settings icon
share icon
سوال

آیا مسیحیان قدرت توبیخ شیطان را دارند؟

جواب


بعضی از مسیحیان هستند که نه تنها فکر می کنند قدرت توبیخ شیطان را دارند بلکه معتقدند باید این کار را به طور مستمر انجام دهند. این عقیده پایه کتاب مقدسی ندارد. شیطان بر عکس خداوند حاضر مطلق نیست (یعنی در همه جا حضور ندارد). او در هر لحظه فقط می تواند در یک مکان باشد و احتمال مزاحمت برای مسیحیان بسیار کم است. البته که شیاطین تحت فرمان او در همه جا هستند و به دنبال نابود کردن شهادت های ایماندران می باشند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که روح یک مسیحی نمی تواند مانند نمونه هایی که در کتاب مقدس عنوان شده توسط ارواح پلید تسخیر شود.

به عنوان یک مسیحی، باید متوجه حقیقت حضور شیطان باشیم. همچنان که در ایمان خود پایداری می کنیم، باید این مطلب را هم درک کنیم که دشمنان ما فقط نیروهای انسانی نیستند بلکه نیروهایی هم هستند که از تاریکی سرچشمه می گیرند. کتاب مقدس می گوید، «بدانيد كه جنگ ما با انسانها نيست، انسانهايی كه گوشت و خون دارند؛ بلكه ما با موجودات نامرئی می‌جنگيم كه بر دنيای نامرئی حكومت می‌كنند، يعنی بر موجودات شيطانی و فرمانروايان شرور تاريكی. بلی، جنگ ما با اينهاست، با لشكرهايی از ارواح شرور كه در دنيای ارواح زندگی می‌كنند» (افسسیان فصل 6 آیه 12).

روشن است که خداوند به شیطان قدرت محدودی بر روی زمین داده و قدرت او همیشه تحت کنترل خداوند است. کتاب مقدس به ما می گوید که شیطان مانند یک شیر پرسه می زند و به دنبال شکار می گردد تا آن را ببلعد (اول پطرس فصل 5 آیه 8). شیطان به صورت فعال درون قلب هایی وجود دارد که از اطاعت خداوند سرباز زدند (افسسیان فصل 2 آیه 2). هر کسی که تحت کنترل خداوند نیست، تحت کنترل شیطان است (اعمال رسولان فصل 26 آیه 18، دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4). مسیحیانی که دوباره متولد شده اند دیگر در اسارت شیطان یا گناه قرار ندارند (رومیان فصل 6 آیه های 6 تا 7) ، اما به این معنی هم نیست که ما در برابر وسوسه های شیطان مقاوم هستیم.

کتاب مقدس به مسیحیان قدرت محکوم کردن شیطان را نداده است اما قدرت مقاومت در برابر او را دارند. یعقوب فصل 4 آیه 7 می گوید، «بنابراين، خود را با فروتنی به خدا بسپاريد، و در برابر شيطان ايستادگی كنيد تا از شما دور شود». زکریا فصل 3 آیه 2 به ما می گوید فقط خداوند می تواند شیطان را توبیخ کند. حتی میکائیل که قدرتمندترین فرشته است جرات نکرد شیطان را توبیخ کند و به او گفت «خداوند تو را توبیخ کند» (یهودا فصل 1 آیه 9). در صورت حمله شیطان باید از عیسی مسیح درخواست کمک کنیم. به جای تمرکز بر روی شکست دادن شیطان، باید بر روی پیروی از مسیح تمرکز کنیم (عبرانیان فصل 12 آیه 2)، او نیروهای شیطانی را شکست خواهد داد.

نیازی به این نیست که مسیحیان شیطان را توبیخ کنند برای اینکه خداوند آنها را کاملا مجهز کرده تا در برابر شیطان مقاومت کنند (افسسیان فصل 6 آیه های 10 تا 18). ایمان، خرد و شناخت ما از خداوند و کلام او موثرترین سلاح بر ضد شیطان هستند. وقتی عیسی مسیح توسط شیطان وسوسه شد، پاسخ او را با آیه های کتاب مقدس داد (متی فصل 4 آیه های 1 تا 11). برای پیروزی در نبردهای روحانی، باید وجدان پاک و راحت خود را حفظ کنیم. همچنین افکار خود را کنترل کنیم. «گرچه من يک انسان عادی و ضعيف هستم، اما برای پيروزی در مبارزات روحانی خود، از نقشه‌ها و روشهای انسانی استفاده نمی‌كنم. من قلعه‌های شيطان را با اسلحهٔ نيرومند الهی در هم می‌كوبم؛ نه با اسلحهٔ انسانی و دنيوی! با اين سلاحهای روحانی، هر فلسفه و تفكر پوچ را كه بر ضد خداست، در هم می‌شكنيم و هر مانعی را كه نمی‌گذارد مردم به خدا نزديک شوند، از ميان برمی‌داريم؛ و مخالفين را اسير می‌كنيم و به حضور خدا باز می‌گردانيم و به اشخاصی تبديل می‌كنيم كه قلباً مطيع مسيح باشند» (دوم قرنتیان فصل 10 آیه های 3 تا 5).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا مسیحیان قدرت توبیخ شیطان را دارند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries