settings icon
share icon
سوال

چرا بسیاری از مسیحیان دارای یک جهان بینی کتاب مقدسی یکپارچه نیستند؟

جواب


جهان بینی کتاب مقدسی به درک کلی انسان از جهان از دیدگاه کتاب مقدس گفته می شود. در واقع به پایه سیستم اعتقادی مسیحیان در مورد معنای زندگی، ماهیت خدا، سرچشمه حقیقت، و دیگر مفاهیم اساسی گفته می شود. با این حال، بسیاری از مسیحیان جهان بینی منسجمی بر اساس کتاب مقدس ندارند. آنها ممکن است به برخی از مسائل از دیدگاه کتاب مقدسی بپردازند اما این کار را برای همه موضوعات انجام نمی دهند.

دلیل زیادی وجود دارد که چرا مسیحیان نمی توانند جهان بینی کتاب مقدسی یکپارچه داشته باشند:

1. آنها به گفته های کتاب مقدس توجهی ندارند. کلام خدا را نمی شناسند. اگر کسی دیدگاه کتاب مقدس در مورد تقدس انسان را نداند، ایجاد یک دیدگاه کتاب مقدسی درباره این موضوع برای او بسیار مشکل خواهد بود.

2. آنها نظر کتاب مقدس درباره موضوعات خاص را رد می کنند. اگر یک مسیحی واقعی به گفته کتاب مقدس ایمان نداشته باشد، نمی تواند یک جهان بینی صحیح کتاب مقدسی داشته باشد. کسانی که با این اصل مخالفند باید توبه کنند.

3. افراد بسیاری وجود دارند که بیشتر نگران نظر مردم نسبت به خودشان می باشند تا نظر خداوند نسبت به آنها. «كسی كه از انسان می‌ترسد گرفتار می‌شود، اما شخصی كه به خداوند توكل می‌كند در امان می‌ماند» (امثال فصل 29 آیه 25). ایمانداری که از دید کتاب مقدس به دنیا نگاه می کند، به این نتیجه رسیده است که به این دنیا تعلق ندارد. «اگر به دنيا دل می‌بستيد، دنيا شما را دوست می‌داشت. ولی شما به آن دل نبسته‌ايد، چون من شما را از ميان مردم دنيا جدا كرده‌ام. به همين دليل از شما نفرت دارند» (یوحنا فصل 15 آیه 19، نگاه کنید به یوحنا فصل 17 آیه 14). وقتی یک ایماندار با طرز فکر دنیوی سازش می کند، دیگر بر روی دیدگاه خداوند تمرکز ندارد. شهامت کلید موفقیت برای کسانی است که می ترسند.

4. آنها اشتیاق چندانی به تعهد در برابر عیسی مسیح ندارند. آنها نه سرد هستند، نه گرم، (مکاشفه فصل 3 آیه 15) و اشتیاقی به روشن کردن موضع خود در برابر مسیح ندارند. برای کسانی که اشتیاق چندانی ندارند، تعهد کلید موفقیت است.

5. آنها تحت تاثیر دروغ های دنیا قرار گرفته اند. شیطان، از زمان آدم و حوا تا به امروز، همه توانایی های خود را برای گمراه و گیج کردن انسان به کار بسته است (پیدایش فصل 3 آیه های 1 تا 7، مکاشفه فصل 12 آیه 9). قوی ترین سلاح شیطان ترویج این توهم است که کتاب مقدس افسانه می باشد، این تصور سرشار از ایراد و غیرقابل اعتماد است. هدف شیطان ترویج این تفکر است که قوانین کتاب مقدس دیگر قدیمی شده اند و ارتباطی با دنیای امروز ندارد. بسیاری از مسیحیان تحت تاثیر این تصور قرار گرفته اند. کلید موفیقت برای گمراهان، بصیرت است.

6. ایمان آنها به شرایط زندگی بستگی دارد و همراه با نوسانات زندگی، ایمانشان نیز کم و زیاد می شود و به قول های خدا شک می کنند. در متی فصل 14، وقتی پطرس از قایق بیرون آمد و بر روی آب راه رفت، دیدگاه کتاب مقدسی را به نمایش گذاشت: عیسی مسیح سرچشمه همه قدرت هاست. اما وقتی طوفان و موج دریا حواس پطرس را به خودش جلب کرد، جهان بینی خود را تغییر داد. شاید امواج از عیسی مسیح قدرتمندتر بودند! ایمان کلیدی موفقیت برای کسانی است که شک دارند.

برای رسیدن به یک جهان بینی یکپارچه کتاب مقدسی باید به سراغ کتاب مقدس برویم و به قول های خداوند ایمان بیاوریم، این دنیا چیزی برای ما ندارد (لوقا فصل 9 آیه 25، یوحنا فصل 12 آیه 25، متی فصل 6 آیه 19).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا بسیاری از مسیحیان دارای یک جهان بینی کتاب مقدسی یکپارچه نیستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries