settings icon
share icon
سوال

مباشرت کتاب مقدسی چیست؟

جواب


برای دانستن نظر کتاب مقدس درباره مباشرت (نظارت، سرپرستی) از آیه اول کتاب مقدس شروع می کنیم: «در آغاز، هنگامی كه خدا آسمانها و زمين را آفريد» (پیدایش فصل 1 آیه 1). خداوند به عنوان خالق جهان حق مالکیت بر همه چیز را دارد و عدم درک این موضوع مانند بستن اشتباه دکمه اول پیراهن می باشد که باعث می شود هیچکدام از دکمه های سرجای خود بسته نشوند. بدون درک این موضوع که خداوند خالق و مالک مسلم این جهان است، هیچ چیز دیگری از جمله اعتقاد مباشرت انسان در روی زمین معنی ندارد. با درک کامل این اصل با تمامی دل و جان می توانیم نظریه نظارت (مباشرت) انسان را بفهمیم.

عقیده کتاب مقدسی مباشرت انسان، رابطه او با خدا را تعریف می کند. خداوند مالک و انسان مدیر است. خداوند انسان را در مدیریت همه ابعاد زندگی همکار خود قرار داده است. پولس این حقیقت را به بهترین شکل توضیح می دهد: «ما فقط همكاران خدا هستيم؛ و شما مزرعهٔ خدا هستيد، نه مزرعهٔ ما؛ شما عمارت خدا هستيد، نه عمارت ما» (اول قرنتیان فصل 3 آیه 9). با درک این مفهوم می توانیم نه تنها دید صحیح و درک ارزش واقعی نسبت به دارایی های خود داشته باشیم بلکه مهمتر از همه دیده درستی به زندگی انسان خواهیم داشت و برای آن ارزش قائل می شویم. در واقع، مباشرت انسان در امور دنیا هدف ما را در این دنیا تعریف می کند، این جایگاه را خداوند به ما داده است. این یک فرصت الهی است که با خدا در نگرش او نسبت به جهان و کار نجات ابدی انسان همکاری کنیم (متی فصل 18 آیه های 19 تا 20). مباشرت به این معنی نیست که خدا چیزی از ما می گیرد، بلکه روش او در اعطای باارزش ترین هدیه اش به انسان است.

در عهد جدید، دو کلمه یونانی معنی واژه «مباشرت یا نظارت» را برای ما می سازند. اولین کلمه اپیتروپس است که به معنی «مدیر، سرکارگر یا مباشر» است. از دیدگاه حکومتی به معنای «فرمانروا یا وکیل و ناظر» است. گاهی در عهد جدید به معنای «سرپرست و قیم» به کار رفته است: «اما اين را به ياد داشته باشيد كه اگر پدری به هنگام فوت، ارثی برای فرزند صغير خود بجا گذارد، اين فرزند تا پيش از رسيدن به سنی كه پدرش تعيين كرده، بايد تحت سرپرستی ولی و قيم بزرگ شود. او فرقی با غلام آن خانواده ندارد، هر چند كه صاحب اصلی دارايی پدرش می‌باشد» (غلاطیان فصل 4 آیه های 1 تا 2). کلمه یونانی دوم اویکُنُمُس است که به معنای «مباشر، مدیر، یا سرپرست» می باشد و در اکثر متون عهد جدید از آن استفاده شده است. در متن های مختلف به معانی «حاکمیت، مباشرت، مدیریت، هماهنگی، سرپرستی، دستور، برنامه یا آموزش» هم به کار رفته است. اکثرا به مدیریت خانه و خانواده اشاره می کند.

در نوشته های پولس، کلمه اویکُنُمُس به اهمیت بسیار زیاد نگرش پولس نسبت به مسئولیت خود برای اعلام پیام انجیل به عنوان یک خدمت مقدس اشاره می کند (اول قرنتیان فصل 9 آیه 17). پولس، فراخوان خداوند از او برای خدمت در راه مسیح را مدیریتی (مباشرت) می داند که خداوند از سر لطف به او داده است (افسسیان فصل 3 آیه 2). پولس خداوند را به عنوان رئیس خانواده به تصویر می کشد که مدیریت آن را به پولس به عنوان خدمتگزار مطیع عیسی مسیح داده است.

نکته مهم دیگر در گفته های پولس این است که وقتی مسیحی می شویم و در بدن مسیح قرار می گیریم، جایگاه مباشرتی که دریافت می کنیم نتیجه قدرت و توانایی های خود ما نیست. قدرت، توانایی، منبع الهام و رشد ما در زندگی باید از طرف خدا و از طریق روح القدس باشد؛ در غیر اینصورت، کار ما بی فایده است و رشد ما در مباشرت جزم اندیشی و رشد دنیوی خواهد بود. سرچشمه قدرت و توانایی ما در خشنود کردن خدا را هم باید بشناسیم: «هر چه خدا از من بخواهد، با كمک مسيح می‌توانم انجام دهم، زيرا مسيح قدرت انجام آن را به من می‌بخشد» (فیلیپیان فصل 4 آیه 13). پولس همچنین گفت، «اما اكنون هر چه هستم، به خاطر لطفی است كه خدا در حق من فرموده و اين لطف نيز بی‌نتيجه نبوده است، چون من حتی بيش از ساير رسولان زحمت كشيده‌ام؛ هر چند كه من نبودم كه اين كارها را می‌كردم، بلكه خدا بود كه در من كار می‌كرد و مرا بركت می‌داد» (اول قرنتیان فصل 15 آیه 10).

گاهی اوقات وقتی به مباشرت مفید فکر می کنیم، مدیریت منابع مالی و مسئولیت خود در پرداخت سهم یک به ده و دیگر خدمات به خداوند به ذهن ما خطور می کند. اما باید بدانیم که این موضوع عمیق تر از این مسائل است. در واقعی چیزی فراتر از مدیریت زمان، دارایی، محیط زندگی و سلامتی ماست. مباشرت شهادت دهنده اطاعت ما از حاکمیت خداوند است. چیزی است که به مسیحیان انگیزه انجام کارهایی را می دهد که نشان دهنده ایمان آنها به عیسی مسیح می باشد. مباشرت پولس شامل اعلام پیام انجیل بود، که خداوند بر عهده او گذاشته بود.

مباشرت، اطاعت واقعی و کاربردی ما در مدیریت اموری است که به عهده ما قرار داده شده اند. در واقع وقف خود ما و دارایی ما در راه خدمت به خداوند است. مباشرت به این معنی است که ما حق کنترل خودمان و دارایی هایمان را نداریم بلکه خداوند آنها را کنترل می کند. به این معنی است که فقط مدیریت دارایی های خدا را انجام می دهیم، و این مدیریت تحت حاکمیت و کنترل کامل اوست. مباشرت واقعی یعنی ما کاملا به این درک رسیده ایم که متعلق به خودمان نیستیم، بلکه متعلق به عیسی مسیح می باشیم، یعنی کسی که خودش را فدای ما کرد.

سوال نهایی این است که: آیا من خدای (صاحب) زندگی خود هستم و یا عیسی مسیح خدای (صاحب) زندگی من است؟ در واقع، مباشرت بیان کننده اطاعت کامل ما از خدا و نجات دهنده ما عیسی مسیح می باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

مباشرت کتاب مقدسی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries