settings icon
share icon
سوال

کالوینیسم چیست و آیا کتاب مقدسی است؟ پنج اصل کالوینیسم چه هستند؟

جواب


نکات و آیه های زیر مواردی هستند که کالوینیسم ها برای دفاع از عقایدشان (پنج اصل) از آنها استفاده می کنند:

• فساد کلی بشر – تمامی انسان ها به نتیجه سقوط آدم مبتلا شدند. تمامی انسان ها در گناه و تباهی مرده هستند. انسان قادر به نجات خود نیست (پیدایش فصل 6 آیه 5، ارمیا فصل 17 آیه 9، رومیان فصل 3 آیه های 10 تا 18).

• گزینش غیرشرطی – ازآنجائیکه انسان در گناه مرده است پس توانایی پاسخ و واکنش در برابر خداوند را ندارد. بنابراین، در آغاز خداوند افراد خاصی را برای نجات یافتن انتخاب کرد. گزینش و تقدیر غیر شرطی هستند، و براساس واکنش انسان تعریف نمی شوند (رومیان فصل 8 آیه های 29 تا 30 و فصل 9 آیه 11، افسسیان فصل 1 آیه های 4 تا 6 و 11 تا 12). برای اینکه انسان قادر و مایل به پاسخ و واکنش نیست.

• پرداخت بهای گناهان برای عده ای محدود – از آنجائیکه خداوند بر اساس گزینش غیرشرطی تعیین کرده فقط عده خاصی نجات پیدا کنند، همچنین تعیین کرده که عیسی مسیح فقط برای همان عده خاص انتخاب شده بمیرد. همه کسانیکه خداوند انتخاب کرد و عیسی مسیح برای آنها جان خود را فدا کرد نجات خواهند یافت (متی فصل 1 آیه 21، یوحنا فصل 10 آیه 11 و فصل 17 آیه 9، اعمال رسولان فصل 20 آیه 28، رومیان فصل 8 آیه 32، افسسیان فصل 5 آیه 25).

• لطف مقاومت ناپذیر – انتخاب شدگان با لطف مقاومت ناپذیر به سمت او کشیده می شوند. او انسان را مایل می کند تا به سمتش برود. زمانیکه خداوند فرا می خواند، انسان پاسخ می دهد (یوحنا فصل 6 آیه های 37 و 44، فصل 10 آیه 16).

• ثابت قدمی قدیسان – کسانیکه توسط خدا انتخاب شده اند تا از طریق روح القدس به سمت او کشیده شوند در ایمان ثابت قدم خواهند بود. هیچ یک از کسانیکه انتخاب شده اند گم نخواهد شد، آنها دارای امنیت ابدی در نجات هستند(یوحنا فصل 10 آیه های 27 تا 29، رومیان فصل 8 آیه های 29 تا 30، افسسیان فصل 1 آیه های 3 تا 14).

باوجود اینکه بیشتر این نظریات ریشه کتاب مقدسی دارند اما بسیاری از مردم همه و یا بیشتر آنها را رد می کنند. عقیده «کالوینیسم معتقد به چهار اصل»، فساد کلی انسان، گزینش غیرشرطی، لطف مقاومت ناپذیر و ثابت قدمی قدیسان را به عنوان اصول کتاب مقدسی قبول دارند. انسان بدون شک گناهکار است و به تنهایی نمی تواند به خداوند ایمان بیاورد. خداوند انسان ها را فقط بر اساس خواست خودش انتخاب می کند – انتخاب بر اساس هیچ نوعی از شایستگی در فرد نمی باشد. همه کسانیکه خداوند آنها را انتخاب کرده ایمان خواهند آورد. هم کسانیکه واقعا دوباره متولد شده اند در ایمان ثابت قدم خواهند بود. درباره پرداخت بهای گناهان برای عده ای محدود باید گفت که «کالوینیست های معتقد به چهار اصل» بر این باور هستند که کفاره گناهان نامحدود است و به این اصل استناد می کنند که عیسی مسیح برای گناهان همه دنیا جان خود را از دست داد نه فقط برای گناهان انتخاب شدگان. « او كسی است كه تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد؛ او با اين كار، رابطه‌ای دوستانه ميان خدا و ما بوجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلكه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد» (اول یوحنا فصل 2 آیه 2). آیه های دیگری که مخالف نظریه محدودیت کفاره گناهان هستند عبارتند از: یوحنا فصل 1 آیه 29، فصل 3 آیه 16؛ اول تیموتائوس فصل 2 آیه 6 و دوم پطرس فصل 2 آیه 1.

کالوینسیت های معتقد به پنج اصل با دیدگاه کالوینیست های معتقد چهار اصل مشکل دارند. می گویند که اگر فساد کلی بشر درست است پس کفاره نامحدود گناهان احتمالا نمی تواند درست باشد، برای اینکه اگر عیسی مسیح برای گناهان همه مرد پس اینکه آیا مرگ او برای همه کاربرد دارد به این بستگی دارد که آن فرد عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده بپذیرد. اما همانطور که در توضیحات بالا درباره فساد کلی بشر دیدیم، بشر در ذات خود توانایی و تمایل انتخاب خدا را ندارد. به علاوه اگر کفاره نامحدود گناهان درست باشد، پس جهنم پر از کسانی خواهد بود که مسیح برای آنها نیزمرد. پس خون او بی ثمر برای آنها ریخته شد.این برای کالوینیست های پنج اصل غیر قابل تصور است. لطفا دقت کنید که این مقاله فقط خلاصه ای از عقیده «کالوینیسم پنج اصل» می باشد. برای نگاه عمیق تر به این موضوع لطفا به این مقالات مراجعه کنید: فساد کلی بشر، انتخاب غیر شرطی، کفاره محدود گناهان، لطف مقاومت ناپذیر و ثابت قدمی قدیسان.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کالوینیسم چیست و آیا کتاب مقدسی است؟ پنج اصل کالوینیسم چه هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries