settings icon
share icon
سوال

کلیات بسته یا تکیل شده ی (کتاب مقدس) به چه چیزی دلالت می کند؟

جواب


کلیات کتاب مقدس به همه کتاب های موجود در عهد جدید و قدیم اشاره می کند که در کنار هم کلام کامل الهام شده خداوند را تشکیل می دهند. تنها این کتاب ها در موضوعات مربوط به ایمان و عمل موثق هستند. کلیات بسته یعنی اینکه کتاب مقدس کامل شده است و کتاب های دیگری به آن اضافه نخواهند شد. خداوند چیزی به کلامش اضافه نمی کند.

کلیات کتاب مقدس را خداوند تعیین کرده است نه انسان. درک این تمایز خیلی مهم است. کلیات بسته شده کتاب مقدس با نظر و صلاح دید انسان مشخص نشده است بلکه خداوند زمانی که آنها را الهام می کرد بخشی از کلیات بسته شده کتاب مقدس در نظر گرفت. تنها مسئولیت فرزندان خدا کشف و شناسایی کلیات بود و این فرایند از محققان و خاخام ها یهودی شروع شد و توسط مسیحیان کلیسای نخستین ادامه پیدا کرد و اواخر قرن چهارم به پایان رسید.

گسترش کلیات بسته یا تکمیل شده کتاب مقدس زمانی شکل گرفت که کلیسای نخستین صحت و درستی کلام الهام شده ی خداوند را مورد آزمایش قرار داد و تایید کرد. از نقطه نظر انسانی، این روند به شکل ناقصی رونمایی شد اما در نهایت هدف قطعی و حاکم خداوند بر آن چیره شد.

پروتستان ها امروزه عهد قدیم و جدید را شامل 66 کتاب می دانند. کلیسای کاتولیک روم و برخی از کلیساهای ارتدکس شرقی نوشته های دیگری معروف به آپوکریفاها را نیز قبول دارند، اما این کتاب ها در یهودیت و مسیحیت پروتستان کلام موثق و الهام شده خداوند در نظر گرفته نمی شوند.

مهمترین مضمون کلیات بسته شده یا تکمیل شده کتاب مقدس این است که کتاب های دیگری نمی تواند به آن اضافه شود و هیچ یک از کتاب های موجود در آن را نیز نمی توان حذف کرد. خداوند حرف خودش را زده است.

کلیات بسته یعنی اینکه کتاب های مذهبی دیگری که پیروانشان آنها را کلام الهام شده خدا می دانند باید جعلی و قلابی در نظر گرفته شوند. کتاب مورمون، قرآن، وداها، کتاب مباحثه بزرگ (اثر الن جی وایت)، کتاب علم و سلامتی با کلید کتاب مقدس – همگی آین آثار زنان و مردان هستند نه روح القدس.

کلیات بسته به این موضوع نیز اشاره می کند که امروز دیگر رسول یا پیامبری وجود ندارد تا پیام جدیدی از خدا دریافت کند. کلیساها امروزه دارای هدایایی مانند معلمان و بشارت دهندگان می باشند اما هر کسی که ادعا می کند مکاشفه جدیدی از طرف خدا دریافت کرده است، یا پیام خودش را کلام الهام شده خدا بداند یا قدرت و صحتی مانند کتاب مقدس را برای خودش قائل باشد در حال گمراه کردن مردم است. متاسفانه افراد بسیاری در کلیساها به خواب ها و رویاهایی که پشت تریبون کلیساها تعریف می شوند و ادعا می شود که خدا با آنها صحبت کرده است توجه می کنند و آنها را جدی می گیرند.

اما اگر واقعا امروز یک کتاب وحی شده پیدا شود چه؟ اگر یکی از نامه های گمشده ی پولس پیدا شود چه؟ حتی اگر یک نامه پیدا شود و تایید شود که پولس آن را نوشته باز هم به کلیات کتاب مقدس اضافه نخواهد شد. ما قبول داریم که پولس در مدت زمان ماموریت خود نامه های زیادی به گروه های مختلفی نوشت اما اکثر آنها نگه داشته نشدند، این نشان می دهد که خواست خدا نبوده که آن نامه ها در کلیات کتاب مقدس گنجانده شوند (برای ارجاع احتمالی به یکی از نامه های خارج از کلیت کتاب مقدس به دوم قرنتیان فصل 7 آیه 8 مراجعه کنید).

یهودا - یکی از آخرین کتاب های کلیات قبل از اینکه بسته شود - می گوید، «ای عزیزان، اشتیاق بسیار داشتم تا دربارهٔ نجاتی که خداوند به ما بخشیده، مطالبی برایتان بنویسم. اما اکنون لازم می‌بینم، مطلب دیگری به جای آن بنویسم تا شما را ترغیب نمایم از آن ایمانی که خدا یکبار برای همیشه به مقدّسین خود سپرده، با جدیت تمام دفاع کنید» (یهودا فصل 1 آیه 3). عبارت «آن ایمان که» در این متن به خلاصه اعتقادات مسیحیان اشاره می کند یعنی همه تعلیمات رسولان و کل اعتقادات مسیحی. به عبارت دیگر، هرچیزی که در مسیح به آن اعتقاد داریم از طریق رسولان و پیامبران به مقدسین منتقل و برای آنها آشکار شده است. خداوند از طریق کتاب مقدس همه دانشی که برای یک زندگی مسیح نیاز داریم را در اختیار ما قرار داده است.

کلیات باز این اجازه را میداد که با مکاشفات مستمر و روز افززون، کتاب ها یا متون بیشتری به کتاب مقدس اضافه شوند. ما با اضافه کردن کتاب به کلیات بسته شده کتاب مقدس در حقیقت می گوییم که کتاب مقدس فعلی ناقص است و چیزی کم دارد.

امثال فصل 30 آیه های 5 تا 6 نسبت به اضافه کردن به کلام خدا به ما هشدار می دهد: «سخنان خدا تمام پاک و مبراست. او مانند یک سپر از تمام کسانی که به او پناه می‌برند محافظت می‌کند. به سخنان او چیزی اضافه نکن، مبادا تو را توبیخ نماید و تو دروغگو قلمداد شوی»

تثنیه فصل 4 آیه 2 به ما نسبت به اضافه یا حذف کردن کلام خدا هشدار می دهد: «قوانین دیگری به اینها نیفزایید و چیزی کم نکنید، بلکه فقط این دستورها را اجرا کنید؛ زیرا این قوانین از جانب خداوند، خدایتان می‌باشد» (همچنین نگاه کنید به تثنیه فصل 12 آیه 32).

در پایان کتاب مکاشفه (آخرین کتاب در کتاب مقدس) متن مشابهی را می بینیم: «به کسی که کلام نبوّت این کتاب را می‌شنود با صراحت می‌گویم که اگر به نوشته‌های این کتاب چیزی اضافه کند، خدا بلاهای این کتاب را بر سرش خواهد آورد. و اگر از این پیشگویی‌ها مطلبی کم کند، خداوند او را از درخت حیات و شهر مقدّس که آن را شرح دادم، بی‌نصیب خواهد ساخت» (مکاشفه فصل 22 آیه های 18 تا 19).

به رسمیت شناختن کلیات بسته شده کتاب مقدس به این معنی است که می پذیریم خداوند هرآن چیزی که فرزندانش باید می دانستند را آشکار کرده است و هر آن چیزی که در کتاب مقدس آشکار شده کلام الهام شده اوست. هیچ چیزی نباید به آن اضافه شود، و هیچ چیزی هم نباید از آن حذف شود و یا مورد بی اعتنایی قرار گرفته شود.

کلیات بسته شده به این معنی نیست که خداوند دیگر خودش را به فرزندانش آشکار نمی کند بلکه به این معنی است که هیچ مکاشفه جدیدی خارج از آنچه در کتاب مقدس آشکار شده است دیگر وجود نخواهد داشت. خداوند هر چیزی که برای شناخت او نیاز داریم، و اینکه ما که هستیم، چگونه باید زندگی کنیم و در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد را در کلیات بسته شده کتاب مقدس قرار داده است (نگاه کنید به دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 تا 17)

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کلیات بسته یا تکیل شده ی (کتاب مقدس) به چه چیزی دلالت می کند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries