settings icon
share icon
سوال

آیا درخواست از عیسی مسیح برای ورود به قلبمان کتاب مقدسی است؟

جواب


«آیا می خواهید نجات پیدا کنید؟ پس از عیسی مسیح بخواهید وارد قلب شما شود.» این جمله ضد کتاب مقدس نیست، با این حال یک مفهوم برگرفته از کتاب مقدس نیز نیست. این کلمات با ایجاد یک تصویر روحی و روانی، به راحتی می توانند احساسات نادرستی را به وجود بیاورند، مخصوصا در کودکان که معمولا همه چیز را به معنای واقعی کلمه متوجه می شوند. علاوه بر این، تشویق به اینکه «مسیح را به درون قلب خود بخوان» (اگر کل پیام همین باشد) برخی از موارد مهم مانند توبه و ایمان را جا انداخته است. البته کتاب مقدس در برخی موارد می گوید که عیسی مسیح وارد قلب های ما می شود. به عنوان مثال، پولس در دعا می گوید، «دعا می‌کنم که مسیح از راه ایمانتان، کاملاً در دل شما جای گیرد» (افسسیان فصل 3 آیه 17). اما در نظر داشته باشید که پولس این را خطاب به کسانی گفت که ایماندار بودند و مسیح را دریافت کرده بودند. او همچنین در موازات این مطلب در آیه 16 گفته است «من از او می‌خواهم تا به سبب کرامت بی‌حد خود، باطن شما را با روح خود، نیرومند و توانا سازد.» هیچ نوع درخواست بشارتی در متن افسسیان فصل 3 وجود ندارد. پولس از ایماندران نمی خواهد که عیسی مسیح را به درون قلب شان بطلبند. او فقط آگاهی آنها از این حقیقت را تقویت می کند که عیسی مسیح از طریق روح القدس درون آنها حضور دارد.

مفهوم «از عیسی مسیح بخواهید وارد قبل شما شود» معمولا از مکاشفه فصل 3 آیه 20 گرفته شده است، «اکنون در مقابل در ایستاده، در را می‌کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده، با او همسفره خواهم شد و او نیز با من.» به این نکته توجه داشته باشید که در این آیه نه کلمه قلب ذکر شده است و نه کسی از عیسی مسیح درخواست کاری دارد؛ بلکه عیسی مسیح از ما درخواست انجام کاری را دارد. عیسی مسیح در این متن با کلیسای لائودیکیه صحبت می کند که نیاز شدید به توبه داشتند (آیه 19). لائودیکیان در واقع با عیسی مسیح معاشرتی نداشتند و او به دنبال احیای معاشرت با آنها بود. این متن راجع به درخواست یک شخص از عیسی مسیح برای نجات نیست.

مفهوم «آمدن عیسی مسیح به قلب شما» در هیچ جای کتاب مقدس استفاده نشده است. انجیل پیام مرگ مسیح و رستاخیز او برای بخشش گناهان ماست (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 3 تا 4). انجیل در کتاب مقدس پاسخ درستی به این پیام می دهد: ایمان بیاور (یوحنا فصل 3 آیه 16؛ اعمال رسولان فصل 16 آیه 31)، دریافت کن (یوحنا فصل 1 آیه 12) توبه کن (اعمال رسولان فصل 3 آیه 19). ما باید ذهن خود را نسبت به گناه و نسبت به اینکه عیسی مسیح کیست تغییر دهیم، ایمان بیاوریم که عیسی مسیح مرد و دوباره زنده شد تا ما هدیه رایگان زندگی ابدی همراه با ایمان را دریافت کنیم. هیچ یک از رسولان مسیح هرگز به کسی نگفتند که از مسیح بخواهید وارد قلبتان شود.

در اکثر موارد تشویق به اینکه «از مسیح درخواست کنید تا وارد قلبتان شود» به عنوان راه ساده ای برای بیان این موارد استفاده شده است، «از مسیح بخواهید وارد زندگی تان شود» یا «به مسیح اجازه دهید کنترل زندگی شما را به دست بگیرد.» اگر این مفهوم در بشارت پیام انجیل استفاده شده است پس ایرادی در آن نیست. اما قبل از اینکه از کسی دعوت شود که «عیسی مسیح را به قلب خود بطلبد» او باید گناه و جریمه آن، پرداخت جریمه گناه توسط عیسی مسیح روی صلیب، و رستاخیز مسیح را نیز بشناسد. در واقع، اشاره به نجات به عنوان «طلبیدن مسیح به قلب خود» حتی ممکن است به آن شخص کمک کند تا سکونت روح القدس در وجود ایمانداران را نیز درک کند (نگاه کنید به یوحنا فصل 14 آیه 17). اما همچنان بهتر است که از اصطلاحات و واژگان کتاب مقدس استفاده شود: جمله «از عیسی مسیح درخواست کنید تا وارد قلبتان شود» به طور کامل آنچه در فرایند نجات روی می دهد را نمی رساند.

در بشارت پیام انجیل باید مراقب چیزی که می گویم و نحوه گفتن آن باشیم. حتی استفاده از کلمه «باور» که بیان کننده یک توافق فکری (موافقت با اینکه حقایق خاصی درست هستند) به جای کلمه «اعتماد» (تکیه بر آن واقعیت های درست) نیز می تواند گمراه کننده باشد. یهودا اسخریوطی به حقایقی درباره مسیح باور داشت اما هرگز به عیسی مسیح برای نجات اعتماد و تکیه نکرد. نجات، باور داشتن به فهرستی از واقعیت ها نیست. نجات، درخواست از مسیح برای ورود به قلبتان نیست. نجات به معنی اعتقاد و باور به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و دریافت بخشش الهی است که از روی لطف خداوند و از طریق ایمان به شما اعطا می شود. نجات درباره این حقیقت است که از طریق فداکاری عیسی مسیح و قدرت روح القدس به انسان جدیدی تبدیل شویم (تیتوس فصل 3 آیه 5).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا درخواست از عیسی مسیح برای ورود به قلبمان کتاب مقدسی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries