settings icon
share icon
سوال

"دفاعیات مسیحی چیست؟

جواب


دفاعیات یا "آپولوجی" از واژه یونانی گرفته شده است که اساساً به معنای "دفاعیه دادن" است. بنابراین دفاعیات مسیحی، علم دفاع از ایمان مسیحی است. شک گرایان زیادی هستند که بر وجود خدا شک دارند و یا به باور به خدای کتاب مقدس حمله می کنند. منتقدان زیادی هستند که به الهام بخشی و خطا ناپذیری کتاب مقدس حمله می کنند. معلمین دروغین بسیاری هستند که تعلیم غلط را ترویج می دهند و حقایق کلیدی ایمان مسیحی را انکار می کنند. ماموریت دفاعیات مسیحی مبارزه با این جنبشها و در عوض ترویج خدای مسیحی و ایمان مسیحی است.

احتمالاً آیه کلیدی درباره دفاعیات مسیحی اول پطرس فصل 3 آیه 15 است، "بلكه با خاطری آسوده، خود را به خداوندتان مسيح بسپاريد؛ و اگر كسی علت اين اعتماد و ايمان را جويا شد، حاضر باشيد تا با كمال ادب و احترام به او توضيح دهيد" هیچ عذری برای یک مسیحی وجود ندارد که اصلا قادر به دفاع از ایمانش نباشد. آیا هر مسیحی باید قادر باشد تا ارائه ای معقول از ایمانش در مسیح بدهد؟ خیر، لازم نیست که هر مسیحی در دفاعیات متخصص باشد. اما هر مسیحی باید بداند که به چه ایمان دارد، چرا به آن ایمان دارد، چگونه آن را با دیگران در میان بگذارد، و چگونه از آن در برابر دروغها و حمله ها دفاع کند.

جنبه دوم دفاعیات مسیحی که اغلب نادیده گرفته می شود، قسمت دوم اول پطرس فصل 3 آیه 15 است، " با كمال ادب و احترام ..." دفاع کردن از ایمان مسیحی با دفاعیات، هرگز نباید با خشم و بی احترامی و گستاخی همراه باشد. در حالیکه دفاعیات مسیحی را بکار می گیریم، باید بکوشیم تا در دفاعمان قوی باشیم و در عین حال در ارائه دادن ایمانمان مانند مسیح باشیم. اگر ما در مناظره ای پیروز شدیم اما با رفتارمان شخصی را از مسیح حتی بیشتر رویگردان کردیم، آنوقت در ارائه هدف واقعی دفاعیات مسیحی شکست خورده ایم.

دو شیوه اصلی در دفاعیات مسیحی وجود دارد. شیوه اول که به دفاعیات کلاسیک مرسوم است، دلایل و شواهدی را ارائه می کند که پیغام مسیحی درست است. شیوه دوم که به دفاعیات "پیش پنداری" مرسوم است شامل پیش فرضهای مواضع ضد مسیحی می شود. طرفداران دو شیوه دفاعیات مسیحی اغلب با یکدیگر بر سر این مذاکره می کنند که کدام شیوه کارآمد تر است. به نظر می رسد که استفاده از هر دو شیوه بسیار سودمندتر خواهد بود که البته به شخص و موقعیت بستگی دارد.

دفاعیات مسیحی دفاعیه ای معقول از حقیقت و ایمان مسیحی را برای مخالفین آن ارائه می کند. دفاعیات مسیحی جنبه ای ضروری از زندگی مسیحی است. به همه ما فرمان داده شده است که آماده و مجهز باشیم تا انجیل را اعلام کنیم و از ایمانمان دفاع کنیم (متی فصل 28 آیه های 18 تا 20؛ اول پطرس فصل 3 آیه 15). این جوهره دفاعیات مسیحی است.


Englishبازگشت به خانۀ فارسی

"دفاعیات مسیحی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries