settings icon
share icon
سوال

آیا تعمید برای نجات ضروری است؟ تولد تازه به شرط غسل تعمید یعنی چه؟

جواب


تولد تازه به شرط غسل تعمید عقیده‌ای است که می‌گوید شخص باید تعمید بگیرد تا نجات بیابد. بحث ما این است که تعمید گام مهمی برای نشان دادن مطیع بودن یک مسیحی است، اما شدیداً این نظر را که تعمید برای نجات ضروری و لازم است رد می‌کنیم. ما به طور خیلی جدی معتقدیم که هر مسیحی باید با فرو رفتن در آب، تعمید بگیرد. تعمید نمایانگر یگانه شدن شخص ایماندار با مرگ، دفن و رستاخیز مسیح می‌باشد. رومیان 3:6-4 می‌گوید، "آیا نمی‌دانید همه‌ی ما که در مسیحْ عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید یافتن در مرگ، با او دفن شدیم تا همان‌گونه که مسیح به وسیلۀ جلال پدر، از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم." عمل فرو رفتن در آب نمایانگر مرگ و دفن شدن ما با مسیح است و عمل بیرون آمدن از آب، رستاخیز مسیح را به تصویر می‌کشد.

لازم دانستن هر چیزی دیگری به جز ایمان به مسیح برای نجات نشان دهنده‌ی نجاتی مبتنی بر اعمال است. اضافه کردن هر چیزی به انجیل بدین معنی است که مرگ عیسی مسیح برای خریدن نجات ما کافی نبود. این که بگوییم باید تعمید بگیریم تا نجات یابیم مانند این است که بگوییم ما باید اطاعت و کارهای خوب خودمان را به مرگ مسیح اضافه کنیم تا برای نجات کفایت کند. مرگ مسیح به تنهایی بهای گناهان ما را پرداخت کرد (رومیان 8:5؛ دوم قرنتیان 21:5). بخشیده شدن گناهان ما توسط عیسی مسیح فقط توسط ایمان به او بدست می‌آید (یوحنا 16:3؛ اعمال 31:16؛ افسسیان 8:2-9). بنابراین، تعمید گام مهمی در فرمانبرداری از مسیح پس از دریافت نجات است ولی نمی تواند شرط لازم برای نجات باشد.

بله، آیاتی وجود دارند که به نظر می‌آیند بر این دلالت دارند که تعمید برای نجات شرطی لازم و ضروری است. اما از آنجاییکه کتاب مقدس به روشنی به ما می‌گوید که نجات تنها به‌وسیله‌ی ایمان بدست می‌آید (یوحنا 16:3؛ افسسیان 8:2-9؛ تیتوس 5:3)، پس تفسیر آن آیات باید به گونه‌ای دیگر باشد. نوشته‌های کتاب‌مقدس یکدیگر را نقض نمی‌کنند. در دوران کتاب‌مقدس، زمانیکه یک شخص دینش را به دین دیگری تغییر می‌داد برای محرز کردن این تغییر باید تعمید می‌گرفت. تعمید وسیله‌ای بود برای علنی کردن یک تصمیم. به کسانی که از تعمید گرفتن سر باز می‌زدند گفته می‌شد که حقیقتاً ایمان نیاورده‌اند. بنابراین در ذهن رسولان و شاگردان اولیه‌ی مسیح، مفهموم "ایماندارِ تعمید نیافته" ناآشنا بود. وقتی فردی ادعا می‌کرد که به مسیح ایمان آورده اما از عمومی کردن ایمان خود عار داشت نشان دهنده‌ی این بود که ایمان واقعی ندارد.

اگر تعمید شرط لازم برای نجات است پس چرا پولس گفت: "خدا را شكر می‌كنم كه به‌غير از «كريسپوس» و «گايوس»، كسی ديگر را تعميد ندادم" (اول قرنتیان 14:1)؟ چرا باید می‌گفت، "زیرا مسیح مرا نفرستاد تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم، ولی نه با حکمت سخنوری، مبادا قدرت صلیب مسیح بی‌اثر گردد" (اول قرنتیان 17:1). درست است که پولس در این متن بر ضد تفرقه و جدایی‌هایی که کلیسای قرنتس را گرفتار کرده بود بحث می‌کند. اما اگر تعمید شرط لازم برای نجات بود پس چطور می‌توانست بگوید، "خدا را شكر می‌كنم كه تعميد ندادم..." و یا "مسيح مرا نفرستاده تا تعميد دهم..."؟ اگر تعمید لازمه‌ی نجات بود، پس پولس دقیقاً داشت می‌گفت که "خدا را شكر می‌كنم كه شما نجات نیافته‌اید..." و "مسيح مرا نفرستاده تا نجات دهم" اگر اینطور بود پس گفته‌های پولس بسیار مسخره و مضحک می‌شد. علاوه بر این، زمانیکه پولس رئوس مطالب انجیل را به‌طور مفصل بیان می‌کند (اول قرنتیان 1:15-8)، پس چرا از اشاره به تعمید غفلت می‌کند؟ اگر تعمید شرط لازم برای نجات باشد پس چطور ممکن است هر جایی که انجیل در کتاب‌مقدس موعظه شده، به تعمید اشاره نشده است.

دیدگاه تولد تازه به ‌شرط تعمید، ریشه‌ی کتاب‌مقدسی ندارد. تعمید ما را از گناه نجات نمی‌دهد، بلکه فقط ما را از وجدان ناراحت نجات می‌دهد. در اول پطرس 21:3، پطرس به روشنی می‌گوید که تعمید یک عمل تشریفاتی طهارت و شستشوی بدن نیست، بلکه تعهد وجدانی پاک به‌سوی خداست. تعمید نمادی است از آن چیزی که پیشاپیش در قلب و زندگی کسی که به مسیح به‌عنوان نجات دهنده ایمان آورده، اتفاق افتاده است (رومیان 3:6-5؛ غلاطیان 27:3؛ کولسیان 12:2). تعمید گام مهمی در اطاعت از مسیح است که هر مسیحی‌ای باید آن را بردارد. تعمید نمی تواند یک شرط لازم برای نجات باشد. اگر آن را لازمه‌ی نجات تلقی کنیم، بدین معنی است که مرگ و رستاخیز عیسی مسیح را برای نجات کافی نیست.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا تعمید برای نجات ضروری است؟ تولد تازه به شرط غسل تعمید یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries