فرشتگان اعظم چه کسانی هستند؟سوال: فرشتگان اعظم چه کسانی هستند؟

جواب:
واژه " فرشته اعظم" تنها دوبار در کتاب مقدس آمده است. اول تسالونیکیان 16:4 اعلام می دارد که "زیرا خداوند، خود با فرمانی بلندآواز و آوای فرشته اعظم و نفیر شیپور خدا، از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه نخست مردگان در مسیح برخواهند خواست." یهودا آیه 9 اظهار می دارد که "امّا ميكائيل، فرشته اعظم، چون درباره جسد موسي با ابليس منازعه مي كرد، جرأت ننمود كه حكم افترا بر او بزند بلكه گفت: «خداوند تو را توبيخ فرمايد.»" واژه "فرشته اعظم" از واژه ای یونانی می آید و به معنی "فرشته ی ارشد" است. به فرشته ای اشاره می کند که به نظر رهبر فرشتگان دیگر است.

در ترجمه انگلیسی یهودا آیه 9 از حرف تعریف معین the برای "میکائیل، فرشته اعظم" استفاده می شود که احتمالاً حاکی از آن است که میکائیل تنها فرشته اعظم است. اما دانیال 13:10 میکائیل را "یکی از رئیسان ارشد" توصیف می کند. این احتمالاً حاکی از این است که بیش از یک فرشته اعظم وجود دارد، چرا که میکائیل را در جایگاه دیگر "رئیسان ارشد" قرار می دهد. پس درحالیکه احتمال دارد که چند فرشته اعظم وجود داشته باشند، اما بهتر آن است که از استفاده از فرضیات در تفسیر کلام خدا دوری کرده و دیگر فرشتگان را فرشتگان اعظم قلمداد نکنیم. دانیال 21:10، میکائیل، فرشته اعظم را به عنوان "رئیس شما" توصیف می کند. دانیال 1:12 میکائیل را "رئیس بزرگ که محافظت می کند"، شناسایی می کند. حتی اگر چند فرشته اعظم هم وجود داشته باشند، به نظر می رسد که میکائیل در میانشان ارشد است.بازگشت به خانۀ فارسیفرشتگان اعظم چه کسانی هستند؟