settings icon
share icon
سوال

یک مسیحی در برابر قلدری چه واکنشی باید از خود نشان دهد؟

جواب


کتاب مقدس مستقیما درباره قلدری یا گردن کلفتی کردن صحبت نکرده است، اما اصولی در آن وجود دارد که در این مورد به کار برده می شود. اول از همه باید بدانیم قلدری چیست. تعریف ساده آن عبارتست از «استفاده از قدرت و زور برای ترساندن دیگران.» قلدرها افرادی را شکار می کنند که فکر می کنند ضعیف هستند، و برای رسیدن به هدف خود آنها را تهدید می کنند و یا به آنها آسیب می رسانند. مشخص است که قلدری خداپسندانه نیست. مسیحیان فراخوانده شده اند تا دیگران را دوست داشته باشند، از ضعیف ترها حمایت کنند، نه اینکه مردم را فریب دهند یا بترسانند (یعقوب فصل 1 آیه 27، اول یوحنا فصل 3 آیه های 17-18؛ غلاطیان فصل 6 آیه های 9-10). مسیحیان قطعا نباید قلدری کنند، اما چه واکنشی باید نسبت به قلدری داشته باشند؟

به طور کلی، یک مسیحی در دو موقعیت باید نسبت قلدری از خود واکنش نشان دهند: زمانی که خودش قربانی قلدری قرار گرفته است و زمانی که شاهد قلدری است. واکنش مناسب در زمانی که قربانی قلدری قرار می گیرد این است که طرف دیگر صورت خود را بیاورد یا از خودش دفاع کند. منظور عیسی مسیح از آوردن طرف دیگر صورت در متی فصل 5 آیه های 38-42 این است که به خاطر مسائل کوچک شخصی دنبال انتقام نباشیم. هدف این است که جواب بدی را با بدی ندهیم. وقتی کسی به ما فحاشی می کند ما نباید دهان خود را کثیف کنیم و در پاسخ به او فحاشی کنیم. وقتی کسی سعی می کند از قدرت خود برای ترساندن ما یا اجبار ما به انجام کار خاصی استفاده می کند، ما می توانیم بدون اینکه کار او را با فریبکاری پاسخ دهیم، در برابر آن ایستادگی کنیم. به طور خلاصه، قلدری کردن برای قلدر کتاب مقدسی نیست، و صادقانه باید بگوییم که فایده ای هم ندارد. توصیه می شود قلدری را به مسئول مربوط گزارش دهیم. ایرادی ندارد که یک دانش آموز به معلم خود درباره قلدری یک فرد گزارش دهد. گزارش کلاه برداری به پلیس ایرادی ندارد. چنین اقداماتی می تواند از آسیب رساندن شخص قلدر به دیگران جلوگیری کند. حتی وقتی شخصا تلافی نمی کنیم، همچنان امکان استفاده از سیستم های عدالت اجتماعی را داریم.

در موارد دیگر، مخصوصا وقتی قلدری به شکل فیزیکی صورت می گیرد، دفاع از خود واکنش مناسبی است. کتاب مقدس صلح طلبی مطلق را توصیه نمی کند. مواردی مانند دستور خدا به اسرائیل در خروج فصل 22 و دستور عیسی مسیح به شاگردان مبنی بر حمل سلاح در لوقا فصل 22 اطلاعات آموزنده ای در این مورد به ما می دهد. مسیحیان باید دوست داشته باشند و ببخشند، اما در برابر بدی نمی توانند آسان گیر باشند.

وقتی یک مسیحی شاهد قلدری است، دخالت و جلوگیری از حمله به قربانی می تواند عکس العمل مناسبی باشد. موقعیت ها با هم فرق می کنند و دخالت های متعدد می تواند مسئله را بغرنج تر کند، اما در اغلب موارد دخالت یک شخص برای دفاع از فرد ضعیف تر می تواند از کار شخص قلدر در آینده جلوگیری کند. یک مسیحی می تواند پس از آن رویداد با قربانی صحبت کند، به او کمک کند، این کمک می تواند شامل گزارش آن واقعه باشد.

در مقابله با قلدری ها همیشه باید حکمت و خرد الهی را در نظر بگیریم. روح القدس درون ایمانداران ساکن است. او به ما کمک می کند تا کلام خدا را درک کنیم، و ما را راهنمایی می کند تا در همه شرایط از خدا پیروی کنیم.

ما باید افکار و طرز برخورد خود نسبت به شخص قلدر را هم در نظر بگیریم. به راحتی می توان از اشخاص قلدر هیولا ساخت و آنها را به عنوان افرادی منفور در نظر گرفت. اما این نگرش خداپسندانه نیست. همه ما گناهکار به دنیا آمده ایم و نیازمند نجات از طریق عیسی مسیح هستیم (رومیان فصل 3 آیه 23، فصل 6 آیه 23). حداقل باید دعا کنیم تا قلب آن شخص قلدر تغییر کند و نجات را بشناسد (اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 1-4). اشخاص قلدر در اکثر مواقع به دلیل آسیب های فردی در گذشته، چنین اعمالی انجام می دهند. شاید در گذشته نسبت به آنها قلدری و گردن کلفتی شده است. شاید احساس عدم امنیت دارند، و تنها راه برای پذیرش خودشان را کوچک شمردن دیگران می دانند. ما می توانیم با آنها همدردی کنیم و عشق، مهربانی و لطف الهی نسبت به آنها داشته باشیم، این کار را در حالی انجام دهیم که آنها را قاطعانه متوجه کار اشتباه شان کرده باشیم. قلدری به دلیل آسیب های گذشته باشد یا اقتضای طبیعت گناه آلود، خداوند تنها کسی است که می تواند شفا دهد، احیا کند و تغییر دهد. دعا برای قلدر و قربانی کار خوبی است. خود ما هم وقتی قربانی قلدری هستیم می توانیم درد خودمان را به حضور خدا ببریم و از او بخواهیم ما را تسکین دهد.

رومیان فصل 12 آیه های 17-21 می گوید، «هرگز به عوض بدی، بدی نكنيد. طوری رفتار كنيد كه همه بتوانند ببينند كه شما در كارهايتان صادق و درستكار می‌باشيد. با هيچكس جر و بحث نكنيد. تا آنجا كه ممكن است با مردم در صلح و صفا به سر بريد. برادران عزيز، هرگز از كسی انتقام نگيريد؛ انتقام خود را به خداوند واگذار كنيد، چون در كتاب آسمانی نوشته شده كه مجازات انسانها از آن اوست. پس، اگر دشمنت گرسنه باشد، به او غذا بده و اگر تشنه باشد، به او آب بده تا از كاری كه كرده، شرمگين و پشيمان شود. اجازه ندهيد بدی بر شما چيره شود، بلكه با نيكی كردن، بدی را مغلوب سازيد.»

خداوند به شکل شگفت انگیزی در حق ما مهربانی کرده و ما را بخشیده است. ما نیز باید به همین شکل با دیگران رفتار کنیم، بنابراین قلدری و زورگویی نکنیم، از ضعیفان دفاع کنیم، ببخشیم، و تا جایی که می توانیم از طریق کانال های اجتماعی مناسب از قلدری جلوگیری کنیم و برای قلدر و قربانی دعا کنیم. عشق و مهربانی خدا هر دردی را شفا می دهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

یک مسیحی در برابر قلدری چه واکنشی باید از خود نشان دهد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries