ناستیسیسم مسیحی چیست؟سوال: ناستیسیسم مسیحی چیست؟

جواب:
واقعاً چیزی به عنوان ناستیسیسم مسیحی وجود ندارد، چرا که مسیحیت راستین و ناستیسیسم دو نظام باوری هستند که با هم ناسازگارند. اصول ناستیسیسم با مسیحیت تناقض دارد. بنابراین، هرچند که بعضی از اشکال ناستیسیسم ممکن است ادعا کنند که مسیحی هستند، اما در واقع قطعاً غیر مسیحی هستند.

ناستیسیسم یا ناستیکی احتمالاً خطرناکترین بدعتی بود که کلیسای اولیه را در سه قرن اول میلادی تهدید می کرد. ناستیسیسم با تاثیرگرفتن از فلاسفه ای نظیر پلاتو بر دو پیش فرض نادرست قرار گرفته است. اول اینکه به یک دوئالیسم در خصوص روح و ماده اعتقاد دارد. ناستیکی ها اظهار می کنند که ماده ذاتاً شر است و روح خوب است. در نتیجه ی این پیش فرض، ناستیکی ها باور دارند که هر آنچه در جسم انجام می شود، حتی فاحشترین گناه، هیچ معنایی ندارد چرا که حیات واقعی تنها در قلمرو روح وجود دارد.

دوم اینکه، ناستیکی ها ادعا می کنند که یک دانش والامرتبه را دارا هستند، یک "حقیقت والاتر" که تنها برای افراد اندکی شناخته شده است. ناستیسیسم از واژه یونانی گنوسیس می آید که به معنای "دانستن" است. ناستیکی ها ادعا می کنند که دانش بالاتری را دارند، و این دانش بالاتر نه از کتاب مقدس، بلکه از سطح عرفانی بالاتری حاصل می شود. ناستیکی ها با دانش بالاتر و عمیقتر از خدا، خودشان را در طبقه ممتاز و برتر از هر کس دیگری می بینند.

برای بی اعتبار ساختن هر ایده ای که سعی دارد سازگاری ای بین مسیحیت و ناستیسیسم ایجاد کند، تنها لازم است که تعالیمشان را در باب آموزه های اصلی ایمان مقایسه کرد. در مبحث نجات، ناستیسیسم تعلیم می دهد که نجات از طریق کسب معرفت الهی بدست می آید که شخص را از اوهام تاریکی رها می کند. اگرچه آنها ادعا می کنند که عیسی مسیح و تعالیم اصلی او را پیروی می کنند، اما ناستیکی ها از هر جهت با او در تضاد هستند. عیسی چیزی درباره نجات از طریق معرفت نگفته، بلکه نجات از گناه بوسیله ایمان به او به عنوان نجات دهنده صورت می گیرد. "زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته‌اید - و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست – و نه از اعمال، تا هیچ‌کس نتواند به خود ببالد" (افسسیان 8:2-9). از این گذشته، نجاتی را که مسیح فراهم می کند رایگان و در دسترس همه است (یوحنا 16:3)، نه فقط اندک افراد ممتازی که از طریق مکاشفه ای خاص بدست آورده اند.

مسیحیت اذعان می کند که یک مرجع حقیقت وجود دارد و آن کتاب مقدس است که کلام خطاناپذیر و الهام شده ی خدای زنده است و تنها قاعده قصورناپذیر برای ایمان و عمل است (یوحنا 17:17؛ دوم تیموتائوس 15:3-17؛ عبرانیان 12:4). کتاب مقدس مکاشفه ی نوشته شده ی خدا به بشریت است و هرگز بواسطه افکار آدمی، ایده ها، نوشته ها یا بصیرتهای او لغو نمی شود. در طرف دیگر، ناستیکی ها از چندین نوشتجات اولیه ی بدعتی استفاده می کنند که معروف به اناجیل ناستیکی است، که مجموعه ای از اسناد جعلی است که ادعا می کنند که این نوشتجات "کتابهای گمشده ی کتاب مقدس" است. خدا را شکر، پدران کلیسای اولیه تقریباً همگی هم رای بودند که این طومارهای ناستیکی را به عنوان اسناد جعلی تشخیص دهند که به آموزه های غلطی درباره عیسی مسیح، نجات، خدا، و هر حقیقت مسیحی کلیدی دیگر اعتقاد داشته اند. تناقضات بی شماری بین "اناجیل" ناستیکی و کتاب مقدس وجود دارد. حتی هنگامی که ناستیکی های به اصطلاح مسیحی از کتاب مقدس نقل قول می کنند، آیات و بخشهای آیات را طوری بازنویسی می کنند که با فلسفه خودشان در هماهنگی باشد، عملی که شدیداً در کتاب مقدس منع شده و بر ضدش هشدار داده شده است (تثنیه 2:4؛ 32:12؛ امثال 6:30؛ مکاشفه 18:22-19).

شخص عیسی مسیح مقوله ی دیگری است که مسیحیت و ناستیسیسم شدیداً با هم اختلاف دارند. ناستیکی ها باور دارند که بدن جسمانی عیسی واقعی نبود، بلکه فقط "به نظر می رسید" که جسمانی باشد، و اینکه روح در هنگام تعمید بر او نازل شد، اما درست پیش از مصلوب شدنش او را ترک کرد. چنین دیدگاههایی نه تنها انسانیت حقیقی عیسی را نابود می کند، بلکه کفاره عیسی را نیز نابود می کند، زیرا عیسی فقط نباید حقیقتاً خدا باشد، بلکه همینطور حقیقتاً انسان باشد، انسانی که واقعاً دارای جسم است و واقعاً رنج کشید و روی صلیب مرد تا قربانی جایگزینی قابل قبولی برای گناه باشد (عبرانیان 14:2-17). دیدگاه کتاب مقدسی درباره عیسی، علاوه بر الوهیت کامل او، انسانیت کامل او را نیز تصدیق می کند.

ناستیکی بر پایه ی رویکرد عرفانی، درونی، حسی و ذهنی نسبت به حقیقت است که اصلاً چیز جدید نیست، بلکه بسیار قدیمی است و به نوعی به باغ عدن بر می گردد که شیطان، خدا و کلامش را زیر سوال برد و آدم و حوا را متقاعد کرد که کلام خدا را رد کرده و دروغ را بپذیرند. او همین کار را امروز انجام می دهد و "همچون شیری غرّان در گردش است و کسی را می‌جوید تا ببلعد" (اول پطرس 8:5). او هنوز خدا و کتاب مقدس را به تردید می کشاند و ساده لوحان و کسانی که را که از کلام خدا آگاهی ندارند یا کسانی که به دنبال مکاشفه شخصی هستند تا حس خاص و منحصر بفرد بودن و برتری نسبت به دیگران داشته باشند را در چنگال خود می گیرد. باشد که سخن پولس رسول را متابعت کنیم که "همه چیز را بیازمایید؛ به آنچه نیکوست، محکم بچسبید" (اول تسالونیکیان 21:5)، و این کار را با مقایسه کردن هر چیزی با کلام خدا که تنها حقیقت است انجام دهیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیناستیسیسم مسیحی چیست؟