت را همیشه بیاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا (و یا هر دعای دیگر) باعث نجات شما نمیشود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید، دریافت میشود. این دعا، راه ساده ای است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که "نجات" را برای شما فراهم کرد: "خداوندا، می دانم که بر ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد می کنم. تو را شکر می کنم که به خاطر لطف و مهربانی عظیمی که داری، گناهانم را بخشیدی و به من زندگی ابدی عطا کردی. آمین."

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان، عیسی مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دکمه زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

من چطور می توانم مسیحی شوم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries