settings icon
share icon
سوال

عددشناسی کتاب مقدسی چیست؟

جواب


عددشناسی کتاب مقدسی مطالعۀ مفهوم اعداد در کتاب مقدس است. دو رقم که بارها در کتاب مقدس تکرار شده عبارتند از ۷ و ۴۰. عدد ۷ نشان دهندۀ کاملیت یا کمال است (پیدایش ۷:¬۲-۴؛ مکاشفه ۱:¬۲۰). این عدد اغلب «عدد خدا» نامیده شده چون خدا تنها کسی است که کامل و بی عیب است (مکاشفه ۴:¬۵؛ ۵:¬۱، ۵-۶). عدد ۳ نیز به عنوان عدد کاملیت الهی در نظر گرفته شده: تثلیث دربرگیرندۀ پدر، پسر و روح القدس است.

عدد ۴۰ اغلب به عنوان «عدد امتحان یا آزمایش» درک شده است. به عنوان مثال، بنی اسرائیل به مدت ۴۰ سال در بیابان سرگردان بودند (تثنیه ۸:¬۲-۵)؛ موسی به مدت ۴۰ روز روی کوه بود (خروج ۲۴:¬۱۸)؛ یونس به مردم نینوا هشدار داد که بعد از ۴۰ روز داوری خدا خواهد آمد (یونس ۳:¬۴)؛ عیسی به مدت ۴۰ روز وسوسه شد (متی ۴:¬۲)؛ بین رستاخیز و صعود عیسی ۴۰ روز فاصله بود (اعمال ۱:¬۳). عدد دیگری که در کتاب مقدس تکرار شده، ۴ است که عدد خلقت است: شمال، جنوب، شرق، غرب؛ چهار فصل. عدد ۶ عدد انسان تلقی می‌گردد: انسان در روز ششم خلق شد؛ انسان تنها ۶ روز کار می‌کند. نمونۀ دیگری که در کتاب مقدس از عدد برای نشان دادن چیزی استفاده شده، در مکاشفه فصل ۱۳ است که می‌گوید عدد ضدمسیح ۶۶۶ است.

اینکه آیا اعداد واقعاً معنا و مفهومی دارند، هنوز مورد بحث و مناقشه است. ظاهراً کتاب مقدس از اعداد به صورت الگو استفاده می‌کند تا یک حقیقت روحانی را به ما تعلیم دهد. اما بسیاری از مردم بیش از حد بر «عددشناسی کتاب مقدسی» تاکید می کنند و سعی‌شان این است که پشت هر عدد کتاب مقدس یک مفهوم خاصی پیدا کنند. اغلب اوقات عدد در کتاب مقدس صرفاً یک عدد است نه چیزی بیشتر. خدا از ما نخواسته که در کتاب مقدس به دنبال معنای رمزی، پیامهای مخفی یا کد بگردیم. حقیقت صریح و شفاف کلام خدا آنقدر کافی است که تمام نیازهایمان را برطرف سازد و ما را «به کمال برای هر کارِ نیکو تجهیز» کند (دوم تیموتائوس ۳:¬۱۶).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

عددشناسی کتاب مقدسی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries