settings icon
share icon
سوال

نجات گروهی چیست؟

جواب


نجات گروهی اساسا به این معنی است که «یا همه نجات پیدا می کنند یا هیچکس» و یا به این معنی که «ما باید برای خیریت دیگران فداکاری و مشارکت کنیم». تعریف دیگر نجات گروهی این است که «من نمی توانم تنهایی نجات پیدا کنم. باید سهم خود برای نجات را با مشارکت و حتی فداکاری انجام دهم تا مطمئن شوم همه نجات پیدا می کنند. پس می توان گفت که ما با هم نجات پیدا می کنیم». اما کتاب مقدس به روشنی بیان می کند که خداوند نجات را به دلیل فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب به صورت انفرادی به انسان ها اعطا می کند.

نجات گروهی شبیه دیگر جنبش های جهانی است که در آن بسیاری از کلیساهای پروتستان تمایل به قبول کاتولیک، اسلام، بودیسم، ادیان عرفانی شرقی، و فرقه ها دارند تا به اهداف اخلاقی و اجتماعی برسند. تفکر آنها به این شکل است که اگر خداپرستان با هم متحد شوند می توانند در جنگ با کافران و بدی های اجتماعی که اخلاقیات را زیر پا گذاشته اند پیروز شوند. بر این باور هستند که اگر همه افراد برای یک هدف خوب مشترک با هم همکاری و فداکاری کنند، انحرافات جوامع از بین خواهد رفت. طرفداران جنبش وحدت کلیساها بر این باور هستند که کلیسا درگیر یک جنگ مقدس برای حفظ ارزش های مسیحی که در تار و پود کتاب مقدس هستند می باشد، و ما باید دست از پافشاری بر روی نظرات خود برداریم و برای نجات این جهان رو به زوال با هم متحد شویم.

طرفداران جنبش وحدت کلیساها و جنبش نجات گروهی اغلب از یوحنا فصل 17 برای اثبات نظر خود استفاده می کنند. بحث آنها این است که عیسی مسیح برای همه دعا کرد تا با هم کنار بیایند نه اینکه با هم بجنگند. اما دعا او در واقع فقط برای شاگردانش بود، که همه آنها دارای اتحاد در روح خدا بودند و در روز پنطیکاست متوجه آن شدند (اعمال رسولان فصل 2). خداوند این اتحاد و تعهد را زمانی که روح القدس به آنها نزول شد و با او تعمید گرفتند بین مسیحیان ایجاد کرد. پولس این موضوع را در اول قرنتیان فصل 6 آیه 17 به این شکل خلاصه می کند، «اما اگر خود را به خداوند تقديم كنيد، با او يكی خواهيد شد».

مشکل عقیده نجات گروهی این است که در هیچ جایی از کتاب مقدس به آن اشاره نشده است. یکی از موارد گمراه کننده نظریه نجات گروهی این است که کلیسا باید برای از بین بردن بی بندو باری های جامعه امروز با هم متحد شود. اما در هیچ بخشی از کتاب مقدس بیان نشده که عیسی مسیح یا شاگردان تلاشی برای درست کردن مشکلات جامعه و حکومت کرده باشند. چیزی که آنها آموزش دادند این بود که نجات از طریق عیسی مسیح برای یک فرد (نه به طور گروهی) در دسترس است. عیسی مسیح به قلب یک فرد می آید، در می زند و ما با قدرت و تحریک روح القدس، قلب خود را به روی او باز می کنیم (اول قرنتیان فصل 2 آیه های 12 تا 16، مکاشفه فصل 3 آیه 20).

یکی از مشکل سازترین ابعاد فکری نجات گروهی و جنبش وحد جهانی این است که هدف مسیحیان یک جنگ فرهنگی است، اینکه ما نوعی پایگاه انسانی هستیم و با رای گروهی یا لابی، حکومت ها را تحت تاثیر قرار می دهیم، تا با راه اندازی موسساتی در جامعه از اخلاقیات دفاع و حفاظت کنیم. اما پولس به روشنی می گوید که این نقش یک مسیحی نیست: «در واقع، همهٔ آنانی كه می‌خواهند مطابق ارادهٔ خدا زندگی كنند، از دشمنان مسيح رنج و آزار خواهند ديد. اما افراد نادرست و علمای دروغين، روز‌به‌روز بدتر شده، بسياری را فريب خواهند داد و خود نيز فريب شيطان را خواهند خورد» (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 12 تا 13). ماموریت کتاب مقدسی و مسیحی ما کاری با اخلاقیات گروهی جامعه، سیاست و یا ادیان به صورت گروهی ندارد. تمامی وظیفه ما انجام دادن ماموریت بزرگ است – دعوت یک فرد به نجات از طریق ایمان به عیسی مسیح.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نجات گروهی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries