settings icon
share icon
سوال

آیا مراسم شام آخر خداوند باید همگانی باشد یا خصوصی؟

جواب


تفاوت همگانی یا خصوصی بودن مراسم شام آخر خداوند (عشا ربانی) به دیدگاه کلیسا درباره هدف این مراسم و مسئول آن کلیسا بستگی دارد. کلیساهایی که مراسم را به صورت همگانی برگزار می کنند، از همه ایمانداران مسیحی دعوت می کنند تا در این مراسم حضور داشته باشند. کلیسایی که این مراسم را به صورت خصوص برگزار می کند فقط به اعضای رسمی آن کلیسا اجازه شرکت در این مراسم را می دهد. برخی دیگر از کلیساها نوع سومی از این مراسم را برگزار می کنند، به این ترتیب که اعضای یک کلیسای همگن دیگر هم می توانند با اعضای این کلیسا در مراسم شام آخر شرکت کنند.

کتاب مقدس در اول قرنتیان فصل 11 آیه های 17 تا 34 مراسم شام آخر خداوند را توضیح می دهد و همه ایمانداران را تشویق به شرکت در آن می کند. همه کسانی که به خداوند از طریق پسرش عیسی مسیح ایمان دارند شایسته شرکت در مراسم شام آخر خداوند می باشند، این کار نشان می دهد که آنها مرگ عیسی مسیح به عنوان پرداخت بهای گناهان را پذیرفته اند (همچنین نگاه کنید به افسسیان فصل 1 آیه های 6 تا 7).

هدف برخی از کلیساها برای برگزار کردن مراسم شام آخر به صورت خصوصی این است که می خواهند مطمئن شوند فقط ایمانداران در آن شرکت می کنند. این موضوع قابل درک است اما رهبری کلیسا را در موقعیتی قرار می دهد که لیاقت و شایستگی افراد را تعیین کند، این مسئله مشکل ساز است. آن کلیسا فرض را بر این می گذارد که همه اعضای آن ایماندار واقعی هستند، اما چنین فرضی می تواند درست نباشد.

برگزاری خصوصی مراسم شام آخر خداوند (یعنی محدود به اعضای کلیسا) نیز تلاشی برای اجتناب از افراد ناشایست است (اول قرنتیان فصل 11 آیه 27). این کلیساها معتقدند که خودشان می توانند لیاقت و شایستگی اعضای خود را مشخص کنند و راهی برای تشخیص شایستگی غریبه ها وجود ندارد. با این حال، اول قرنتیان فصل 11 آیه 27 به شکل و حالت شرکت یک شخص در مراسم اشاره می کند نه شایستگی خود آن شخص. در واقعیت کسی شایستگی این رابطه نزدیک با خدا را ندارد و این لیاقت فقط از راه خون پاک عیسی مسیح به ما داده شده است. حالت شرکت در این مراسم زمانی ناشایست می شود که برخی از ایمانداران از آن محروم شوند (آیه 21)، شرکت کنندگان چیزی را با یکدیگر به اشتراک نگذارند (آیه 21)، مست کنند (آیه 21)، فقرا تحقیر شوند (آیه 22)، خودخواهی ترویج داده شود (آیه 33) و یا این مراسم فقط برای سیر کردن شکم برگزار شود (آیه 34).

در اصل، مراسم شام آخر نباید محدود به کلیسا یا گروه خاصی باشد بلکه باید همگانی برگزار شود. مسئله مهم این است که شرکت کنندگان باید ایمانداران واقعی یعنی دوباره متولد شده باشند و با خداوند و دیگر ایماندران معاشرت می کنند. هر یک از ایمانداران قبل از شرکت در مراسم شام آخر باید انگیزه خود را از این کار بسنجند (اول قرنتیان فصل 11 آیه 28). اهمیتی ندارد که عضو کدام کلیسا هستید، اما باید به خاطر بسپارید که بی احترامی، پیش داوری، غرور و حرص جایی بر روی میز خداوند ندارد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا مراسم شام آخر خداوند باید همگانی باشد یا خصوصی؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries