settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره انسانهای غارنشین، انسانهای ماقبل تاریخی، نئاندرتالها چه می گوید؟

جواب


اصطلاح «غارنشین ها» یا «نئاندرتالها» در کتاب مقدس نیامده و مطابق با کتاب مقدس چیزی به عنوان انسانهای «ماقبل تاریخ» وجود ندارد. اصطلاح «ماقبل تاریخ» به معنای «تعلق داشتن به عصرِ پیش از تاریخِ ثبت شده» می باشد. کتاب مقدس به روشنی بیان می کند که آدم و حوا از زمان آفرینششان انسانهای کاملی بودند و از اشکال حیات پایینتر تکامل نیافتند.

همچنین کتاب مقدس، دوره تغییر و تحولی را شرح می دهد که به زمین آسیب رساند، یعنی طوفان (پیدایش فصل های 6 تا 9) و در آن دوره، تمدن به کلی نابود شد به جز برای هشت نفر. بشریت مجبور شد از نو آغاز کند. در این مفهوم تاریخی است که برخی پژوهشگران باور دارند که انسانها در غارها زندگی کردند و از ابزارهای سنگی بهره بردند. آنها انسان های اولیه نبودند؛ آنها صرفاً نیازمند و بی چاره بودند. و قطعاً نیمه میمون نبودند. شواهد فسیلی کاملاً روشن است: غارنشین ها انسانهایی بودند که در غار می زیستند.

فسیلهای به جا مانده از میمون ها اغلب اینگونه فرض شده اند که یک تحول و گذر از میمون به انسان بوده است. اکثریت مردم وقتی که انسانهای غارنشین را متصور می شوند، این تفسیرها به ذهنشان خطور می کند. آنها موجوداتی پشمالو بین انسان و میمون را به تصویر می کشند که در غاری در کنار آتش قوز کرده اند و با ابزارهای سنگی توسعه یافته شان روی دیوارها نقاشی می کردند. این برداشتی اشتباه و البته رایج است. و تا آن حدی که این انسان شناسهای داروینی به تصویر می کشند، فقط بازتاب یک جهان بینی خاص است و نتیجه شواهد و مدارک نیست. در واقع، نه فقط مخالفت های زیادی با این تفاسیر در جامعه آکادمیک وجود دارد، بلکه خود داروینی ها بطور کامل با یکدیگر بر سر جزئیات توافق ندارند.

متاسفانه، دیدگاه غالب متداول، این ایده را ترویج می دهد که انسان و میمون از نیاکان یکسانی تکامل یافته اند، اما این قطعاً تنها برداشت قابل قبول از شواهد موجود نیست. در واقع، شواهد به نفع این تفسیر خاص موجود نیست.

هنگامی که خدا آدم و حوا را آفرید، آنها انسانهای کاملاً توسعه یافته ای بودند، و قادر به برقراری ارتباط، تشکیل اجتماع و توسعه بودند (پیدایش فصل 2 آیه های 19-25؛ فصل 3 آیه های 1-20؛ فصل 4 آیه های 1-12). همچنین جالب توجه است که دانشمندان تکامل گرا تا به کجا پیش رفته اند تا وجود غارنشینان ماقبل تاریخ را ثابت کنند. آنها یک دندان بدشکلی را در غاری پیدا می کنند و از آن یک انسان بدشکلی خلق می کنند که در غار می زیسته و همچون میمون قوز داشت. هیچ راهی وجود ندارد که علم بتواند بوسیله فسیل، وجود غارنشینان را ثابت کند. دانشمندان تکامل گرا صرفاً نظریه ای دارند و شواهد را به زور در آن نظریه جا می اندازند. آدم و حوا اولین انسانهایی بودند که آفریده شده اند و کاملاً شکل یافته و باهوش و قائم بودند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره انسانهای غارنشین، انسانهای ماقبل تاریخی، نئاندرتالها چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries