settings icon
share icon
سوال

آیا خدا می تواند گناه کند؟ اگر خدا توانایی گناه کردن ندارد پس آیا واقعا قادر مطلق است؟

جواب


برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانیم خدا کیست. اگر خداوند خودش را برای ما آشکار نمی کرد، نمی توانستیم او را به درستی بشناسیم. یکی از مکاشفات خداوند، خلقت و جهان هستی است (مزامیر فصل 19 آیه های 1 تا 6). طراحی، پیچیدگی و نظم خلقت ما را قانع می کند که یک آفریننده ی بی نظیر این هستی را به وجود آورده و از آن محافظت می کند.

راه دیگر شناخت او از طریف کتاب مقدس است. در بخش های مختلف کتاب مقدس ویژگی ها و خصوصیت هایی را از خدا می بینیم که سرنخی از شخصیت او به ما می دهند. حکیم خداشناسی می گوید ویژگی هایی خداوند کمال او هستند. برخی از ویژگی های او شامل این موارد می شود: ابدیت (مزامیر فصل 90 آیه 2)؛ ثبات و تغییرناپذیری (یعقوب فصل 1 آیه 17)؛ عشق (اول یوحنا فصل 4 آیه 8)؛ قدرت و حاکمیت مطلق (مکاشفه فصل 1 آیه 8)؛ حضور مطلق او در همه جا و همیشه در همه زمان ها (مزامیر فصل 139 آیه های 7 تا 11)؛ تقدس او یعنی پاکی مطلقی که او را از هر نوع بدی مبرا می سازد (حبقوق فصل 1 آیه 13)؛ عدالت (مزامیر فصل 11 آیه 7) و حقیقت (تیتوس فصل 1 آیه 2).

این تصویر خلاصه ای از خداوندی است که خودش را به شکل سه شخص پدر، پسر و روح القدس نمایان کرده است و این ویژگی ها برای هر یک از این اشخاص الوهی صدق می کند. از آنجاییکه خداوند مقدس، عادل و درست است و نمی تواند کاری که منطبق با شخصیت او نیست را انجام دهد، می توانیم نتیجه بگیریم که او نمی تواند گناه کند. از آنجاییکه تقدس، عدالت و دیگر ویژگی های بی نقص، شخصیت او را می سازند، اگر گناه می کرد دیگر نمی توانست خدا باشد. حقیقت این است که خداوند «مقدس، مقدس، مقدس» است و این ویژگی جلوی هر اقدامی از جانب او – مانند گناه – که نامقدس است را می گیرد.

اما این موضوع نباید ناگفته بماند که خدای مقدس خودش را درگیر گناه بشر کرد. او تنها پسر خود را فرستاد تا برای پرداخت تاوان گناه انسان قربانی شود. «مسیح نیز زحمت دید. او خود از هر گناهی مبرّا بود، اما یک بار جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. او به لحاظ جسم مُرد، اما به لحاظ روح زنده گشت» (اول پطرس فصل 3 آیه 18). «او بر روی صلیب، بار گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانیم از چنگ گناه رهایی یافته، زندگی پاکی داشته باشیم. همان که به زخمهایش شفا یافته‌اید »(اول پطرس فصل 2 آیه 24). «زیرا همه گناه کرده‌اند و از معیارهای پرجلال خدا کوتاه می‌آیند.  با این حال، خدا با آن فیض خود که سزاوارش نیستیم، به‌رایگان اعلان می‌کند که عادل شمرده می‌شویم. او این کار را به‌واسطۀ عیسی مسیح انجام داد، آن هنگام که بهای آزادی ما را از مکافات گناهانمان پرداخت کرد.  زیرا خدا عیسی را همچون قربانی کفاره‌کنندۀ گناه عرضه داشت. و حال، انسان وقتی ایمان می‌آورد که عیسی زندگی خود را قربانی کرد و خونش را ریخت، در حضور خدا عادل شمرده می‌شود. این قربانی نشان‌دهندۀ عدل و انصاف خدا است، زیرا او با صبر و بردباری تمام، از مجازات آنانی که در گذشته‌ها گناه می‌کردند، خودداری می‌کرده است» (رومیان فصل 3 آیه های 23 تا 25).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا خدا می تواند گناه کند؟ اگر خدا توانایی گناه کردن ندارد پس آیا واقعا قادر مطلق است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries