settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره خانواده های آمیخته مسیحی چه می گوید؟

جواب


خانواده های آمیخته مسیحی روز به روز عادی تر و رایج تر می شوند. خداوند برای خانواده و حمایت و مراقبت اعضای خانواده از یکدیگر اهمیت زیادی قائل است. مردان باید خانواده های خود را به خوبی مدیریت کنند و فرزندانی تربیت کنند که به آنها احترام بگذارند (اول تیموتائوس فصل 3 آیه 4). یک زن باید کارهای خوب را به دیگران یاد دهد، مطیع و متواضع باشد و به زنان دیگر آموزش دهد که چگونه همسران و فرزندان خود را دوست داشته باشند (تیطوس فصل 2 آیه های 3-5). اهمیت دادن به نزدیکان مخصوصا کسانی که در خانه ما زندگی می کنند از بالاترین اهمیت برخوردار است (اول تیموتائوس فصل 5 آیه 8). فرزندان باید از والدین خود اطاعت کنند و به آنها احترام بگذارند، البته تا زمانیکه والدین انجام کاری که بر ضد خواست خداست را از آنها نمی خواهند (افسسیان فصل 6 آیه های 1-3). زمانی که فرزندان بزرگ می شوند، باید زحمات پدر و مادر خود را با مراقبت از آنها در دوران پیری جبران کنند (اول تیموتائوس فصل 5 آیه 4). این اصول در مورد خانواده ها، آمیخته یا غیره، به کار می رود.

تنها رابطه ای که باید بالاتر از ازدواج قرار بگیرد رابطه با خداست. وقتی او در مرکز ازدواج قرار می گیرد به طور طبیعی درمرکز خانواده نیز خواهد بود. خداوند، پیوند زناشویی آدم و حوا را به عنوان نخسین زن و شوهر برقرار کرد. او حوا را از دنده آدم آفرید، بنابراین زنان و مردان باید از پدران و مادران خود جدا شده و برای همیشه با هم زندگی کنند (پیدایش فصل 2 آیه 24، متی فصل 19 آیه 5). هرچه پیوند زناشویی قوی تر باشد، خانواده نیز به همان اندازه محکم تر خواهد بود.

خانواده های آمیخته از خانه های مختلف با قوانین، رسوم و سبک زندگی متفاوت می آیند. باید به کودکان در این مسیر کمک شود تا خودشان را با خانواده جدید وفق دهند. همکاری، صبر، و ارتباط با یکدیگر رمز موفقیت است. زن یا مرد باید فرزندان دیگری را بپذیرد و آنها را دوست داشته باشد. قوانین و مقررات باید به طور عادلانه و مساوی برای همه بچه ها اجرا شود.

فرزندان در خانواده های آمیخته معمولا زمان مشخصی را با پدر یا مادر اصلی خود سپری می کند. باید با آن پدر و مادر هم رابطه خوبی داشت، و اگر امکان دارد همان قوانین، مقررات و وظایفی که آن فرزند در خانه قبلی خود داشته در این خانواده جدید اجرا شود. خانواده را به محیطی سازمان یافته و قابل پیش بینی تبدیل کنید. ما باید در هر شرایطی از هم حمایت کنیم؛ عیسی مسیح بر روی حمایت پدرخوانده اش حساب می کرد. عیسی مسیح نیاز به حمایت و پشتیبانی (متی فصل 26 آیه 38) و همچنین نیاز به خلوت برای تجدید قوای روحانی را قابل قبول می داند. ما در خانواده باید همیشه حامی و مشوق هم باشیم. همچنین باید الگوی خوبی از خداشناسی باشیم و بر اساس دستورات خداوند زندگی کنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره خانواده های آمیخته مسیحی چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries