settings icon
share icon
سوال

غسل تعمید برای مردگان چیست؟

جواب


غسل تعمید برای مردگان، یعنی غسل تعمید و اعتراف به ایمان به جای کسی که مرده است، یک عمل غیر کتاب مقدسی می باشد. در واقع می توانیم این کار را غسل تعمید فرد مرده بدانیم.

این کار ریشه در درک غلط از متن اول قرنتیان فصل 15 آیه 29 دارد: «اما اگر مردگان هيچگاه زنده نخواهند شد، پس چرا بعضی به جای مرده‌ها غسل تعميد می‌گيرند؟ اين غسل چه فايده‌ای دارد، مگر اينكه ايمان داشته باشند كه روزی مرده‌ها دوباره زنده خواهند شد؟». اگر مردگان هرگز زنده نخواهند شد، پس واقعا چرا باید به جای آنها غسل تعمید گرفت؟ تفسیر این متن سخت است اما با مقایسه آن با بقیه متون مقدس متوجه می شویم این متن به این معنی نیست که می توانیم برای شخص مرده غسل تعمید بگیریم، برای اینکه غسل تعمید برای نجات ضروری نیست (افسسیان فصل 2 آیه 8، رومیان فصل 3 آیه 28، رومیان فصل 4 آیه 3، رومیان فصل 6 آیه های 3 تا 4). کل این متن (آیه های 12 تا 29) درباره حتمی بودن رستاخیز (زنده شدن مردگان ) است نه غسل تعمید برای مردگان.

چه چیزی برای مردگان تعمید داده می شد؟ این یک متن اسرار آمیز است، و بیش از سی نوع برداشت از آن می توان داشت. 1.معنی ساده ترجمه شده از زبان یونانی (آیه 29) یعنی اینکه عده ای به جای کسانی که مرده اند تعمید داده شده اند- اگر رستاخیزی وجود ندارد، پس چرا آنها این کار را انجام دادند؟ 2. یا پولس به رسوم بت پرستان اشاره می کند می کند (توجه کنید که از ضمیر «آنها» استفاده می کند نه «ما»)، و یا به یک کار غیر کتاب مقدسی و خرافی (غسل تعمید برای مردگان) که در کلیسای قرنتیان جریان داشته اشاره می کند. 3. به هر حال او این کار را تایید نمی کند، او فقط می گوید اگر رستاخیزی وجود ندارد پس چرا این کار انجام می شود؟ غسل تعمید برای مردگان توسط مورمون ها نه کتاب مقدسی است و نه قابل درک. غسل تعمید مردگان در بین ادیان بت پرست یونانی ها رواج داشته و هنوز هم بعضی از فرقه ها این کار را انجام می دهند، اما این کار سرنوشت ابدی یک شخص را تغییر نمی دهد. سرنوشت ابدی یک فرد تا زمانی مشخص می شود که زنده است (لوقا فصل 16 آیه 26).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

غسل تعمید برای مردگان چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries