settings icon
share icon
سوال

چرا مهم است که زمینه و بافت کتاب مقدس را مطالعه کنیم؟ مشکل در نظر گرفتن متن خارج از بافت و زمینه چیست؟

جواب


مهم است که متون و روایتهای کتاب مقدس را در بافت و زمینۀ آنها مطالعه کنیم. در نظر گرفتن متن خارج از بافت، زمینه یا موقعیت به انواع خطاها و تفسیرهای اشتباه ختم می‌شود. درک زمینه با چهار اصل شروع می شود: معنای تحت اللفظی (این متن چه می گوید)، موقعیت تاریخی (وقایع آن روایت، مخاطب/ مخاطبین آن چه کسی است و درک مردم آن زمان از آن چه بود)، قواعد و دستور زبان (در نظر گرفتن جمله و پاراگرفی که یک کلمه یا عبارت در آن یافت می شود)، و ترکیب (مقایسه با قسمتهای دیگر کلام). زمینه و بافت در تفسیر کتاب مقدسی حرف اول را می زند. پس از آنکه ماهیت و خاصیت تحت اللفظی، تاریخی و دستور زبانی یک متن را در نظر گرفتیم باید به ترتیب بر ساختار کتاب، فصل و پاراگراف تمرکز کنیم. تمام این موارد در«بافت یا زمینۀ» متن جای می گیرند. برای شرح بیشتر این موضوع می توانیم بگوییم مانند این است که به نقشۀ جهان در Google Maps نگاه کنیم و به تدریج تا نزدیک شدن به یک خانه بزرگنمایی کنیم.

در نظر گرفتن عبارتها و آیات خارج از بافت و زمینه متن همواره به سوء تعبیر منجر می شود. به عنوان مثال اگر عبارت «خدا محبت است» (اول یوحنا ۴:¬۷-۱۶) را خارج از متن در نظر بگیریم، ممکن است فکر کنیم که خدای ما همیشه همه کس و همه چیز را دوست دارد، آن هم با محبت رومانتیک و پرحرارت. اما در اینجا «محبت» در بافت دستور زبانی و تحت اللفظی به محبت آگاپه اشاره دارد، که ذات آن فداکاری برای دیگری است، نه احساس عاشقانه، عاطفی و رومانتیک. بافت تاریخی نیز مهم است زیرا یوحنا داشت ایمانداران کلیسای قرن نخست را مخاطب قرار می داد و فی نفسه در مورد محبت خدا به ایشان تعلیم نمی داد، بلکه داشت روش تشخیص ایمانداران حقیقی از دروغین را بیان می نمود. محبت حقیقی- از نوع فداکارانه و به نفع دیگری- نشانۀ یک ایماندار حقیقی است (آیۀ ۷)؛ آنانی که محبت نمی‌کنند، به خدا تعلق ندارند (آیۀ ۸)؛ خدا به ما محبت نمود، قبل از آنکه ما به او محبت کنیم (آیات ۹-۱۰)؛ و به همین دلیل است که باید به یکدیگر محبت کنیم و بدین ترتیب ثابت کنیم که به او تعلق داریم (ایات ۱۱-۱۲).

علاوه بر این، در نظر گرفتن عبارت «خدا محبت است» در تمام آیات کتاب مقدس (اصل ترکیب) ما را از رسیدن به این نتیجۀ غلط و متداول که خدا فقط محبت است یا محبت او بالاتر از تمام صفات اوست، باز می دارد. ما از بسیاری از متون دیگر می دانیم که خدا قدوس، پارسا، وفادار، قابل اطمینان، بخشنده و رحیم، مهربان و دلسوز، قادر مطلق، حاضر مطلق، عالم مطلق و بسیاری صفات نیکوی دیگر است. همچنین از روی متون دیگر کتاب مقدس می دانیم که خدا نه تنها محبت می کند، بلکه نفرت هم می ورزد (مزمور ۱۱:¬۵).

کتاب مقدس کلام خداست و به معنای واقعی کلمه «الهام خداست» (دوم تیموتائوس ۳:¬۱۶) و به ما حکم شده که آن را از طریق استفاده از روشهای مطالعۀ صحیح کتاب مقدس و همواره با نور روح القدس که ما را هدایت می‌کند، مطالعه و درک کنیم (اول قرنتیان ۲:¬۱۴). وقتی در حفظ موضوع بافت و زمینه کوشا باشیم، مطالعۀ ما هم کاملاً بهبود می یابد. سخت نیست به جاهایی اشاره کنیم که ظاهراً با قسمتهای دیگر کلام در تناقض هستند، اما اگر با دقت به زمینه و بافت آنها نگاه کنیم و از کل کتاب مقدس به عنوان یک منبع استفاده نماییم، می توانیم معنای یک متن را درک کنیم و تناقضهای ظاهری نیز رفع می شوند. «بافت و زمینه حرف اول را می زند» بدین معناست که بافت اغلب معنای یک عبارت را بیرون می کشد. اگر بافت و زمینه را نادیده بگیریم، در واقع خود را در شرایط نامساعدی قرار داده ایم و متحمل ضرر و زیان شده ایم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا مهم است که زمینه و بافت کتاب مقدس را مطالعه کنیم؟ مشکل در نظر گرفتن متن خارج از بافت و زمینه چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries