دعا چگونه با خدا ارتباط برقرار می کند؟سوال: دعا چگونه با خدا ارتباط برقرار می کند؟

جواب:
برای فهمیدن ماهیت ارتباط خدا با ما، و ما با خدا، باید با چند اصل کلیدی آغاز کنیم. اول اینکه خدا جز حقیقت بر زبان نمی آورد. او هرگز دروغ نمی گوید و هرگز فریبکار نیست. ایوب 12:34 می گوید، «براستی که خدا بدی نمی‌کند، و قادر مطلق عدالت را مخدوش نمی‌سازد.» اصل دوم این است که کتاب مقدس کلام خود خداست. واژه یونانی graphe که معادل واژه کتاب (مقدس) است، 51 بار در عهد جدید بکار رفته و اشاره به نوشتجات عهد عتیق دارد. پولس در دوم تیموتائوس 16:3 اظهار می دارد که این کلمات « بازدم خدا» است. واژه graphe درباره عهد جدید نیز بکار رفته است، و این را در دوم پطرس 16:3 می بینیم که رسالات پولس را جزء کتاب مقدس برمی شمارد و همینطور پولس در اول تیموتائوس 18:5، سخنان عیسی در یوحنا 7:10 را نقل و قول می کند و آنها را جزء کتاب مقدس محسوب می دارد. بنابراین، وقتی نوشتجات عهد جدید را در طبقه «کتاب مقدس» قرار می دهیم، آنگاه درست است که دوم تیموتائوس 16:3 را درباره نوشتجات عهد جدید نیز بکار ببریم و بگوییم که آن نوشتجات نیز همان خصوصیاتی را دارد که پولس به «تمامی کتب» منسوب می کند: که «نفس خداست،» و کلماتش همان کلمات خداست.

این اطلاعات چه ارتباطی به موضوع دعا دارد؟ اکنون که محرز دانسته ایم که خدا تنها حقیقت را سخن می گوید و اینکه کتاب مقدس همان کلام خداست، می توانیم به طور منطقی به دو نتیجه گیری در خصوص ارتباط با خدا برسیم. اول اینکه، از آنجاییکه کتاب مقدس می گوید خدا صدای انسان را می شنود (مزمور 6:17، 1:77؛ اشعیا 5:38)، انسان می تواند اعتماد کند که وقتی در رابطه درست با خداست و با خدا سخن می گوید، خدا صدایش را خواهد شنید. دوم، از آنجاییکه کتاب مقدس، کلام خداست، انسان می تواند اعتماد کند که وقتی در رابطه درست با خداست و کتاب مقدس را می خواند، دارد کلام گفته شده ی خدا را می شنود. رابطه درست با خدا که برای برقراری ارتباط سالم بین خدا و انسان ضروری است، به سه طریق نمایان می شود. اولین طریق، بازگشت از گناه، یا توبه است. به طور مثال، مزمور 9:27 استدعای داوود برای خداست که خدا صدایش را بشنود و در خشم از او رویگردان نشود. از این می دانیم که خدا روی خود را از گناه انسان می بر می گرداند و گناه مانع برقراری ارتباط بین خدا و انسان می شود. نمونه دیگر در اشعیا 2:59 دیده می شود که اشعیا به مردم می گوید، «بلکه تقصیرات شما، میان شما و خدایتان جدایی افکنده است، و گناهانتان روی او را از شما نهان ساخته است تا نشنود.» پس، وقتی گناه اعتراف نشده ای در زندگیمان باشد، مانع برقراری ارتباط با خدا خواهد شد. همچنین برای ارتباط با خدا، نیاز به قلبی فروتن است. خدا این سخنان را در اشعیا 2:66 می گوید، «این است آن که بر وی نظر خواهم کرد: آن که فروتن است و روحِ توبه‌کار دارد، و از کلام من می‌لرزد.» سومین چیز، زندگی در پارسایی است. این جنبه ی مثبت رویگردانی از گناه است و به طور خاص در دعای اثربخش خود را نشان می دهد. یعقوب 16:8 می گوید، «دعاي مرد پارسا، قدرت دارد و بسيار اثربخش است.»

صحبت ما یا خدا ممکن است زبانی باشد، ممکن است در افکارمان باشد و یا نوشتاری باشد. می توانیم اطمینان بیابیم که او ما را می شنود و اینکه روح القدس به ما کمک خواهد کرد که آنچه را که باید، دعا کنیم. رومیان 26:8 می گوید، «و روح نيز در ضعف ما به ياريمان مي‌آيد، زيرا نمي‌دانيم چگونه بايد دعا کنيم. امّا روح با ناله‌هايي بيان‌ناشدني، براي ما شفاعت مي‌کند.» در خصوص شیوه ارتباط خدا با ما، باید در درجه اول دنبال این باشیم که خدا با ما از طریق کتاب مقدس صحبت کند، و به دنبال این نباشیم که خدا همیشه افکار را مستقیما در ذهنمان بگذارد تا ما را برای اقدامات یا تصمیمات بخصوص هدایت کند. به خاطر استعدادی که در فریب دادن خودمان داریم، حکیمانه نیست این عقیده را بپذیریم که هر فکری که وارد ذهنمان می شود، از خداست. گاهی اوقات، خدا در خصوص مسائل خاصی در زندگیمان، مستقیماً از طریق کتاب مقدس با ما صحبت نمی کند، و این می تواند وسوسه ی به ظاهر موجهی باشد که به دنیال مکاشفات فرا کتاب مفدسی در آن موارد باشیم. اما، در چنان مواقعی، حکیمانه ترین کار این است که - به منظور پرهیز از گذاشتن کلمات در دهان خدا و یا قرار دادن خود در معرض فریب – با ارجاع به اصول کتاب مقدسی که خدا به ما داده است، جواب را پیدا کنیم.

همچنین توصیه می شود که به طور جدی برای حکمت دعا کنیم تا به نتیجه گیریهای درستی برسیم، زیرا او وعده داده که حکمت را به تمام کسانی که بطلبند، عطا می کند. «اگر از شما کسي بي‌بهره از حکمت است، درخواست کند از خدايي که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا مي‌کند، و به وي عطا خواهد شد» (یعقوب 5:1). دعا چگونه با خدا ارتباط برقرار می کند؟ دعا گفتگویی است که ما از قلبمان با پدر آسمانی داریم، و در مقابل، خدا از طریق کلامش با ما صحبت می کند و بوسیله روح القدسش ما را هدایت می کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیدعا چگونه با خدا ارتباط برقرار می کند؟