فرشتگان مقرب (نزدیک) چه کسانی هستند؟


سوال: فرشتگان مقرب (نزدیک) چه کسانی هستند؟

جواب:
واژه " فرشته مقرب" (در برخی از ترجمه ها رییس فرشتگان) تنها دوبار در کتاب مقدس آمده است. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 6 می گوید که "زيرا صدای فرمان الهی و آوای تكان دهندۀ رئيس فرشتگان و نوای شيپور خدا شنيده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمين خواهد آمد. آنگاه پيش از همه، مسيحيانی كه مرده‌اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات كنند". یهودا آیه 9 بیان می کند که "در حاليكه «ميكائيل»، رئيس فرشتگان، وقتی با شيطان برسر جسد موسی بحث می‌كرد، به خود اجازه نداد به او تهمت بزند و اهانت كند؛ بلكه گفت: «خداوند تو را توبيخ فرمايد.»" واژه "فرشته مقرب" از واژه ای یونانی می آید و به معنی "فرشته ی ارشد" است. به فرشته ای اشاره می کند که به نظر رهبر فرشتگان دیگر است.

در ترجمه انگلیسی یهودا آیه 9 از حرف تعریف معین the برای "میکائیل، فرشته اعظم" استفاده می شود که احتمالاً حاکی از آن است که میکائیل تنها فرشته اعظم است. اما دانیال فصل 10 آیه 13 میکائیل را "یکی از رئیسان ارشد" توصیف می کند. این احتمالاً حاکی از این است که بیش از یک فرشته مقرب وجود دارد، چرا که میکائیل را در جایگاه دیگر "رییسان ارشد" قرار می دهد. پس درحالیکه احتمال دارد که چند فرشته مقرب وجود داشته باشند، اما بهتر آن است که از استفاده از فرضیات در تفسیر کلام خدا دوری کرده و دیگر فرشتگان را فرشتگان مقرب قلمداد نکنیم. دانیال فصل 10 آیه 21، میکائیل، فرشته مقرب را به عنوان "رییس شما" توصیف می کند. دانیال فصل 12 آیه 1 میکائیل را "رئیس بزرگ که محافظت می کند"، معرفی می کند. حتی اگر چند فرشته مقرب هم وجود داشته باشند، به نظر می رسد که میکائیل در میانشان ارشد است.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
فرشتگان مقرب (نزدیک) چه کسانی هستند؟

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا