settings icon
share icon
سوال

سبک های ادبی کتاب مقدس چه هستند؟

جواب


کتاب مقدس راه ارتباطی خداوند با بشر است (متی فصل 5 آیه 17، مرقس فصل 13 آیه 31 ، لوقا فصل 1 آیه 37 ، مکاشفه فصل 22 آیه های 18 تا 19) و بسیار جالب است که انسان بخشی از فرایند نگارش آن بوده است. همانطور که عبرانیان فصل 1 آیه 1 می گوید :«در زمانهای گذشته، خدا بوسيلهٔ پيامبران، اراده و مشيت خود را به تدریج بر اجداد ما آشكار می‌فرمود. او از راههای گوناگون، گاه در خواب و رؤيا، گاه حتی روبرو، با پيامبران سخن می‌گفت ». راه های گوناگون یعنی به انواع مختلف ادبی با ما ارتباط برقرار کرد. نویسندگان کتاب مقدس از اشکال مختلف ادبی استفاده کردند تا پیام های مختلفی را در زمان های مختلف به ما برسانند.

کتاب مقدس حاوی ادبیات تاریخی (اول و دوم پادشاهان)، ادبیات دراماتیک (ایوب) اسناد قانئنی (بیشتر بخش های خروج و تثنیه)، متن آواز (غزل غزل های سلیمان)، شعر (اشعیا)، حکمت (امثال و جامعه)، ادبیات آخر زمانی (مکاشفه و بخشی از دانیال)، داستان کوتاه (روت)، موعظه (مانند موارد اعمال رسولان)، دعا(اکثر مزامیر)، حکایات (مانند حکایات عیسی مسیح)، داستان ها (مانند یوهام)، رساله ها (افسسیان و رومیان).

انواع مختلف سبک های ادبی در کنار یکدیگر نیز استفاده شده اند به عنوان مثال اکثر بخش های مزامیر دعا است. بخش هایی از رساله های شاگردان شعر است. هر یک از این سبک های ادبی، ویژگی های خاص خود را دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال داستان یوهام (داوران فصل 9 آیه های 7 تا 15) را نمی توان مانند ده فرمان (خروج فصل 20 آیه های 1 تا 17) تفسیر کرد. نفسیر شعر که همیشه از مجاز و استعاره استفاده می کند با تفسیر داستان های تاریخی فرق دارد.

دوم پطرس فصل 1 آیه 21 می گوید: « روح‌القدس در وجود اين مردان خدا قرار می‌گرفت و حقيقت را به ايشان عطا می‌كرد تا بازگو نمايند». ویراستار اصلی کتاب مقدس روح القدس بوده است. خداوند همه 66 کتاب را بدون توجه به شکل ادبی آنها با حاکمیت و قدرت خود مُهر کرده است. خداوند کلمات نوشته شده را الهام کرد (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16 تا 17). او به این دلیل از اشکال مختلف ادبی برای رساندن پیام خود استفاده کرده است که انسان توانایی درک آنها را دارد و از این روش قدردانی می کند. کسی که کتاب مقدس را می خواند متوجه یک هدف مشترک در آن می شود که همه بخش های کتاب مقدس را به هم ربط می دهد. در نهایت، انسان به این حقیقت می رسد که کتاب مقدس بزرگ ترین اثر ادبی جهان و کلام خود خداوند است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

سبک های ادبی کتاب مقدس چه هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries