settings icon
share icon
سوال

من چطور می توانم فرزند خدا شوم؟

video
جواب


فرزند خدا شدن نیازمند این است که به عیسی مسیح ایمان بیاوریم."او به تمام كسانی كه به او ايمان آوردند، اين حق را داد كه فرزندان خدا گردند؛ بلی، فقط كافی بود به او ايمان آورند تا نجات يابند." (یوحنا فصل 1 آیه 12)."شما باید تولد تازه پیدا کنید"
وقتی عیسی با رهبر مذهبی یهودیان نیقودیموس ملاقات کرد، فورا رفتن به بهشت را برای او تضمین نکرد، بلکه گفت باید ابتدا فرزند خدا شوی: "اگر تولد تازه پيدا نكنی، هرگز نمی‌توانی ملكوت خدا را ببينی. اين كه می‌گويم عين حقيقت است." (یوحنا فصل 3 آیه 3).

وقتی شخصی از مادر زاییده می شود، طبیعت گناه را که در نتیجه نافرمانی آدم از خدا در باغ عدن حاصل شد به ارث می برد. هیچکس لازم نیست به کودک گناه کردن را یاد بدهد. او خود بطور طبیعی از خواسته های اشتباهش پیروی می کند که به گناهانی مثل دروغ، دزدی و تنفر می انجامند. او بجای اینکه فرزند خدا باشد، فرزند نافرمانی و غضب خداوند است." روزگاری شما نيز بعلت خطايا و گناهانتان، زير لعنت خدا قرار داشتيد و محكوم به مرگ ابدی بوديد. شما هم مانند ديگران غرق در گناه بوديد و شيطان را اطاعت می‌كرديد، شيطانی كه رئيس نيروهای پليد است و هم اكنون در قلب مخالفين خدا عمل می‌كند. ما نيز همگی مانند آنها بوديم. طرز زندگی ما، نشان دهندۀ ذات ناپاک ما بود. ما اسير هوسها و افكار كثيف خود بوديم و دست به هر كار زشتی می‌زديم. ما با همين طبيعت سركش به دنيا آمديم و درست مانند ديگران، زير خشم و غضب خدا بوديم." (افسسیان فصل 2 آیه های 1 تا3).

بعنوان فرزندانی که مورد خشم و غضب خداوند قرار داشتیم، لایق آن بودیم که در جهنم و از خدا دور باشیم. خدا را شکر که کلام در ادامه می گوید "اما خدا كه لطف و رحمتش بيش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت كه به ما عمر دوباره داد؛ زيرا ما بسبب گناهانمان، روحاً مرده بوديم و می‌بايست تا به ابد دور از خدا بسر ببريم. اما وقتی خدا مسيح را پس از مرگ زنده كرد، به ما نيز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فيض خدا نجات پيدا كرده‌ايم. " (افسسیان فصل 2 آیه های 4 تا 5).

ما چطور با مسیح زنده می شویم / تولد تازه می یابیم / فرزند خدا می شویم؟ باید مسیح را با ایمان قلب بپذیریم.

پذیرفتن مسیح
" اما او به تمام كسانی كه به او ايمان آوردند، اين حق را داد كه فرزندان خدا گردند؛ بلی، فقط كافی بود به او ايمان آورند تا نجات يابند" (یوحنا فصل 1 آیه 12).

این قسمت بطور واضح بیان می کند که چطور می توان فرزند خدا شد. ما باید با ایمان قلبی مسیح را بپذیریم. به چه چیز مسیح باید ایمان بیاوریم؟

اولا، فرزند خدا قبول دارد که عیسی مسیح فرزند ابدی خداوند می باشد که به قالب انسان درآمد. او بوسیله قدرت روح القدس از مریم باکره بدنیا آمده، پس طبیعت گناه آلود آدم را به ارث نبرد. و او آدم دوم خوانده شد (1 قرنتیان فصل 15 آیه 22). در حالیکه نافرمانی آدم، لعنت گناه را به دنیا آورد، در عوض زندگی کامل و بدون گناه عیسی مسیح، برکت را به این دنیا آورد. عکس العمل ما نیز باید توبه از گناهان (بازگشت از گناه) و در جستجوی بخشش و نجات از طریق عیسی مسیح است.

دوما، فرزند خدا به عیسی بعنوان تنها نجات دهنده ایمان دارد. نقشه خدا این بود که پسرش را برای پرداخت تاوان گناهان ما که مرگ بود و ما سزاوار آن بودیم، فدا کرد. مرگ مسیح کسانی را که او را می پذیرند از مرگ و قدرت گناه می رهاند. رستاخیز مسیح از مردگان ما را از مجازات مرگ تبرئه کرد ( رومیان فصل 4 آیه 25).

و در نهایت فرزند خدا، عیسی مسیح را به عنوان خدای خویش پیروی می کند. بعد از قیام و پیروزی مسیح بر گناه و مرگ، خدا تمام قدرت را به او داد (افسسیان فصل 1 آیه های 20 تا 23). عیسی همه کسانی را که به او ایمان آورند، رهبری می کند و همه کسانی را که او را رد می کنند داوری می نماید (اعمال رسولان فصل 10 ایه 42).

بنابراین، بر اساس لطف و بخشش خداوند، ما دوباره و اینبار به عنوان فرزند خدا متولد می شویم. البته فقط کسانی می توانند فرزند خدا شوند که به عیسی مسیح ایمان بیاورند و برای نجات ، تنها به او تکیه کنند، کاملا فرمانبردار او باشند و او را مانند گرانبها ترین گنج دوست داشته باشند.

فرزند خدا شوید
همانطور که ما، در تولد طبیعی خود نقشی نداشتیم، همچنین نمی توانیم با انجام اعمال خوب خودمان را در خانواده الهی متولد کنیم. خداوند تنها کسی است که می تواند حق " فرزند خدا شدن" را بر اساس خواست خودش به کسی عطا کند." ببينيد خدای پدر چقدر ما را دوست می‌دارد كه ما را «فرزندان» خود خوانده است، و همينطور نيز هستيم. اما مردم دنيا اين مطلب را درک نمی‌كنند، زيرا خدا را آنطور كه هست نمی‌شناسند. "( اول یوحنا فصل 3 آیه 1).بنابراین فرزند خدا شدن چیزی نیست که ما افتخار کنیم که آن را ما بدست آورده ایم بلکه فقط به دلیل لطف و بخشش خداوند است که به فرزندی خدا پذیرفته شده ایم ( افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9).

یک بچه وقتی بزرگ می شود شبیه والدینش می گردد. به همین ترتیب، خدا می خواهد که فرزندانش بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح شوند. اگر چه ما فقط در بهشت کامل می شویم، ولی یک فرزند خدا در این دنیا نیزعمدا و بدون توبه گناه نمی کند. "فرزندان عزيزم، مراقب باشيد كسی شما را در اين مورد فريب ندهد: هر كه اعمال نيک و راست انجام می‌دهد، به اين علت است كه درستكار و نيک است، همانگونه كه مسيح نيک و درستكار بود. اما كسی كه در گناه بسر می‌برد، نشان می‌دهد كه فرزند شيطان است، زيرا شيطان از همان ابتدا كه خود را به گناه آلوده ساخت، تابحال گناه می‌كند. اما فرزند خدا آمد تا اعمال شيطان را باطل سازد. هر كه به خانوادۀ خدا ملحق می‌شود و فرزند خدا می‌گردد، به راه گناه نمی‌رود، زيرا او از طبيعت و حيات الهی برخوردار می‌شود. بنابراين، ديگر نمی‌تواند گناه كند، زيرا در او زندگی تازه‌ای شكل گرفته است كه از خدا جريان می‌يابد. پس به اين ترتيب می‌توان گفت كه چه كسی فرزند خداست و چه كسی فرزند شيطان است. هر كه زندگی گناه‌آلودی داشته باشد و همنوع خود را نيز دوست نداشته باشد، فرزند خدا نيست."( اول یوحنا فصل 3 آیه های 7 تا 10).

اشتباه نکنید، یک فرزند خدا با گناه "طرد" نمی شود. اما کسانیکه بطور مستمر مرتکب گناه می شوند (مثلا از گناه لذت می برند بدون اینکه مسیح و کلام او را اطاعت کنند) نشان می دهند که هیچوقت تولد تازه نداشته اند. عیسی به چنین کسانی می گوید: "شما فرزندان پدر واقعی‌تان شيطان می‌باشيد و دوست داريد اعمال بد او را انجام دهيد. شيطان از همان اول قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت. در وجود او ذره‌ای حقيقت پيدا نمی‌شود، چون ذاتاً دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست." (یوحنا فصل 8 آیه 44). فرزندان خدا دیگر اشتیاقی به گناه ندارند بلکه بدنبال این هستند که پدر آسمانیشان را بشناسند، او را دوست داشته باشند و ستایش کنند.پاداش فرزند خدا بودن بسیار زیاد است. بعنوان فرزند خدا، ما عضوی از خانواده خدا (کلیسا) هستیم، که به ما وعده خانه ای در بهشت داده شده است، و به ما این حق داده شده است که در دعا، بحضور خدا برویم (افسسیان فصل 2 آیه 19، اول پطرس فصل 1 آیه های 3 تا 6، رومیان فصل 8 آیه 15).

به دعوت خدا برای توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح پاسخ دهید و امروز فرزند خدا شوید!

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان ،مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دکمۀ زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

من چطور می توانم فرزند خدا شوم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries