settings icon
share icon
سوال

نظریه احیای غسل تعمید چیست؟

جواب


احیای غسل تعمید نظریه ای است که می گوید غسل تعمید برای دریافت نجات لازم و ضروری می باشد و یا به عبارت دیگر، تا زمانیکه یک شخص با آب تعمید نگیرد تولد تازه اتفاق نمی افتد. احیای غسل تعمید پایه و اساس عقیدتی بسیاری از گروه های مسیحی است، اما در کلیساهای وابسته به «جنبش احیا»، به خصوص در «کلیسای عیسی مسیح» و «کلیسای جهانی عیسی مسیح»، بسیار زیاد تبلیغ و به آن عمل می شود.

طرفداران عقیده احیای غسل تعمید به متن هایی از کتاب مقدس مانند مرقس فصل 16 آیه 16، یوحنا فصل 3 آیه 5، اعمال رسولان فصل 2 آیه 38، اعمال رسولان فصل 22 آیه 16، غلاطیان فصل 3 آیه 27، و اول پطرس فصل 3 آیه 21 اشاره می کنند. به نظر می رسد این آیه ها غسل تعمید را برای نجات ضروری می دانند. با این وجود، تفسیرهای مفهومی و کتاب مقدسی از این آیه ها نشان می دهد که آنها از نظریه احیای غسل تعمید پشتیبانی نمی کنند.

طرفداران نظریه احیای غسل تعمید یک فرمول چهار بخشی برای دریافت نجات دارند. آنها معتقدند یک فرد باید ایمان بیاورد، توبه کند، اعتراف کند و غسل تعمید بگیرد تا نجات را دریافت کند. دلیل اعتقاد آنها این است که می گویند آیه های کتاب مقدس این چهار گام را برای نجات ضروری می دانند. به عنوان مثال، رومیان فصل 10 آیه های 9 تا 10 نجات را به اعتراف مرتبط می کند. اعمال رسولان فصل 2 آیه 38 نجات را به توبه و غسل تعمید مرتبط می کند.

توبه یعنی تغییر عقیده و از نظر کتاب مقدس برای نجات لازم است. توبه، در ارتباط با نجات، تغییر عقیده از انکار مسیح به پذیرفتن او می باشد. این یک قدم جداگانه از ایمان نجات دهنده نیست، بلکه بُعد ضروری ایمان نجات دهنده است. کسی نمی تواند بدون اینکه فکر خود را نسبت به اینکه عیسی مسیح که بود و چه کرد تغییر دهد، او را به عنوان نجات دهنده از روی لطف خدا و از طریق ایمان دریافت کند.

اعتراف با توجه به آنچه کتاب مقدس می گوید ابراز ایمان است. اگر شخصی واقعا عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود دریافت کرده باشد اعتراف و اعلام این ایمان نتیجه آن خواهد بود. اگر کسی از پیام انجیل و یا اعلام پیام انجیل خجالت می کشد، بعید به نظر می رسد که مفهوم انجیل را درک کرده باشد و یا نجات توسط عیسی مسیح را دریافت کرده باشد.

غسل تعمید بر اساس کتاب مقدس به معنی پیوند با عیسی مسیح است. غسل تعمید نشان دهنده ارتباط ایمانداران با عیسی مسیح در مرگ، دفن و دوباره زنده شدن او می باشد (رومیان فصل 6 آیه های 3 تا 4). در رابطه با اعتراف، اگر فردی تمایل به غسل تعمید نداشته باشد – یعنی نخواهد زندگی نجات یافته اش شناسایی شود – بعید به نظر می رسد که ایمان به عیسی مسیح از او یک انسان جدید ساخته باشد (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17)

کسانی که مخالف عقیده احیای غسل تعمید و یا فرمول چهار بخشی آن هستند، این اعمال را موجب شایستگی برای دریافت نجات نمی دانند. بلکه دیدگاه رسمی آنها این است که ایمان، توبه، اعتراف و غسل تعمید همگی نتیجه اطاعت از خداوند هستند و کارهایی می باشند که فرد باید قبل از دریافت نجات انجام دهد. در حالیکه عقیده معمول پروتستان بر این باور است که ایمان چیزی است که خداوند آن را قبل از اعطای نجات از انسان می خواهد و آن را ضروری می داند، اما عقیده احیای غسل تعمید بر این باور است که غسل تعمید – و برخی می گویند توبه و اعتراف – موارد دیگری هستند که خداوند آنها را برای دریافت نجات الزامی می داند.

مشکل این دیدگاه این است که کتاب مقدس به وضوح اعلام می کند که ایمان تنها شرط ضروری برای دریافت نجات است. یوحنا فصل 3 آیه 16 یکی از معروف ترین این متن ها است: «زيرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد». زندانبانان از پولس می پرسند که باید کرد او پاسخ می دهد: «سپس ايشان را از زندان بيرون آورد و با التماس گفت: «آقايان، من چه كنم تا نجات يابم؟ جواب دادند: به عيسای خداوند ايمان آور تا تو و تمام افراد خانواده‌ات نجات يابيد» (اعمال رسولان فصل 16 آیه های 30 تا 31).

آیه های متعددی وجود دارند که ایمان را لازمه نجات می دانند و در مفهوم متنی خود مورد ضروری دیگری را عنوان نمی کنند. اگر غسل تعمید و یا هر مورد دیگری برای نجات ضروری باشد پس تمامی این آیه های اشتباه هستند، کتاب مقدس دارای خطا می باشد، بنابراین نباید به آن اعتماد کرد.

مطالعه جامع و کامل عهد جدید درمورد پیش نیازهای نجات ضروری نیست. دریافت نجات یک فرایند یا فرمول چند مرحله ای نیست. نجات یک محصول تکمیل شده است نه یک دستور عمل آشپزی. برای نجات چه کاری باید انجام دهیم؟ به عیسی مسیح ایمان بیاوریم تا نجات پیدا کنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نظریه احیای غسل تعمید چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries