"اخلاقیات مسیحی چیست؟



سوال: "اخلاقیات مسیحی چیست؟

جواب:
اخلاقیات مسیحی به خوبی در کولسیان 1:3-6 خلاصه می شود: "پس چون با مسيح برخيزانيده شده‌ايد، به آنچه در بالاست، دل ببنديد، آنجا که مسيح به‌‌دست راست خدا نشسته است. به آنچه در بالاست، بينديشيد، نه به آنچه بر زمين است. زيرا مُرديد و زندگي شما اکنون با مسيح در خدا پنهان است. چون مسيح که زندگي شماست، ظهور کند، آنگاه شما نيز همراه او با جلال ظاهر خواهيد شد. پس، هر‌‌آنچه را در وجود شما زميني است، بکُشيد، يعني بي‌عفتي، ناپاکي، هوي و هوس، اميال زشت و شهوت‌پرستي را که همان بت‌پرستي است. به‌‌سبب همينهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل مي‌شود."

کتاب مقدس چیزی بیشتر از صرفاً فهرستی از "بایدها" و "نبایدها" ارائه می دهد و به ما دستورالعملهای جامع می دهد که چگونه باید زندگی کنیم. کتاب مقدس تمام آنچه است که ما باید بدانیم که چطور زندگی مسیحی داشته باشیم. اما کتاب مقدس صریحاً تمام شرایطی را که در زندگی مان مواجه خواهیم شد را پوشش نمی دهد. آنوقت چطور است که برای تمام مسائل پیچیده اخلاقی که با آن مواجه می شویم کافی است؟ اینجاست که اخلاقیات مسیحی وارد می شود. علم، اخلاقیات را "مجموعه ای از اصول اخلاقی، مطالعه اخلاقیات" تعریف می کند. از اینرو اخلاقیات مسیحی اصولی خواهد بود که از ایمان مسیحی نشأت می گیرد که بوسیله آن ما عمل می کنیم. در حالیکه کلام خدا هر موقعیتی را که در طول زندگیمان با آن روبرو می شویم پوشش نمی دهد، اما اصول کلام خدا استاندارهایی را به ما می دهد که بوسیله آن ما باید خودمان در موقعیتهایی که هیچ دستورالعمل صریحی وجود ندارد رفتار کنیم.

برای مثال، کتاب مقدس صراحتاً چیزی به ما درباره استفاده از مواد مخدر غیر قانونی نمی گوید اما بر مبنای اصولی که از طریق کلام خدا می آموزیم می توانیم بدانیم که نادرست است. برای یک نمونه، کتاب مقدس به ما می گوید که بدن، معبد روح القدس است و ما باید خدا را با بدنمان حرمت نهیم (اولی قرنتیان 19:6-20). با دانش بر این که مواد چه اثراتی بر بدنهایمان می گذارد و آسیبی که به اندامهای مختلف بدنمان وارد می آورد، می دانیم که استفاده از مواد، معبد روح القدس را نابود می کند. این قطعاً به معنی حرمت نگذاشتن به خداست. کتاب مقدس همچنین می گوید که ما باید از قدرتهایی که خدا خودش در جای قرار داده پیروی کنیم (رومیان 1:13). با مسلم بودن ماهیت غیر قانونی مواد مخدر، ما با استفاده از آنها در واقع تسلیم قدرتها نیستیم بلکه بر علیه شان داریم شورش می کنیم. آیا این بدان معناست که اگر مواد مخدر که غیر قانونی است، قانونی بود در آنصورت مشکلی نداشت. چرا، به این خاطر که از اصل نخست تخلف می کند.

با استفاده از اصولی که در کتاب مقدس می یابیم، مسیحیان می توانند خط سیر اخلاقی را در هر موقعیت مفروضی تعیین کنند. در برخی از موارد، ساده خواهد بود، مثل قوانینی که برای زندگی مسیحی در فصل سوم کولسیان می یابیم. اما در موارد دیگر نیاز است که کمی کند و کاو کنیم. بهترین راه برای این کار این است که روی کلام خدا دعا کنیم. روح القدس در هر ایمانداری ساکن است و بخشی از نقش او این است که به ما تعلیم می دهد که چطور زندگی کنیم: "امّا آن مدافع، يعني روح‌القدس، که پدر او را به نام من مي‌فرستد، او همه‌چيز را به شما خواهد آموخت و هر‌‌آنچه من به شما گفتم، به يادتان خواهد آورد" (یوحنا 26:14). "امّا درباره شما بايد بگويم آن مسح که از او يافته‌ايد، در شما مي‌ماند و نيازي نداريد کسي به شما تعليم دهد، بلکه مسح او درباره همه‌چيز به شما تعليم مي‌دهد. آن مسح، حقيقي است، نه دروغين. پس همان‌‌گونه که به شما تعليم داده است، در او بمانيد" (اول یوحنا 27:2). بنابراین، وقتی که ما روی متن کلام خدا دعا می کنیم، روح القدس ما را هدایت کرده و تعلیم خواهد داد. او اصولی را به ما نشان خواهد که لازم است در هر موقعیتی بر آن تکیه کنیم.

هرچند که کلام خدا هر موقعیتی را که در زندگی مان مواجه می شویم را پوشش نمی دهد، اما برای یک زندگی مسیحی کفایت می کند. در اغلب موارد، می توانیم به سادگی ببینیم که کتاب مقدس چه می گوید و از آن در خط سیر مناسب بر پایه آن پیروی کنیم. در سوالات اخلاقی ای که کلام خدا دستورات صریحی نمی دهد، لازم است که به دنبال اصول بگردیم که بتوانیم برای آن موقعیت بکار ببندیم. ما باید روی کلام او دعا کنیم و خودمان را به روی روح او بگشاییم. روح به ما تعلیم خواهد داد و ما را از طریق کتاب مقدس هدایت خواهد کرد تا اصولی را بیابیم که باید بر آن تکیه کنیم تا آنگونه زندگی کنیم که یک مسیحی می باید زیست کند.



بازگشت به خانۀ فارسی



"اخلاقیات مسیحی چیست؟