settings icon
share icon
سوال

چرا در خصوص تعالیم کتاب مقدس این همه سردرگمی وجود دارد؟

جواب


خدا کتاب مقدس را به ما داد تا دربارۀ خود و راههایش به ما بیاموزد و از آنجایی که خدا خدای بی نظمی نیست (اول قرنتیان ۱۴:¬۳۳) تمام بی نظمی های دیگر باید با نیروهای مخرب دنیا، جسم و شریر نشات گرفته باشند. «دنیا» یک نظام جهانی خدانشناس است و مردم آن کلام خدا را درک نمی‌کنند و به آن اهمیت نمی‌دهند؛ «جسم» طبیعت گناه آلودی است که مسیحیان هم دارند و این طبیعت زندگی مقدس آنها را فاسد می کند؛ و «شریر» به شیطان و دیوهای او اشاره دارد که کلام خدا را تحریف می کنند و اغلب خود را به شکل فرشتۀ نور درمی آورند (دوم قرنتیان ۱۱:¬۱۴-۱۵).

هر یک از این نیروها می‌توانند به صورت تکی یا با یکدیگر مردم را در مورد کلام خدا سر در گم کنند. متاسفانه، سردرگمی دربارۀ کتاب مقدس می تواند مردم را به امید نادرست در زمینۀ نجات بکشاند. شیطان برای وسوسه کردن عیسی از ترجمه ها یا تعبیرات نادرست از کلام خدا استفاده کرد (متی ۴:¬۱-۱۱). شیطان امروز هم از این روش استفاده می کند، یعنی حقیقت کلام را بر می دارد و آن را در جایی که مناسب نیست به کار می برد. او در تحریف کردن کلام خدا مهارت دارد آنقدر که نتایجی خطرناک به بار می آورد.

گاهی سردرگمی در مورد کتاب مقدس از ترجمۀ ضعیف نشات می‌گیرد. اغلب اوقات، سردرگمی نتیجۀ استفادۀ ایمانداران از روشهای بی‌دقت مطالعۀ کتاب مقدس و آموزه‌های واعظین، معلمین و نویسندگان دروغین است (دوم قرنتیان ۱۱:¬۱۲-۱۳). این انبیای دروغین حتی ترجمه‌های درست را می‌گیرند و دانسته یا نادانسته کلام خدا را برگردانده و تحریف می کنند تا مقاصد خود را پیش ببرند یا تفکر این دنیا را جذب کنند. به جای تکیه کردن به دیگران برای اینکه کلام خدا را به ما تعلیم دهند، باید خودمان کلام خدا را مطالعه کنیم و بر روح القدس تکیه نماییم.

مهلک‌ترین سردرگمی در رابطه با حقیقت انجیل است. کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که عیسی مسیح تنها راه، تنها راستی و تنها حیات است (یوحنا ۱۴:¬۶؛ اعمال ۴:¬۱۲)، با این وجود، بسیاری از کسانی که خود را مسیحی می‌نامند، بر این باورند که از راهها و مذاهب دیگر هم می توان به بهشت رفت. با وجود این سردرگمی، گوسفندان حقیقی به صدای شبان خود گوش خواهند داد و تنها از او پیروی خواهند کرد (یوحنا ۱۰:¬۲۷). آنانی که به شبان تعلق ندارند «به تعلیم صحیح گوش فرا نخواهند داد، بلکه بنا به میل خویش، معلّمان بسیار گرد خود خواهند آورد تا آنچه را که گوشهایشان طالب شنیدن آن است، از آنان بشنوند» (دوم تیموتائوس ۴:¬۳). خدا به ما روح خویش را عطا کرده و به ما فرمان داده که حقیقت کتاب مقدس را گاه و بیگاه و با فروتنی و صبر و موعظه کنیم (دوم تیموتائوس ۴:¬۲) و همچنین، آن را مطالعه کنیم تا مقبول خدا باشیم، همچون خدمتکاری که کلام حقیقت را به ‌درستی به کار می بندد (دوم تیموتائوس ۲:¬۱۵). این کار را تا زمانی انجام خواهیم داد که خداوند بازگردد و به تمام سردرگمی‌ ها پایان دهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا در خصوص تعالیم کتاب مقدس این همه سردرگمی وجود دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries