settings icon
share icon
سوال

ایمان به عیسی مسیح به چه معنایی است؟

جواب


«آیا به عیسی مسیح ایمان دارید؟» به نظر می رسد سوال عجیبی باشد و چیزی شبیه به این است که بپرسیم «آیا به وجود بابانوئل اعتقاد دارید؟» و یا «آیا به وجود آدم فضایی ها اعتقاد دارید؟» ولی سوال «آیا به عیسی مسیح ایمان دارید؟» چیزی فراتر از سوال «آیا عیسی مسیح وجود داشت یا دارد؟» است. معنای واقعی این سوال به این شکل است که «آیا باور دارید که عیسی مسیح همان شخصی است که کتاب مقدس درباره او حرف می زند و آیا شما او را به عنوان نجات دهنده ی خود قبول دارید؟»

بنابراین، آیا به عیسی مسیح ایمان دارید؟

آیا باور دارید که عیسی مسیح خدا در جسم انسان بود (یوحنا فصل 1 آیه های 1 و 14)؟ آیا باور دارید که عیسی مسیح جان خود را برای پرداخت بهای گناهان شما بر روی صلیب فدا کرد (اول قرنتیان فصل 15 آیه 3، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21)، گناهانی که ما را سزاوار جدایی ابدی از خداوند می نمودند (رومیان فصل 6 آیه 23)؟ آیا باور دارید که فداکاری عیسی مسیح (خدا در جسم انسان) تنها راه مناسب برای پرداخت بهای گناهان شما بود (اول یوحنا فصل 2 آیه 2؛ یوحنا فصل 14 آیه 6؛ اعمال رسولان فصل 4 آیه 12)؟

آیا به این موارد اعتقاد دارید؟ اگر بله، پس خیلی عالی است. اما اعتقاد به این حقایق در مورد عیسی مسیح تنها بخشی از معادله است. ایمان و اعتقاد کتاب مقدسی بسیار فراتر از اعتقاد به درستی چیزهای خاصی است. ایمان نجات دهنده ی کتاب مقدسی به معنی اعتماد و تکیه به آن حقایق نیز می باشد.

به عنوان مثال، یک صندلی را در نظر بگیرید. شما با نگاه به صندلی می توانید باور کنید که از مواد محکمی ساخته شده و تحمل وزن شما را دارد و قطعات آن به درستی سوار شده اند. اما ایمان کتاب مقدسی به این شکل نیست. ایمان کتاب مقدسی نشستن روی صندلی است؛ در واقع تکیه بر صندلی و اطمینان از اینکه وزن شما را تحمل کرده و بالای زمین نگه می دارد.

آیا باور دارید که عیسی مسیح نجات دهنده ی شماست؟ آیا به مرگ او به عنوان پرداخت کامل بهای گناهانتان تکیه می کنید؟ آیا به زنده شدن او پس از مرگ تکیه می کنید و باور دارید که رستاخیز او تضمینی برای زنده شدن شما پس از مرگ و زندگی ابدی است؟ این اتفاق هرگز نمی افتد، اما اگر «صندلی» عیسی مسیح از زیر شما کشیده شود (منظور از نظر روحانی است) به زمین برخورد می کنید و یا به چیزهایی دیگری به غیر از آن صندلی هم تکیه کرده اید؟

اگر هر آنچیزی که کتاب مقدس درباره مسیح می گوید را درک می کنید و به آن ایمان دارید و اگر باور دارید که این حقایق پایه و اساس نجات هستند پس نجات یافته اید و از نظر کتاب مقدسی به عیسی مسیح ایمان دارید.

اگر مطمئن نیستید که واقعا به عیسی مسیح ایمان دارید ولی می خواهید ایمان داشته باشید یا اگر احساس می کنید خدا شما را به سوی ایمان به عیسی مسیح می کشاند، در این صورت گام بعدی ساده است. به عیسی مسیح ایمان بیاورید، او را باور کنید و برای نجات خود به او تکیه کنید. به خدا اجازه دهید شما را از گناه به بخشش و نجات برساند.

اگر می خواهید ایمان جدید خود به خداوند را به زبان بیاورید می توانید از این نمونه استفاده کنید: «خدایا! من می دانم که گناهکارم و گناهانم من را از تو جدا کرده اند. من می دانم که اگر گناهانم بخشیده نشوند برای همیشه از تو جدا خواهم ماند. من به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان دارم و باور دارم که او جان خود را برای پرداخت بهای گناهان من فدا کرد و پس از سه روز دوباره زنده شد. من برای برقراری ارتباط و آشتی با تو، فقط به فداکاری او تکیه می کنم. از تو سپاسگزارم که مرا بخشیدی و نجاتم دادی. به من کمک کن تا روز به روز تا آخر عمرم به تو نزدیکتر شوم»

آیا با خواندن این متن تصمیم گرفتید به عیسی مسیح ایمان بیاورید؟ اگر اینطور است دکمه زیر «من امروز عیسی مسیح را پذیرفتم» را فشار دهید.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ایمان به عیسی مسیح به چه معنایی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries