settings icon
share icon
سوال

دیدگاه یک مسیحی در مورد تغییر آب و هوا چگونه باید باشد؟

جواب


جالب است بدانیم که چگونه محیط زیست گراها عبارت «تغییر آب و هوا» را با «گرم شدن زمین» به عنوان تکه کلامشان جایگزین کرده اند. برخی از دانشمندان / آب و هوا شناسان مطمئن هستند که فعالیت انسان، انتشار گاز گلخانه ای، در حال تاثیر گذاشتن بر روی محیط زیست است. چیزی که آنها مطمئن نیستند نوع دقیق تاثیر آن است. چندین دهه قبل، مسئله ای که باعث نگرانی شده بود، سرمایش جهانی بود و هشدار آغاز عصر یخبندان جدید، روشی برای ترساندن مردم شده بود. با وجود اینکه امروزه اکثر دانشمندان / آب و هوا شناسان معتقدند که خطر اصلی، گرمایش زمین می باشد، اما شک و تردیدها باعث شد تا از عبارت تغییر آب و هوایی که مقبول تر است استفاده کنند. در اصل، پیام تغییر آب و هوایی این است: انتشار گازهای گلخانه ای در حال خسارت رساندن به محیط زیست است، با وجود اینکه نمی دانیم چه تاثیر خواهد گذاشت اما می دانیم که خوب نیست.

آب و هوا شناسان، اکولوژیست ها، زمین شناسان و غیره همگی بر سر این موضوع توافق دارند که زمین طی سالیان گذشته دستخوش تغییرات دمایی / آب و هوایی مهمی قرار گرفته است. بر خلاف این که تغییرات آب و هوایی توسط فعالیت های انسان به وجود نیامده اند، اما بسیاری از این دانشمندان متقاعد شده اند که فعالیت انسان دلیل اصلی تغییر آب و هوایی امروز زمین است. چرا؟ به نظر می رسد که سه انگیزه برای ابراز این عقیده وجود دارد:

اول، برخی از آنها کاملا و واقعا معتقدند که انتشار گازهای گلخانه ای باعث تغییر آب و هوا شده است. آنها صادقانه اطلاعات را بررسی می کنند و نتیجه گیری می کنند. دوم، برخی از عقیده تغییر آب و هوایی با نوعی اشتیاق مذهب گونه دفاع می کنند. بسیاری از مردم در جنبش محیط زیست گرایی غرق در حفاظت از «زمین مادر» شده اند، طوری که دست به دامن هر بحثی برای رسیدن به هدف خود می شوند و توجهی به تبعیض آمیز بودن و نامتعادل بودن آن ندارند. سوم، کسانی که نظریه تغییر آب و هوایی را برای کسب سود مالی ترویج می دهند. برخی از کسانی که شدیدا طرفداری عقیده تغییر آب و هوایی هستند کسانی می باشند که سودهای مالی هنگفتی از قوانین «سبز» و فن آوری ها می برند. قبل از پذیرش عقیده تغییر آب و هوایی، باید بدانیم همه کسانی که این عقیده را ترویج می دهند با آگاهی و نیت پاک این کار را نمی کنند!

پس یک مسیحی چه دیدگاهی باید نسبت به تغییر آب و هوایی داشته باشد؟ دید ما نسبت به آن باید با شک و تردید و انتقادی، اما صادقانه و محترمانه باشد. از همه مهمتر اینکه دید یک مسیحی نسبت به تغییر آب و هوایی باید کتاب مقدسی باشد. کتاب مقدس درباره تغییر آب و هوایی چه می گوید؟ چیز زیادی نمی گوید. احتمالا نزدیک ترین مثال موجود درباره تغییر آب و هوایی در کتاب مقدس پیشگویی های انجام شده در مکاشفه فصل 6 تا 18 درباره بلایای آخرزمان می باشد. با وجود اینکه این پیشگویی ها ربطی به انتشار گاز گلخانه ای ندارد اما نتیجه خشم خداوند از دنیای پر از شرارت و بدی است. همچنین، یک مسیحی باید به خاطر بسپارد که خداوند بر روی همه چیز کنترل دارد و این دنیا خانه ما نیست. روزی خواهد آمد که خدا این جهان را نابود می کند (دوم پطرس فصل 3 آیه های 7 تا 12) و آن را با آسمان ها و زمین جدید عوض می کند (مکاشفه فصل های 21 تا 22). چقدر باید برای نجات این زمینی که قرار است نابود شود و با زمینی جایگزین شود که حتی قابل مقایسه با زمین فعلی نیست تلاش کنیم؟

آیا حفظ محیط زیست و طرفدار حفظ محیط زیست بودن اشکالی دارد؟ البته که نه. تلاش برای کاهش تاثیرات کربن کار خوبی است؟ احتمالا بله. آیا پنل های خورشیدی، آسیاب های بادی، و دیگر منابع تجدید پذیر انرژی ارزش به ثمر رساندن دارند؟ البته بله. آیا تمرکز اصلی مسیحیان باید بر روی این موارد باشد؟ به هیچ عنوان! تمرکز مسیحیان باید بر روی بشارت پیام انجیل که نجات انسان هاست باشد. نجات زمین در حیطه قدرت و مسئولیت ما نیست. تغییر آب و هوایی ممکن است درست باشد و یا نباشد، و یا کار انسان باشد یا نباشد. چیزی که ما می دانیم این است که خداوند قادر و مهربان است و این زمین تا زمانی که او بخواهد محل سکونت ما خواهد بود. مزامیر فصل 46 آیه های 2 تا 3 می گوید، «بنابراين، ما نخواهيم ترسيد اگرچه زمين از جای بجنبد و کوهها به قعر دريا فرو ريزند، دريا غرش نمايد و كف برآرد و طغيانش کوهها را بلرزاند!».

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دیدگاه یک مسیحی در مورد تغییر آب و هوا چگونه باید باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries