settings icon
share icon
سوال

الهیات کتاب مقدسی چیست؟

جواب


الهیات کتاب مقدسی به مطالعه اصول و تعالیم کتاب مقدس گفته می شود و بر اساس ترتیب زمانی و تاریخی منظم شده است. الهیات روشمند، عقاید را بر اساس موضوع خاصی دسته بندی می کند؛ اما الهیات کتاب مقدسی، رونمایی تدریجی خدا را در طول تاریخ نشان می دهد. الهیات کتاب مقدسی به دنبال سوا کردن و بیان تعلیمات الهیاتی بخش خاصی از کتاب مقدس است، به عنوان مثال می توان به الهیات توراتی (پنج کتاب آغازین عهد قدیم) یا الهیاتی که در نوشته های یوحنا یافت می شود، اشاره کرد. یا ممکن است بر روی دوره زمانی خاصی تاکید کند، مانند الهیات سالهای پادشاهی متحد. شاخه دیگری از الهیات کتاب مقدسی درباره موضوع خاصی در کتاب مقدس مطالعه می کند: مانند افراد باقی مانده از یک واقعه؛ به این صورت که این واقعه را معرفی می کند و ابعاد آن را در سرتاسر کتاب مقدس تشریح می کند.

بسیاری از مردم، جی. پی گبلر ، محقق آلمانی کتاب مقدس، را بنیانگذار الهیات کتاب مقدسی می دانند. او هنگامیکه به کرسی استاد دانشگاهی در سال 1787 رسید، تفاوت های بین الهیات جزمی (روشمند یا اعتقادی) با الهیات کتاب مقدسی را تعریف کرد. از نظر گبلر، الهیات کتاب مقدسی باید دقیقا مطالعه تاریخی مطلبی باشد که در دوره های مختلف کتاب مقدسی به ما آموخته شده و به آنها اعتقاد داریم و مستقل از عقاید، گروه ها، فلسفه ها و ملاحظات فرهنگی امروزی باشند. به طوری کلی، اصولی که گبلر از آنها حمایت می کرد، صحیح بودند، او روند گسترش الهیات کتاب مقدسی را برای سالیان دراز تحت تاثیر قرار داد.

با این حال، باید به این مطلب توجه داشت که چیزی به نام مطالعه بی طرف کتاب مقدس وجود ندارد. هر مفسری پیش فرض های خود را دارد. این تعصب ها و تفسیرهای متفاوت تاثیر بسیار زیادی بر روی فرایند تفسیر کتاب مقدس می گذارند. بنابراین، حوزه الهیات کتاب مقدسی، تاریخ پرفراز و نشیبی دارد که شامل تمامی نظریات و تفاوت ها با کتاب مقدس می باشد. الهیات کتاب مقدس بسیار زیاد به دانش محقق و عالم الهیات بستگی دارد. روش های به کار گرفته شده برای تفسیر کتاب مقدس در الهیات کتاب مقدسی بسیار مهم هستند.

تفاوت اساسی بین الهیات روشمند و الهیات کتاب مقدسی عبارت است از: الهیات روشمند می پرسد، «کتاب مقدس به طور کلی درباره فرشتگان چه می گوید؟» سپس همه متون راجع به فرشتگان را بررسی می کند، نتیجه گیری می کند، اطلاعات را سازماندهی می کند و آن را «فرشته شناسی» می نامد. محصول نهایی از پیدایش تا مکاشفه، تمامی حقیقت آشکار شده توسط خداوند درباره آن موضوع می شود.

الهیات کتاب مقدس می پرسد، «دانش ما از فرشتگان در کتاب مقدس چگونه بیشتر شده است؟» و با آموزش های تورات درباره فرشتگان آغاز می کند و ردپای رونمایی تدریجی خداوند از این موجودات را در سرتاسر کتاب مقدس دنبال می کند. در این مسیر، محققان الهیات کتاب مقدسی درباره تغییر تدریجی طرز فکر مردم درباره فرشتگان با روشن شدن حقایق بیشتر، نتیجه گیری می کند. نتیجه این روش مطالعه به ما کمک می کند تا بدانیم کتاب مقدس چه چیزی در مورد فرشتگان گفته است، اما این شناخت از فرشتگان را جزئی از کل رونمایی خداوند از خودش می داند. الهیات کتاب مقدسی به ما کمک می کند تا کتاب مقدس را به شکل یک مجموعه متحد ببینیم، نه مجموعه ای از نکات اعتقادی بی ربط به هم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

الهیات کتاب مقدسی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries