settings icon
share icon
سوال

آنتی نومیانیسم چیست؟

جواب


عبارت آنتی نومیانیسم از کلمات یونانی آنتی به معنی «ضد» و نوموس به معنی «قانون» می آید که در کل به معنی «ضد قانون » می باشد. از لحاظ نظری، آنتی نومیانیسم دیدگاهی است که می گوید خداوند از مسیحیان انتظار تبعیت از هیچ قانون اخلاقی را ندارد. این دیدگاه آموزش کتاب مقدسی را دریافت کرده و به یک نتیجه گیری غیر کتاب مقدسی می رسد. کتاب مقدس می گوید که مسیحیان نباید قوانین شریعت موسی را به عنوان راه نجات در نظر بگیرند. وقتی عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد، قوانین شریعت را بطور کامل تکمیل کرد و به پایان رسانید (رومیان فصل 10 آیه 4، غلاطیان فصل 3 آیه های 23 تا 25، افسسیان فصل 2 آیه 15). نتیجه غیر کتاب مقدسی این است که خداوند از مسیحیان انتظار پیروی از قانون را ندارد.

پولس در رومیان فصل 6 آیه های 1 تا 2 به دیدگاه آنتی نومیانیسم می پردازد و می گوید، «خوب، اكنون چه بايد كرد؟ آيا بايد به زندگی گذشته و گناه‌آلود خود ادامه دهيم تا خدا نيز لطف و بخشش بيشتری به ما نشان دهد؟هرگز! مگر نمی‌دانيد كه وقتی به مسيح ايمان آورديم و غسل تعميد گرفتيم، جزئی از وجود پاک او شديم و با مرگ او، طبيعت گناه‌آلود ما نيز مرد؟». بیشترین حمله ای که به نظریه «نجات تنها از راه ایمان» می شود این است که این نظریه انسان را تشویق به گناه می کند. مردم ممکن است فکر کنند اگر «ما بواسطه لطف خدا نجات پیدا کرده ایم و گناهانمان بخشیده شده است، پس چرا هر گناهی که دوست داریم مرتکب نشویم؟» این نوع طرز فکر از ایمان آوردن واقعی سرچشمه نمی گیرد به این دلیل که ایمان واقعی باعث اطاعت و پیروی بیشتر از خدا می شود نه کمتر. خواست خدا و خواست ما بعد از اینکه توسط روح القدس به فرد جدیدی تبدیل می شویم، این است که تلاش کنیم مرتکب گناه نشویم. خواست ما این است که برای لطف و بخشش خداوند، او را خشنود سازیم. خداوند هدیه بی نهایت با ارزش نجات را از طریق عیسی مسیح به ما اعطا کرده است (یوحنا فصل 3 آیه 16، رومیان فصل 5 آیه 8). در پاسخ ما باید تمامی حواس خود را با عشق و پرستش بر روی او متمرکز کنیم و به خاطری لطفی که برای ما انجام داده سپاسگزار باشیم (رومیان فصل 12 آیه های 1 تا 2). آنتی نومیانیسم به دلیلی استفاده نادرست از مفهوم «لطف با ارزش خداوند» غیر کتاب مقدسی است.

دومین دلیل برای اثبات غیر کتاب مقدسی بودن آنتی نومیانیسم این است که خداوند از همه ما انتظار پیروی از یک قانون اخلاقی را دارد. اول یوحنا فصل 5 آیه 3 به ما می گوید، «در واقع كسی كه خدا را دوست دارد، نمی‌تواند احكام او را اطاعت نكند؛ و احكام او برای ما مشكل نيست». قانونی که خدا می خواهد از آن تبعیت کنیم چیست؟ قانون عیسی مسیح، «عيسی جواب داد: خداوند را كه خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. ‏اين اولين و مهمترین دستور خداست. دومين دستور مهم نيز مانند اولی است: همسايهٔ خود را دوست بدار، به همان اندازه كه خود را دوست می‌داری. تمام احكام خدا و گفتار انبیا در اين دو حكم خلاصه می‌شود و اگر شما اين دو را انجام دهيد، در واقع همه را انجام داده‌ايد»(متی فصل 22 آیه های 37 تا 40). ما در بند قوانین شریعت قرار نداریم اما در قید قانون عیسی مسیح هستیم. قانون عیسی مسیح لیست بلند بالایی از قوانین نمی باشد و بسیار ساده است و آن هم قانون عشق و محبت است. اگر خدا را با تمام وجود دوست داشته باشیم هرگز کاری نخواهیم کرد که باعث ناخشنودی او شود. پیروی از قانون عیسی مسیح شرط لازم برای رسیدن به نجات و یا حفظ آن نمی باشد بلکه چیزی است که او انتظار دارد از آن پیروی کنیم.

آنتی نومیانیسم بر خلاف تمامی آموزش های کتاب مقدس می باشد. خداوند از ما انتظار دارد که یک زندگی اخلاق گرا همراه با صداقت و عشق داشته باشیم. عیسی مسیح بار سنگین قوانین سخت شریعت را از روی دوش ما برداشت اما این مجوزی برای گناه کردن نیست بلکه برعکس ما ملزم به اجرای عهد لطف (عهد جدیدی که با خون عیسی مسیح با ما بست) خداوند شده ایم. نهایت تلاش ما باید برای غلبه بر گناه باشد و اینکه با کمک او و تکیه بر روح القدس، پاکی و پرهیزکاری را پرورش دهیم. این حقیقت که ما با لطف خداوند از زیر بار سنگین قوانین شریع نجات پیدا کرده ایم باید به یک زندگی در چارچوب قانون عیسی مسیح منتهی شود. اول یوحنا فصل 2 آیه های 3 تا 6 می گوید، «چگونه می‌توانيم مطمئن باشيم كه خدا را می‌شناسيم؟ راهش اينست كه به قلب خود نگاه كنيم و ببينيم كه آيا مايل هستيم احكام خدا را بجا بياوريم. كسی كه می‌گويد خدا را می‌شناسد اما احكام خدا را نگاه نمی‌دارد و خواست او را بجا نمی‌آورد، دروغ می‌گويد و از حقيقت به دور است. فقط كسی می‌تواند واقعاً خدا را بشناسد و با او رابطهٔ نزديک داشته باشد كه او را هر روز بيشتر دوست داشته، كلام او را بجا آورد. كسی كه ادعا می‌كند مسيحی است، بايد مانند مسيح زندگی كند».

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آنتی نومیانیسم چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries