settings icon
share icon
سوال

علم مسیحی چیست؟

جواب


علم مسیحی (شاخه ای از مسیحیت که ایمان را شفابخش بیماری ها میداند) توسط ماری بیکر (1821-1910) پدید آمد. او پیشروی ایده های تازه ای درباره روحانیت و سلامت بود. ادی با الهام گرفتن از تجربه ی شفای شخصی خودش در سال 1866، سالها خود را وقف مطالعه کتاب مقدس، دعا، و تحقیق درباره شیوه های مختلف شفا کرد. نتیجه این شد که یک سیستم شفا به نام «علم مسیحی» را در سال 1879 بنیان نهاد. کتاب او به نام علم، سلامتی با راه حل کتاب مقدس، کشفهایی را در فهم اتصال ذهن-جسم-روح نشان داد. او یک دانشکده، کلیسا، نشریه، و روزنامه ی «نظارت علم مسیحی» تاسیس کرد. به خاطر شباهتش به گروههای دیگر، بسیاری بر این باورند که علم مسیحی، یک فرقه غیر مسیحی است.

علم مسیحی تعلیم می دهد که خدا (پدر و مادر همگان) کاملاً نیکو و تماماً روحانی است و اینکه تمام خلقت خدا از جمله ذات حقیقی هر شخص، در شباهت روحانی و بی نقص به خدا است. از آنجاییکه آفرینش خدا نیکوست، بدی ها نظیر بیماری، مرگ و گناه نمی تواند بخشی از واقعیت بنیادی باشد. در عوض، این بدیها نتیجه ی دوری از خداوند است. دعا، روشی اساسی و بنیادی برای نزدیک شدن به خدا و شفای بیماری ها می باشد. این عقیده با کتاب مقدس تفاوت دارد که می گوید انسان بواسطه نافرمانی آدم، گناهکار بدنیا می آید و اینکه گناه ما را از خدا جدا می سازد. ما بدون فیض نجات بخش خدا از طریق مرگ مسیح بر صلیب، از بدترین بیماری یعنی گناه شفا نخواهیم یافت.

به جای این تعلیم که عیسی بیماری روحانی ما را شفا می دهد (نگاه کنید به اشعیا فصل 53 آیه 5)، باورمندان به علم مسیحی، خدمت عیسی را به عنوان الگوی خودشان برای شفا می بینند و بر این باور هستند که کار عیسی مسیح مرکزیت شفا را در رابطه با نجات نشان می دهد. باورمندان به علم مسیحی دعا می کنند که هر روزه بیشتر به واقعیت خدا و محبت او پی ببرند و آن را تجربه کنند و به دیگران کمک کنند تا تاثیرات شفابخش و هماهنگ این درک را تجربه کنند.

از نظر اکثر باورمندان به علم مسیحی، شفای روحانی اولویت نخست دارد و موثر است و در نتیجه، به جای درمانهای پزشکی به قدرت دعا روی می آورند. مقامات دولتی گاهاً این رویکرد را به چالش کشیده اند، بخصوص در شرایطی که از مراقبتهای پزشکی از ابتدای یک بیماری خودداری شده است. اما هیچ خط مشی کلیسایی وجود ندارد که تصمیمات درمانی را به اعضا حکم کند.

علم مسیحی هیچ خادم کلیسایی ندارد. در عوض، کتاب مقدس، علم و سلامت به عنوان شبان و واعظ عمل می کند. دروس کتاب مقدس هر روزه مطالعه می شود و در روز یکشنبه توسط دو نفر از اعضای برگزیده از هر جماعت محلی با صدای بلند خوانده می شود. کلیساهای علم مسیحی همچنین جلسات شهادتی هفتگی برگزار می کنند که در آن، اعضای جماعت، تجربه های شفا و احیا را بازگو می کنند.

از میان تمام فرقه های بدعتی «مسیحی» موجود، فرقه «علم مسیحی» از بقیه نادرست تر نامگذاری شده است. علم مسیحی نه مسیحی است و نه بر پایه علم. علم مسیحی حقایق اساسی مسیحیت را انکار می کند. علم مسیحی در واقع بر ضد علم است و روحانیت عرفانی عصر جدید (new age) را به عنوان روش شفای جسمانی و روحانی می داند. علم مسیحی باید به عنوان یک فرقه ضد مسیحی شناخته شده و رد شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

علم مسیحی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries