settings icon
share icon
سوال

آیا نیروی چی با ایمان مسیحی سازگاری دارد؟

جواب


چی (چی ئی یا کی هم تلفظ می شود) را می توان به صورت «نیرویی که به همه چیز حیات می دهد» تعریف کرد. عقیده چی از تائوئیسم می آید و بر این باور است که رشد و تقویت چی درونی انسان برای او مزایای روحانی و سلامتی جسمانی دارد. این حالت از طریق مدیتیشن، تمرین و روش های دیگر حاصل می شود. هدف نهایی از انجام طب سوزنی، طب سنتی چین، و برخی از هنرهای رزمی مانند تای چی ایجاد تعادل و بهبود چی یک فرد در وضعیت جسمانی، معنوی، احساسی و روحانی اوست.

این تعریف از چی با مسیحیت سازگار نیست. عقیده اساسی مسیحیت این است که خدا همه چیز را از طریق عیسی مسیح خلق کرد (نگاه کنید به پیدایش فصل 1 آیه 1، یوحنا فصل 1 آیه های 1-4). خداوند حیات می دهد و از طریق عیسی مسیح از همه چیز در جهان نگهداری می کند (نگاه کنید به مزامیر فصل 147 آیه 9 و کولسیان فصل 1 آیه های 16-17).

برخی معتقدند که «چی» تنها یک اصطلاح دیگر از «حیاتی» است که خدا در بینی آدم دمید (پیدایش فصل 2 آیه 7). اما ما نمی توانیم اصطلاح چی را به مسیحیت پیوند بزنیم، برای اینکه فلسفه پشت چی (تائوئیسم) نیز با مسیحیت ناسازگار است. به عنوان مثال، دیدگاه تائوئیستی از خداوند این است که هر یک از انسان ها تعریف خودشان از خدا را دارند و هر یک از این تعریف ها (غلط یا درست) هم کاملا قابل قبول است. خدا در مسیحیت توسط تصورات انسان ها تعریف نمی شود. بلکه او خودش را به ما آشکار می کند (نگاه کنید به ارمیا فصل 29 آیه های 13-14). خداوند در حالی که نامحدود و فراتر از درک انسان است، ویژگی هایی از خودش را آشکار کرده است، بنابراین می توان شخصیت او را شناخت. در مسیحیت، عیسی مسیح تنها راه ارتباط با خداوند است (نگاه کنید به یوحنا فصل 14 آیه های 5-7).

عقیده چی را نمی توان از دنیای روحانی جدا کرد. وقتی انسان با دنیای روحانی سرو کار پیدا می کند، یا با خدا مواجه می شود یا با نیروهای پلید. در عهد قدیم خداوند اسرائیلی ها را از انجام کارهای مرموز فرقه ای منع کرد. هدف خدا از این کار حفاظت از آنها بود، آن اعمال مرموز می توانست آنها را در معرض نیروهای شیطانی قرار دهد (نگاه کنید به تثنیه فصل 18 آیه های 9-13).

اعمال به ظاهر بی ضرر، مانند تلاش برای تعادل یا تقویت نیروی چی در یک فرد، ممکن است که مزایایی داشته باشد – یا حداقل تاثیر بدی نداشته باشد – اما این اعمال منطبق بر جهان بینی کتاب مقدسی نیست، بنابراین باید از آنها اجتناب شود. «چی» در تضاد با نوع حیاتی است که مسیح به ما می دهد (نگاه کنید به یوحنا فصل 10 آیه 10).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا نیروی چی با ایمان مسیحی سازگاری دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries