settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره آموزش و پرورش چه می گوید؟

جواب


کتاب امثال سرشار از دستورعمل ها و پندهای سلیمان به پسرش است. پسر تشویق می شد تا از این پندها یاد بگیرد و نتیجه این کسب دانش، خرد و حکمت بود. کتاب مقدس بسیار زیاد در مورد آموزش و پرورش صحبت می کند و از پدر و مادر و فرزند آغاز می کند. به پدر و مادر دستور داده شده که فرزندان خود را مطابق با خواست و کلام خدا پرورش دهند (افسسیان فصل 6 آیه 4). کلمه یونانی «پایدیه (پرورش)» به معنای آموزش و تادیب است. فرزندان در کنار شناخت خدا یاد می گیرند که به پدر و مادر خود نیز احترام بگذارند، این احترام از آموزش مستمر و عمل به آنچه یاد گرفته اند سرچشمه می گیرد. امثال فصل 1 آیه 7 به ما می گوید نخستين قدم برای كسب دانش، خداترسی است. منظور از «خدا ترسی» وحشت از او نیست، بلکه ترسی است که از روی احترام به شکوه و تقدس او ایجاد می شود و نتیجه این ترس این است که دیگر تمایلی به سرکشی از او نداریم. عیسی مسیح به ما گفت وقتی به حقیقت پی می بریم، حقیقت ما را آزاد خواهد کرد (یوحنا فصل 8 آیه 32). آزادی حاصل از ترس، نتیجه دانستن حقیقت است.

پولس در کتاب رومیان، یازده مرتبه از کلمه «دانستن» استفاده می کند. ما چه چیزی را باید بدانیم؟ ما باید خودمان را با کلام خدا آموزش دهیم، وقتی دانش روحانی کسب می کنیم، می توانیم آن را در زندگی خود به کار ببریم، خودمان را به خدا بسپاریم و از این دانش روحانی برای خدمت به او استفاده کنیم (رومیان فصل 6 آیه های 11 تا 13). به قول قدیمی ها «ما از چیزی که نمی دانیم نمی توانیم استفاده کنیم». این اصل در مورد آموزش کتاب مقدسی بسیار حقیقت دارد. چگونه خود را از نظر کتاب مقدسی آموزش دهیم؟ کلام خدا را می خوانیم، مطالعه می کنیم، حفظ می کنیم و برروی آن تفکر می کنیم.

پولس به تیموتائوس می گوید که « در راه خدمت به خدا سخت بكوش تا او از تو راضی شود و هنگامی كه خدمتت را ارزيابی می‌كند، شرمنده نشوی. سعی كن مفهوم كلام خدا را خوب درک كنی و آن را خوب تعليم دهی» (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15). کلمه یونانی استفاده شده برای «آموزش» در این متن به معنی کوشش کردن و به کار بستن است. بنابراین، برای یادگیری و آموزش خودمان باید با دقت کلام خدا را بخوانیم و آن را به کار ببندیم. دلیل آن را پولس بیان می کند: «در واقع تمام قسمتهای كتاب‌مقدس را خدا الهام فرموده است. از اين جهت، برای ما بسيار مفيد می‌باشد، زيرا كارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌كند، و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدايت می‌نمايد. خدا بوسيلهٔ كلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نيكی نماييم» (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16 تا 17). مفهوم بحث این است که با کلام خدا بالغ و کامل می شویم و به خدمتکارانی آموزش دیده و با ایمان تبدیل خواهیم شد.

آموزش و پرورش کتاب مقدسی، مسیحی واقعی را برای انجام کاری که خدا برای او در نظر گرفته مجهز می کند (افسسیان فصل 2 آیه 10). آموزش و پرورش کتاب مقدسی ما را با نوسازی افکارمان دگرگون می کند (رومیان فصل 12 آیه 2)، به کار بردن همیشگی این دانش با ذهنیت عیسی مسیحی ممکن است که، «حكمت ما شد و با فدا ساختن جان خود ما را پاک ساخت و مقبول خدا گرداند» (اول قرنتیان فصل 1 آیه 30).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره آموزش و پرورش چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries