settings icon
share icon
سوال

"جنبش کاریزماتیک چیست؟

جواب


جنبش کاریزماتیک، جنبشی نوگرایانۀ مسیحی است که میان فرقه ای است و یکی از پرطرفدارترین و درحال رشدترین نیروها در دنیای مسیحیت امروزی است. این جنبش از سال ۱۹۰۶ و از جلسۀ مأموریت خیابان آزوسا در لس آنجلس کالیفرنیا، با حمایت "متودیست ها" شکل گرفت. آنجا بود که مردم ادعا کردند بواسطه روح القدس تعمید گرفته اند، به همان نحو که در اعمال رسولان باب ۲ در حین جشن پنطیکاست ثبت شده است. صحبت کردن مردم به زبانها و معجزات شفا، مردم را به سرمستی روحانی برد. مردمی که در آن جلسات شرکت کرده بودند، شادی و وجدشان را در سراسر ایالات متحده پخش کردند و جنبش پنطیکاستی/کاریزماتیک شروع شد.

در اوایل دهه ۱۹۷۰، این جنبش به اروپا سرایت کرد، و در طول دهه ۱۹۸۰ این جنبش گسترش یافت و شماری از فرقه های جدید از دل آن بیرون آمد. عجیب نیست که تأثیر آن را در بسیاری از فرقه های دیگر نظیر باپتیست ها، اسقفی ها و لوتری ها، و همچنین کلیساهای غیر فرقه ای ببینید.

این جنبش عنوانش را از واژه یونانی "کاریز" که معادل کلمه "Grace" در زبان انگلیسی (به معنی فیض) است و واژه یونانی "ماتا"، که بمعنی "هدایا" یا "عطایا" است. در نتیجه، "کاریزماتا"، بمعنی "عطایای فیض" است که بر تجلیات عطایای روح القدس بعنوان نشانه حضور روح القدس تأکید می کند. این عطایا همچنین بعنوان عطایای روحانی شناخته می شود که ظاهراً تاثیر یا اقتداری فردی برای عدۀ زیادی از مردم می دهد. عطایای برجسته در میان این عطایای روحانی، "صحبت به زبانها" و "نبوت کردن" است. "کاریزماتیک ها" اعتقاد دارند که تجلیات روح القدس که در قرن اول به کلیسا عطا شد، امروزه کماکان می تواند بکاربرده و تجربه شوند.

جنبش کاریزماتیک بیشتر بخاطر پذیرش تکلم به زبانها (که همچنین "گِلوسُولالیا" نیز به آن گفته می شود)، شفای الهی، و همچنین نبوت کردن، بعنوان گواهی از روح القدس شناخته می شود. اکثر جلسات همراه با دعا کردن، سرود خواندنِ با شور و انرژی، رقصیدن، فریاد زدن "در روح،" و برافراشتن دستها در حین دعا است. همچنین اغلب، در حین جلسه پرستشی، مسح کردن مریضان با روغن انجام می شود. اینها دلایل اصلی رشد و شهرت یافتن این جنبش است. در حالیکه رشد و شهرت یافتن، قطعاً خوشآیند است، اما نمی تواند بعنوان آزمایشی برای حقیقت در نظر گرفته شود.

پرسشی که باقی می ماند این است: آیا جنبش کاریزماتیک، کتاب مقدسی است؟ بهترین جوابی که می توان به این پرسش داد، این است: ما می دانیم که از ابتدای آفرینش بشر، نقشۀ موزیانه شیطان این بوده که بین فرزندان خدا و کلام بی خطای خدا نقابی بیاندازد. و این از باغ عدن آغاز شد، وقتیکه مار از حوّا پرسید: "آیا خدا براستی گفته است…؟" (پیدایش ۱:۳)، و آنجا بود که شک و تردید به اقتدار و صحت آنچه خدا گفته بود، شروع شد. شیطان از آن روز همواره سعی داشته به خطاناپذیری و کفایت کتاب مقدس حمله کند. بدون شک، می دانیم که شیطان بر سرعت این استراتژی افزوده است (اول پطرس ۸:۵).

امروزه، شاهد افزایش تهدیدات فعالیاتهای شیطانی در قلمروی معجزه هستیم. از آنجاییکه شیطان موفق نشده تا کتاب مقدس را از ما جدا کند، همۀ تلاشش را می کند تا ما را از کتاب مقدس جدا سازد. و این کار را به سادگی با جلب توجه مسیحیان به ادعای مردان و زنان مبتنی بر بعضی تجربیات مافوق طبیعی آنها، انجام می دهد. در نتیجه، آنهاییکه در پی تجربیات دیگران می روند، نه زمان و نه علاقه ای برای جستجوی حقیقتِ خدا در کتاب مقدس دارند.

این غیر قابل انکارست که خدا معجزات به انجام می رساند. بعضی از آنچه در جنبش کاریزماتیک اتفاق می افتند، شاید بخوبی از کار روح القدس باشند. بااینحال، حقیقت اصلی این است که: بدن مسیح نه نیاز به رسولان جدید، نه شفادهندگان جدید و نه معجزه کنندگان خودکامه جدید دارد. چیزیکه کلیسا احتیاج دارد این است که به کلام خدا بازگشت کرده، و مشورت کامل خدا را در قوت و محبت روح القدس اعلام کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

"جنبش کاریزماتیک چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries