settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره ختنه چه می گوید؟ دیدگاه مسیحیت در مورد ختنه چیست؟

جواب


ختنه به جراحی و برداشتن پیش پوست سر آلت جنسی مردانه گفته می شود. کلمه ختنه در اصل به معنای بریدن است. ختنه به عنوان یک رسم مذهبی برای همه فرزندان ابراهیم به عنوان نشانه ای از عهد خدا با ابراهیم لازم بود (پیدایش فصل 17 آیه های 9-14، اعمال رسولان فصل 7 آیه 8). قانون موسی این ضرورت را دوباره تکرار کرد (لاویان فصل 12 آیه های 2-3) و یهودیان طی قرن ها عمل ختنه را انجام دادند (یوشع فصل 5 آیه های 2-3، لوقا فصل 1 آیه 59، اعمال رسولان فصل 16 آیه 3، فیلیپیان فصل 3 آیه 5). در مورد اینکه آیا امروزه هم باید پسران را ختنه کرد یا نه مسائلی وجود دارد. مسئله اول تعلیم مذهبی است: کتاب مقدس چه می گوید؟ مسئله دیگر در مورد سلامتی است، آیا مردان باید ختنه شوند؟ دیدگاه مسیحیت را احتمالا با ترکیب هر دو مورد می توان به بهترین شکل توضیح داد.

در مورد مسئله اول باید گفت که مسیحیان در عهد جدید دیگر تحت قوانین عهد قدیم نیستند، و دیگر نیازی به ختنه نیست. این موضوع در متون متعددی از عهد جدید عنوان شده است: اعمال رسولان فصل 15؛ غلاطیان فصل 2 آیه های 1-3، فصل 5 آیه های 1-11، فصل 6 آیه های 11-16؛ اول قرنتیان فصل 7 آیه های 17-20 و فیلیپیان فصل 3 آیه های 1-3. همانطوری که این متون می گویند، نجات از گناهان نتیجه ایمان به مسیح است؛ کار تمام شده مسیح بر روی صلیب ما را نجات می دهد نه عمل به مراسم ظاهری. حتی قانون موسی هم ختنه را به تنهایی برای رضایت خدا کافی نمی داند و می گوید که قلب ها را نیز باید ختنه کرد (تثنیه فصل 10 آیه 16، نگاه کنید به رومیان فصل 2 آیه 29). اعمال انسان هیچ تاثیر در مسئله نجات ندارد (نگاه کنید به غلاطیان فصل 2 آیه 16).

تیموتائوس (ختنه شده) در سفرهای بشارتی به پولس کمک می کرد (اعمال رسولان فصل 16 آیه 3). تیموتائوس نیمه یهودی بود و پولس او را ختنه کرد تا در راه بشارت انجیل به یهودیان نجات نیافته مانعی وجود نداشته باشد. خداوند از تیموتائوس نخواسته بود تا ختنه شود اما او این کار را با میل خودش انجام داد تا بتواند به یهودیان بشارت دهد. با این وجود، همانطوری که پولس کاملا آشکارا در غلاطیان می گوید، ختنه هیچ کمکی در راه نجات یا پاک سازی در مسیحیت نمی کند. البته که مسئله تیموتائوس درباره مسیحیان امروزی به طور مستقیم کاربرد ندارد برای اینکه مسیحیان برای بشارت غیر ایمانداران (یهودی یا غیر یهودی) نیازی به ختنه شدن ندارند. ختنه قلب ها در کانون توجه قرار دارد.

مسائل عملی نیز در مورد ختنه وجود دارد. برخی از والدین پسران خود را ختنه می کنند تا شبیه دیگر مردان در جامعه خود شوند. برخی دیگر نگران این هستند که پسرشان روزی تفاوت خود با دیگران را در رختکن ببینند. ختنه پسران در برخی جوامع رایج نیست. مسئله سلامتی نیز در میان است. پزشکان در حال بحث و بررسی این موضوع هستند که آیا ختنه فوایدی دارد یا نه. پدران و مادرانی که چنین نگرانی هایی دارند باید در مورد آن با یک پزشک صحبت کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره ختنه چه می گوید؟ دیدگاه مسیحیت در مورد ختنه چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries