چگونه می توانم شادی را در زندگی مسیحی ام تجربه کنم؟سوال: چگونه می توانم شادی را در زندگی مسیحی ام تجربه کنم؟

جواب:
شادی چیزی است که همه ما اشتیاقش را داریم اما اغلب اوقات سخت می توان به چنگش آورد. تجربه کردن شادی باید بخشی از زندگی مسیحی هر کسی باشد. شادی، میوه روح القدس است که تنها از طریق کار خدا در ما به ثمر می رسد.

ما می دانیم که حتی در زندگی مسیحیان بالغ نیز زمانهایی است که شادی در آن نیست. مثلاً، ایوب گفت که "ای کاش هرگز به دنیا نیامده بودم" (ایوب 11:3). داود دعا کرد که به مکانی برده شود که دور از واقعیت باشد (مزمور 6:55-8). ایلیا، حتی پس از شکست دادن 450 نفر از انبیای بعل با آتشی که از آسمان نازل شد (اول پادشاهان 16:18-46)، به بیابان گریخت و از خدا خواست که به زندگی اش پایان دهد (اول پادشاهان 3:19-5). پس چطور می توانیم شادی را در زندگی مسیحی تجربه کنیم؟

اولین چیزی که باید پی ببریم این است که شادی با خوشحالی فرق دارد. خوشحالی بسته به موقعیت است و زودگذر اما شادی یک حالت قلبی است. واژه شادی در یونانی از ریشه chara می آید که رابطه نزدیکی با واژه یونانی charis به معنای "فیض" دارد. شادی، هم هدیه ی خداست و هم پاسخی است به هدایای خدا. شادی زمانی می آید که ما از فیض خدا و لطف او آگاه باشیم.

با این گفته ها، روشن می شود که یکی از راههای تجربه کردن شادی، تمرکز بر خداست. به جای اینکه بر مشکلاتمان فکر کنیم یا بر چیزهایی که خشنودی را از ما می رباید، می توانیم بر خدا تفکر کنیم. این بدان معنا نیست که ما باید نارضایتیمان یا احساسات منفی را را انکار کنیم. همانند بسیاری از مزمورنویسان که برایمان این الگو را قرار دادند، می توانیم قلبهایمان را به حضور خدا بریزیم. می توانیم همه چیزهایی که ما را آزار می دهد، بدون تعارف به او بگوییم. اما آنگاه آن چیزها را به او می سپاریم و یادآور می شویم که او کیست. مزمور 3، 13، 18، 43، و 103 نمونه های خوبی هستند. کتاب فیلیپیان صحبتهای زیادی درباره شادی می کند، حتی با وجود اینکه پولس، این رساله را از زندان نوشت. فیلیپیان 4:4-8 رهنمودهایی را برای تجربه کردن شادی در زندگی مسیحی ارائه می دهد: "هميشه در خداوند شاد باشيد؛ باز هم مي‌گويم: شاد باشيد! ... خداوند نزديک است. براي هيچ‌چيز نگران نباشيد، بلکه در هر‌چيز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاري، درخواستهاي خود را به خدا ابراز کنيد. بدين‌‌گونه، آرامش خدا که فراتر از تمامي عقل است، دلها و ذهنهايتان را در مسيح عيسي محفوظ نگاه خواهد داشت. در پايان، اي برادران، هر‌‌آنچه راست است، هر‌‌آنچه والاست، هر‌‌آنچه درست است، هر‌‌آنچه پاک است، هر‌‌آنچه دوست‌داشتني و هر‌‌آنچه ستودني است، بدان بينديشيد. اگر چيزي عالي است و شايان ستايش، در آن تأمل کنيد." ما در این قسمت، اهمیت ستایش کردن خدا را می بینیم و به یاد می آوریم که او نزدیک است، درباره نگرانی هایمان دعا می کنیم، و افکارمان را بر چیزهای خوب خدا متمرکز می کنیم. ما زمانی که مشتاقانه پرستش می کنیم، می توانیم شادی را تجربه کنیم. داود نوشت که مطالعه کلام خدا می تواند شادی بخش باشد (مزمور 8:19). ما می توانیم با ارتباط با خدا از طریق دعا، شادی را تجربه کنیم. و شادی را با تمرکز بر چیزهای الهی به جای تمرکز بر نارضایتی یا مشکلات تجربه کنیم.

عیسی نیز دستوراتی در خصوص شادی داد. در یوحنا 15 درباره ماندن در او و اطاعت از او صحبت کرد. او گفت: "همان‌‌گونه که پدر مرا دوست داشته است، من نيز شما را دوست داشته‌ام؛ در محبت من بمانيد. اگر احکام مرا نگاه داريد، در محبت من خواهيد ماند؛ چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته‌ام و در محبت او مي‌مانم. اين سخنان را به شما گفتم تا شادي من در شما نيز باشد و شادي شما کامل شود." (یوحنا 9:15-11). یکی از کلیدهای رسیدن به شادی، در اطاعت خدا زندگی کردن است. راه دیگری برای تجربه شادی در زندگی مسیح از طریق جماعت است. خدا به ایلیا آسایش داد و مردی به نام الیشع را فرستاد تا به او کمک کند (اول پادشاهان 19:19-21). ما نیز به دوستانی نیاز داریم که بتوانیم دردها و رنجهایمان را با آنها سهیم سازیم (جامعه 9:4-12). عبرانیان 19:10-25 می گوید: "پس اي برادران... در فکر آن باشيم که چگونه مي‌توانيم يکديگر را به محبت و انجام اعمال نيکو برانگيزانيم. و از گرد آمدن با يکديگر دست نکشيم، چنانکه بعضي را عادت شده است، بلکه يکديگر را بيشتر تشويق کنيم - بخصوص اکنون که شاهد نزديکتر شدن آن روز هستيد." به خاطر فیض خدا، می دانیم که می توانیم با اطمینان، در دعا به خدا نزدیک شویم (عبرانیان 19:10). می دانیم که از گناهمان پاک شده ایم (عبرانیان 22:10). و به اجتماعی جدید، یعنی خانواده ای از ایمانداران ملحق شده ایم. با هم ایمانی های خود، ایمانمان را مستحکم نگاه می داریم و بر خدا اعتماد می کنیم. مسیحیان به این دنیا تعلق ندارند (یوحنا 14:17-16؛ فیلیپیان 20:3). ما در اشتیاقِ بودن با خدا هستیم و سرانجام به طرح اصلیمان بازگردانده شویم. زندگی می تواند تنها و دلسردکننده باشد. دیگران به ما کمک می کنند و حقیقت را به ما یادآوری می کنند و بارهایمان را با ما حمل کرده و ما را تقویت می کنند که ادامه دهیم (غلاطیان 10:6؛ کولسیان 12:3-14).

شادی نشانه عیار زندگی مسیحی است. شادی میوه روح القدس و هدیه ای از سوی خداست. بهترین نحو برای دریافت شادی، تمرکز بر حقیقت خدا، ارتباط با او از طریق دعا، و تکیه بر جماعت ایماندارانی است که او مقرر داشته است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیچگونه می توانم شادی را در زندگی مسیحی ام تجربه کنم؟