settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره حل اختلافات چه می گوید؟

جواب


حل اختلافات در کلیسا به چند دلیل بسیار مهم است. اجتناب از حل اختلاف، واکنش مناسب را به تعویق می اندازد و مشکل را وخیم تر می کند، برای اینکه اختلافات حل نشده بیشتر می شوند و تاثیرات منفی بر روی روابط در کلیسا می گذارند. هدف از حل اختلافات، اتحاد است. اتحاد در کلیسا همیشه تهدیدی برای شیطان بوده است، او همواره از اختلافات حل نشده سوء استفاده می کند، مخصوصا اختلافاتی که شامل عصبانیت، تلخی، خودخوری و حسادت می شود. این احساسات در اکثر اختلافات کلیسایی دخیل می باشند. کتاب مقدس به ما می گوید که «هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشت‌خويی، ناسزاگويی و نفرت را از خود دور كنيد» (افسسیان فصل 4 آیه 31). نافرمانی از این دستور به تفرقه در کلیسا و اندوهگین کردن روح القدس منتهی می شود. به ما گفته شده که نباید به تلخی اجازه بدهیم در بین ما ریشه بزند و به مشکل و عامل تخریب کننده تبدیل شود (عبرانیان فصل 12 آیه 15). البته که باید روش کتاب مقدسی حل اختلافات در پیش گرفته شود.

عهد جدید دستورات متعددی به ایماندارانی می دهد که الگوی زندگی در آرامش همراه با یکدیگر هستند. به ما بارها دستور داده شده که یکدیگر را دوست داشته باشیم (یوحنا فصل 13 آیه 34، رومیان فصل 12 آیه 10)، در صلح و آرامش با هم زندگی کنیم (رومیان فصل 15 آیه 5، عبرانیان فصل 12 آیه 14)، اختلافات را بین خودمان حل کنیم (دوم قرنتیان فصل 13 آیه 11)، در برابر هم صبور، مهربان و دل رحم باشیم (اول قرنتیان فصل 13 آیه 4)، دیگران را از خود بهتر بدانیم (فیلیپیان فصل 2 آیه 3)، مشکلات یکدیگر را به دوش بکشیم (افسسیان فصل 4 آیه 2)، و از راستی و حقیقت خدا شاد باشیم (اول قرنتیان فصل13 آیه 6). همانطوری که می بینیم، درگیری و اختلاف بر ضد رفتار مسیحی است.

گاهی علیرغم همه تلاش ها برای صلح و آشتی، مسائل مختلفی باعث می شوند که اختلافات در کلیسا حل نشده باقی بمانند. دو مورد در عهد جدید می بینیم که آشکارا به حل اختلاف در مورد یک گناه اشاره شده است. عیسی مسیح در متی فصل 18 آیه های 15-17 قدم های کنار آمدن با برادر گناهکار را به ما می گوید. بر اساس این متن، در مورد درگیری بر سر یک گناه آشکار، ابتدا باید به خود آن شخص بگوییم، سپس اگر حل نشد گروه کوچکی به آن رسیدگی کند و در نهایت اگر همچنان حل نشد به حضور کل کلیسا برده شود.

مورد دیگر مسئله ای است که در لوقا فصل 17 به آن اشاره شده است. عیسی مسیح در آیه های 3-4 می گوید، « پس مراقب اعمال و كردار خود باشيد! اگر برادرت در حق تو خطايی ورزد، او را از اشتباهش آگاه ساز. اگر پشيمان شد، او را ببخش. حتی اگر روزی هفت مرتبه به تو بدی كند، و هر بار نزد تو بازگردد و اظهار پشيمانی كند، او را ببخش!» قسمت اساسی حل اختلافات، بخشش است. این فرایند انضباطی باید یک هدف داشته باشد و آن هم اصلاح و احیای فرد گناهکار است.

دلیل اختلاف گاهی بیشتر به تضادهای و ترجیحات شخصیتی مربوط است تا خود گناه. در چنین مواردی، باید انگیزه های خود را بررسی کنیم و به یاد داشته باشیم که «خودخواه نباشيد و برای خودنمايی زندگی نكنيد. فروتن باشيد و ديگران را از خود بهتر بدانيد .فقط به فكر خودتان نباشيد، بلكه به كار و مسايل ديگران هم توجه نماييد» (فیلیپیان فصل 2 آیه های 3-4). اگر اختلاف و درگیری ما با کسی بر سر ترجیحات شخصی است – به عنوان مثال، بهترین روش برای انجام یک مینیستری خاص، بودجه کلیسا، چگونگی اجرای خدمات کلیسا و غیره – باید وارد بحث شده و به یک توافق دوطرفه برسیم. پولس در فیلیپیان فصل 4 آیه های 2-3 از افودیه و سینتیخی خواهش می کند که «به كمک خداوند، مجادله و اختلاف نظر را كنار بگذارند و با يكديگر صلح كنند» و از دیگران هم می خواهد که برای حل اختلاف به آنها کمک کند. ما باید با فروتنی به یکدیگر گوش دهیم و صلح و آرامش را در کلیسا برقرار کنیم (رومیان فصل 12 آیه های 16، 18). همچنین باید به دنبال کسب حکمت و راهنمایی الهی هم باشیم (یعقوب فصل 1 آیه 5). گاهی بهترین کار می تواند جدا کردن راه باشد، چون به این نتیجه می رسیم که خدا فراخوان متفاوتی برای هر یک از ما دارد. اما باید نهایت تلاش خود را به کار بگیریم که با عصبانیت و تلخی از هم جدا نشویم.

حل اختلافات به این دلیل بسیار مشکل به نظر می رسد که ما خیلی مطمئن نیستیم که بتوانیم خودمان را در شرایط نامساعد -حل اختلاف- قرار دهیم؛ همچنین در اکثر مواقع نمی خواهیم فروتنی به خرج دهیم و قبول کنیم که شاید حق با ما نباشد و یا اگر حق با ما نیست اقدامات لازم برای اصلاح آن را انجام دهیم. کسانی که به بهترین شکل اختلافات را حل می کنند اکثرا افرادی هستند که ترجیح می دهند گناه دیگران را به روی آنها نیاورند، این کار را فقط برای اطاعت از دستور خدا انجام می دهند. بهترین اقدام در مورد مسائل پیش پا افتاده این است که خویشتنداری کرده و از آن بگذریم (امثال فصل 19 آیه 11). اگر نمی توانیم چشم چوشی کنیم، یکی از طرفین باید آشتی کند. این مسئله آنقدر برای خدا اهمیت دارد که صلح با او و صلح با دیگران را به طور تفکیک ناپذیری در هم تنیده شده می داند (متی فصل 5 آیه های 23-24).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره حل اختلافات چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries