settings icon
share icon
سوال

یک مسیحی چه دیدگاهی باید نسبت به ثروت داشته باشد؟

جواب


دیدگاه مسیحیان نسبت به ثروت باید برگرفته از کتاب مقدس باشد. خداوند در عهد قدیم در موارد متعددی به قوم خود ثروت داد. به سلیمان قول ثروت داده شد و در نهایت او به ثروتمندترین پادشاه جهان تبدیل شد (اول پادشاهان فصل 3 آیه های 11 تا 13، دوم تواریخ فصل 9 آیه 22). داوود در اول تواریخ فصل 29 آیه 12 می گوید، «ثروت و افتخار از تو می‌آيد؛ تو بر همه چيز حاكم هستی. قدرت و توانايی در دست تو است؛ اين تو هستی كه به انسان قدرت و بزرگی می‌بخشی». ابراهیم (پیدایش فصل 17 تا 20)، ایوب (پیدایش فصل 30 تا 31)، یوسف (فصل 41)، یهوشافاط (دوم تواریخ فصل 17 آیه 5)، و بسیاری دیگر به ثروت از طرف خدا دست یافته بودند. یهودیان قوم برگزیده ای بودند که به آنها وعده پاداش های زمینی داده شده بود. به آنها یک سرزمین با همه ثروت های درونش داده شد.

در عهد جدید استاندارد متفاوتی وجود دارد. به کلیسا هرگز سرزمین و یا قول ثروت داده نشد. افسسیان فصل 1 آیه 3 به ما می گوید، «چقدر بايد خدا را شكر كنيم، خدايی كه پدر خداوند ما عيسی مسيح است، و همهٔ بركات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به اين دليل كه ما از آن مسيح هستيم». عیسی مسیح در متی فصل 13 آیه 22 درباره دانه های افتاده در بین خارها صحبت می کند: «زمينی كه از خارها پوشيده شده بود، حالت كسی را نشان می‌دهد كه پيغام را می‌شنود ولی نگرانيهای زندگی و عشق به پول، كلام خدا را در او خفه می‌كنند، و او نمی‌تواند خدمت مؤثری برای خدا انجام دهد». این متن نخستین اشاره به ثروت های زمینی در عهد جدید است. واضح است که این متن تصویر مثبتی به شما نمی دهد.

در مرقس فصل 10 آیه 23 می خوانیم، «برای يک ثروتمند چقدر سخت است به ملكوت خدا داخل شود» — اما غیر ممکن نیست چون هرچیزی برای خداوند ممکن است، فقط بسیار مشکل است. عیسی مسیح در لوقا فصل 16 آیه 13 درباره ثروت صحبت می کند، «هيچ خدمتكاری نمی‌تواند دو ارباب را خدمت كند، زيرا يا از يكی نفرت دارد و به ديگری محبت می‌كند و يا به يكی دل می‌بندد و ديگری را پست می‌شمارد. شما نيز نمی‌توانيد هم بنده خدا باشيد و هم بنده پول!». کلام عیسی مسیح نشان دهنده تاثیر منفی ثروت بر روی معنویت است و می تواند شخص را از خدا دور کند.

خداوند در رومیان فصل 2 آیه 4 درباره ثروت واقعی امروز ما صحبت می کند: «اگر خدا تا به حال نسبت به تو صبر و تحمل نشان داده است، آيا اين را نتيجهٔ ضعف او می‌دانی؟ آيا متوجه نيستی كه خدا در تمام اين مدت كه تو را مجازات نكرده، در واقع به تو فرصت داده تا از گناهانت دست بكشی؟ بلی، مهربانی خدا برای اين بوده است كه تو توبه كنی». ثروت هایی وجود دارند که زندگی ابدی را فراهم می کنند. در رومیان فصل 9 آیه 23 این موضوع دوباره مطرح می شود: «و آيا او حق ندارد كسان ديگری از جمله ما را، كه از پيش برای مشاهدهٔ جلالش آماده ساخته بود، چه از يهود و چه از غيريهود، دعوت كند تا عظمت جلال او را ببينيم؟». و همچنین افسسیان فصل 1 آیه 7 می گوید: «لطف و فيض خدا نسبت به ما به قدری زياد بود كه حتی حاضر شد به قيمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد» .پولس در رومیان فصل 11 آیه 33 خدا را برای لطف او ستایش می کند: «وه كه چه خدای پرجلالی داريم! حكمت و دانش و ثروت او چه عظيم است! مشيت و راههای او فوق ادراک ماست! ». «دعا می‌كنم كه چشمان باطن شما روشن شود تا بتوانيد گوشه‌ای از بركاتی را كه خدا برای آيندهٔ ما در نظر گرفته است ببينيد، و به اين حقيقت پی ببريد كه ارثی كه خدا برای مؤمنين تدارک ديده، چقدر پرشكوه و غنی است» (افسسیان فصل 1 آیه 18).خداوند در واقع می خواهد ثروت آسمانی خود را به رخ ما بکشد: «بلی، او به دليل كاری كه مسيح برای ما كرد، ما را از اين مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسيح، عزت و جلال بخشيد. از این رو، اكنون جای ما با مسيح در آسمان است. اينک خدا می‌تواند با اشاره به لطفی كه توسط عيسی مسيح در حق ما كرده است، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همهٔ قرون و اعصار نمايان سازد» (افسسیان فصل 2 آیه های 6 تا 7).

ثروتی که خدا برای ما می خواهد: «من از او می‌خواهم تا به سبب كرامت بی‌حد خود، باطن شما را با روح خود، نيرومند و توانا سازد» (افسسیان فصل 3 آیه 16). مهمترین آیه راجع به ثروت در عهد جدید فیلیپیان فصل 4 آیه 19 است: «خدا نيز به سبب جانبازی عيسی مسيح، تمام احتياجات شما را با ثروت شكوهمند خود، رفع خواهد نمود». دلیل بیان این جمله توسط پولس این بود که فیلیپیان هدایایی برای رفع احتیاجات زندگی برای او فرستادند.

اول تیموتائوس فصل 6 آیه 17 در رابطه با ثروت به ما هشدار می دهد: «به كسانی كه در اين دنيا ثروتی دارند بگو كه مغرور نشوند و به آن اميد نبندند چون دير يا زود از بين خواهد رفت، بلكه به خدا اميد ببندند كه هر چه لازم داريم سخاوتمندانه به ما عطا می‌كند تا از آنها لذت ببريم». یعقوب فصل 5 آیه های 1 تا 3 هشدار دیگری در رابطه با ثروت نامشروع می دهد: «و اينک، شما ای ثروتمندان، توجه كنيد! گريه و زاری نماييد، زيرا بلاهای وحشتناكی در انتظار شماست. از هم اكنون، ثروتتان تباه شده و لباسهای گرانبهايتان را نيز بيد خورده است. شما در اين دنيای زودگذر، طلا و نقره می‌اندوزيد، غافل از اينكه با اين كار، برای خود در روز قيامت مجازات ذخيره می‌كنيد. زيرا همانگونه كه طلا و نقره‌تان را زنگ خورده است، آتش نيز بدن شما را خواهد خورد». آخرین باری که از ثروت در کتاب مقدس نام برده شده مکاشفه فصل 18 آیه 16 است: «افسوس كه آن شهر بزرگ با تمام زيبايی و ثروتش، در يک چشم به هم زدن دود شد!»

به اسرائیل به عنوان قوم برگزیده خدا قول پاداش و ثروت زمینی داده شد. خداوند مثال ها و حقایق زیادی را از طریق آنها آشکار کرد. بسیاری از مردم برکات را می خواستند اما تمایلی به نفرین نداشتند. در این فرایند رونمایی، خداوند عالی ترین خدمت را از طریق عیسی مسیح آشکار کرد: «اما مسيح، اين كاهن آسمانی، خدمتی بس مهمتر از اين كاهنان به عهده دارد، زيرا پيمان جديدی كه از سوی خدا برای ما آورد، برتر از آن پيمان قديمی است و دارای وعده‌هايی به مراتب عالیتر می‌باشد» (عبرانیان فصل 8 آیه 6).

خداوند هیچ کسی را برای داشتن ثروت محکوم نمی کند. ثروت از منابع متعددی می تواند کسب شود، اما به کسانی که بیش از اینکه در جستجوی خدا و اعتماد به او باشند به دنبال ثروت و اعتماد به آن هستند هشدار مرگ داده شده است. مهمترین خواسته خداوند از ما این است که قلب های خود را بر روی امور دنیوی قرار ندهیم، بلکه بر روی آسمان قرار دهیم. این مطلب ممکن است غیر قابل دستیابی به نظر برسد اما پولس می گوید: «هر چه خدا از من بخواهد، با كمک مسيح می‌توانم انجام دهم، زيرا مسيح قدرت انجام آن را به من می‌بخشد» (فیلیپیان فصل 4 آیه 13). رمز طلایی، شناخت و قبول عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده است و اینکه به روح القدس اجازه دهیم تا ذهن و قلب ما را با خودش هماهنگ کند (رومیان فصل 12 آیه های 1 تا 2).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

یک مسیحی چه دیدگاهی باید نسبت به ثروت داشته باشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries