settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره سرطان چه می گوید؟

جواب


کتاب مقدس به طور مشخص چیزی در مورد سرطان نمی گوید. با این وجود، به این معنی نیست که به مسئله بیماری نپرداخته است. حزقیا از یک دمل رنجه می برد (دوم پادشاهان فصل 20 آیه های 6 تا 8)، که در واقع می توانسته سرطان باشد و با نامی دیگر عنوان شده است. بنابراین گرچه واژه «سرطان» در کتاب مقدس نیامده است، اما بیماری هایی توصیف شده اند که می توانسته اند سرطان باشند. زمانی که عیسی مسیح بر روی زمین بود همه نوع بیماری را، به عنوان نشانه ای برای اثبات مسیح بودن خود به یهودیان، شفا داد (مسلما سرطان نیز یکی از این بیماری ها بوده است ). با این وجود، سرطان هم نتیجه نفرین گناه در این دنیا است. در پیدایش فصل 3 آیه 17 می خوانیم، «زمين زير لعنت قرار خواهد گرفت». زمین به خاطر گناه نفرین شد، بشر می میرد و به خاک باز می گردد، نوع مرگ انسان می تواند به دلیل بیماری باشد که نتیجه نفرین این دنیا است. بیماری ها مجازات نیستند، بلکه نتیجه زندگی در دنیای سقوط کرده و زمین نفرین شده هستند. مسیحیان و غیر مسیحیان ممکن است به سرطان مبتلا شده و از آن بمیرند. ما باید به خاطر داشته باشیم که در زندگی خدا همه چیز را برای خیریت ایمانداران به کار می برد (رومیان فصل 8 آیه 28)، «همه چیز» شامل سرطان هم می شود.

حقیقت شگفت انگیز این است که با وجود زندگی بر روی زمین نفرین شده، ما هنوز امید داریم. مزامیر فصل 103 متن شگفت انگیزی است که به ما تضمین می دهد روزی همه بیماری ها از بین خواهند رفت. مزامیر فصل 103 آیه های 1 تا 4 می گوید: «ای جان من، خداوند را ستايش كن! ای تمام وجود من، نام مقدس او را ستايش كن! ای جان من، خداوند را ستايش كن و تمام مهربانيهای او را فراموش مكن. او تمام گناهانم را می‌آمرزد و همهٔ مرضهايم را شفا می‌بخشد. جان مرا از مرگ می‌رهاند و با محبت و رحمت خود مرا بركت می‌دهد!».

آیا این متن تضمین می کند که خداوند سرطان و بیماری های دیگر در زندگی را شفا می دهد؟ خیر، مفهوم متن این نیست. خداوندی که ما را بخشید و آزاد کرد روزی ما را به جایی که آماده کرده خواهد برد (متی فصل 25 آیه 34). نجاتی که او اعطا کرد ما را از نابودی حفظ می کند، بنابراین دیگر نفرین، مرگ و بیماری وجود نخواهد داشت و ما برای همیشه از روی لطف و مهربانی او در برکات پادشاهی او برای همیشه سهیم خواهیم شد. ما به واسطه ایمان به عیسی مسیح، بر نفرین گناه پیروز شده ایم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره سرطان چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries