settings icon
share icon
سوال

دعای متفکرانه چیست؟

جواب


نخست باید «دعای متفکرانه» را تعریف کنیم. دعای متفکرانه صرفاً «تفکر در حین دعا» نیست. کتاب مقدس به ما می آموزد که با فکرمان دعا کنیم (اول قرنتیان فصل 14 آیه 15)، پس واضح است که دعا تفکر را به همراه دارد. اما منظور از «دعای متفکرانه» دعا با فکرتان نیست. دعای متفکرانه بتدریج افزایش یافت و باعث بوجود آمدن یک جنبش کلیسایی شد. جنبشی که ایده های غیر کتاب مقدسی را در پیش گرفته است. «دعای متفکرانه» از این دسته می باشد.

دعای متفکرانه که به نام «دعای تمرکز» نیز شناخته شده است، یک عمل تفکری است که شخص انجام دهنده ی آن بر یک کلمه تمرکز می کند و آن کلمه را مکرراً در طول تمرین تکرار می کند. در حالیکه دعای متفکرانه در گروه های مختلف به طرز مختلفی انجام می شود، اما شباهتهایی دارند. در این دعا هدف این است که ذهن یک شخص از درگیری های خارجی پاک شود تا بتواند صدای خداوند را آسانتر بشنود. بعد از دعای تمرکز، شخص باید آرام بنشیند، گوش دهد تا هدایت مستقیم را از خدا دریافت کند و وجود او را احساس کند.

اگرچه این کار به نظر تمرینی بی ضرر است، اما این نوع از دعا هرچه باشد هیچ پشتوانه کتاب مقدسی ندارد. در حقیقت، درست متضاد با نحوه ی دعا در کتاب مقدس است. «برای هيچ چيز غصه نخوريد؛ درعوض برای همه چيز دعا كنيد و هر چه لازم داريد به خداوند بگوييد و فراموش نكنيد كه برای جواب دعاها، از او تشكر نماييد» (فیلیپیان فصل 4 آیه 6). «در آنموقع ديگر از من چيزی نخواهيد خواست، چون واقعاً می‌توانيد مستقيم نزد «پدر» برويد، و به نام من، هر چه می‌خواهيد از او دريافت كنيد. تابحال به نام من چيزی نخواسته‌ايد. بخواهيد تا بيابيد و شاد شويد و شادی‌تان كامل گردد» (یوحنا فصل 16 آیه های 23-24). این آیه ها و آیه های دیگر به روشنی دعا را به عنوان ارتباط قابل فهم با خدا به تصویر می کشند، نه به صورت تعمقی عرفانی و رمزآلود.

دعای متفکرانه، بنا به قصد آن، معطوف بر داشتن تجربه ای عرفانی و رمزآلود با خداست. اما عرفان گرایی کاملاً ذهنی و خیالی است و متکی بر حقیقت یا واقعیت نمی باشد. کلام خدا برای همین منظور به ما داده شده که ایمان و زندگی مان را بر پایه حقیقت قرار دهیم (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16-17). آنچه درباره خدا می دانیم مبتنی بر واقعیت است؛ اگر به جای توکل بر کتاب مقدس، بر شناخت تجربی تکیه کنیم، باعث می شود خارج از استاندارد که همان کتاب مقدس است قرار گیریم.

دعای متفکرانه هیچ تفاوتی با تمرینهای مدیتیشن که در ادیان شرقی و مکاتب عصر جدید استفاده می شود ندارد. حامیان این روش از روحانیت آزاد بین پیروان همه ادیان حمایت می کنند و معتقدند که برای رسیدن به نجات راه های مختلفی وجود دارد، اما عیسی مسیح گفت که نجات فقط از طریق او امکان پذیر می باشد (یوحنا فصل 14 آیه 6). دعای متفکرانه، همانطور که در جنبش های دعایی مدرن انجام میشود، درست نقطه مقابل مسیحیت کتاب مقدسی قرار دارد و باید قطعا از آن دوری شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دعای متفکرانه چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries