settings icon
share icon
سوال

دلایل دشمنی بین مسیحیان و مسلمانان چیست؟

جواب


11 سپتامبر سال 2001، جهان وارد دوره وحشت و ترور شد. تروریست ها، اعمال بی رحمانه زیادی را در نام اسلام انجام دادند. مسیحیان هم به این تهدیدات واکنش نشان دادند. از این رو، برخی از روی ترس، همه مسلمانان را به ظن تروریست بودن طرد کردند. برخی دیگر نیز حقیقت را به خطر انداختند و سیاست سازش را در پیش گرفتند. هر دو روش بی احترامی به خداوند است.

مسیحیان باید تفاوت های خود با مسلمانان را درک کنند تا بتوانند با حقیقت و عشق با آنها برخورد کنند. اول از همه اجازه دهید، همراه با دعا، روش های عبور از موانع بین مسلمانان و مسیحیان را بررسی کنیم.

1. مسلمانان سکولاریسم غربی را دوست ندارند

با رشد جهانی تکنولوژی و تسلط آن بر جهان، مسلمانان از اشاعه فرهنگ غربی می ترسند: فیلم های غیراخلاقی، پورنوگرافی، لباس های نامناسب، موسیقی ناخوشایند، و نوجوانان سرکش. فرهنگ غربی؛ ایمان، جهان بینی و روش زندگی مسمانان را تهدید می کند. مسلمانان این فرهنگ غربی را با مسیحیت برابر و یکی در نظر می گیرند.

واکنش مسیحیان: با مسلمانان دوستی کنید و به آنها توضیح دهید که فرهنگ غربی، دیگر مسیحی نیست بلکه سکولار است. علاوه بر آن، همه کسانی که ادعای مسیحیت می کنند، ایماندار و پیرو واقعی مسیح نیستند. با حرف و عمل خود (روش زندگی) نمونه یک مسیحی واقعی را به نمایش بگذارید: «مراقب رفتار خود نزد اطرافيان بی‌ايمانتان باشيد؛ چه، در اين صورت، حتی اگر ايشان شما را متهم به بدكاری نمايند، اما در زمان بازگشت مسيح، خدا را به سبب كارهای نيكتان، تمجيد خواهند كرد» (اول پطرس فصل 2 آیه 12).

2. مسلمانان از تسلط غرب ناراضی هستند

برخی از کشورهای غربی سابقه استعمار و دخالت در امور کشورهای دیگر را دارند، مسلمانان از این موضوع بیزارند. برخی از مسلمانان حامی جنگ و ایجاد رعب و وحشت هستند اما بقیه مسلمانان به شدت مخالف آن می باشند. بسیاری از آنها جانبداری غرب از اسرائیل را خیانت در حق مسلمانان می دانند، چراکه تشکیل اسرائیل باعث آواره شدن هزاران فلسطینی شد.

واکنش مسیحیان: عشق واقعی و تواضع خود را با دعا و خدمت نشان دهید. تمرکز شما باید بر روی مسیح باشد نه مشاجره های سیاسی. خداوند عدالت را یک روز برقرار خواهد کرد. تا آن روز، او رهبران حکومتی را برای حفاظت از خوبی و تنبیه خطاکاران به ما داده است (رومیان فصل 13 آیه های 1 تا 7).

«با شادی با يكديگر همكاری نماييد؛ هيچ كاری را برای خودنمايی نكنيد؛ سعی نكنيد فقط با اشخاص بزرگ و مهم معاشرت كنيد، بلكه در جمع اشخاص عادی نيز خوش باشيد. خود را از ديگران داناتر نشماريد. هرگز به عوض بدی، بدی نكنيد. طوری رفتار كنيد كه همه بتوانند ببينند كه شما در كارهايتان صادق و درستكار می‌باشيد. با هيچكس جر و بحث نكنيد. تا آنجا كه ممكن است با مردم در صلح و صفا به سر بريد. برادران عزيز، هرگز از كسی انتقام نگيريد؛ انتقام خود را به خداوند واگذار كنيد، چون در كتاب آسمانی نوشته شده كه مجازات انسانها از آن اوست. پس، اگر دشمنت گرسنه باشد، به او غذا بده و اگر تشنه باشد، به او آب بده تا از كاری كه كرده، شرمگين و پشيمان شود. اجازه ندهيد بدی بر شما چيره شود، بلكه با نيكی كردن، بدی را مغلوب سازيد» (رومیان فصل 12 آیه های 16 تا 21).

«باز تكرار می‌كنم: خود را در بحث‌های پوچ و بی‌معنی درگير نكن، چون اين گونه مباحثات باعث خشم و نزاع می‌گردد. مرد خدا نبايد اهل مجادله و نزاع باشد، بلكه بايد با صبر و ملايمت، كسانی را كه در اشتباهند، به راه راست هدايت كند، و با مخالفين و گمراهان با فروتنی و ادب گفتگو نمايد؛ شايد به اين ترتيب به ياری خداوند، آنها از عقايد نادرست خود بازگردند و به حقيقت ايمان آورند. در اين صورت می‌توانند از خواب غفلت بيدار شوند و از دام شيطان خود را رها سازند، زيرا شيطان ايشان را اسير كرده، وادار می‌سازد كه ارادهٔ او را بجا آورند» (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه های 23 تا 26).

3. مسلمانان جنگ طلب به آیه هایی در قرآن استناد می کنند که ترویج دهنده جنگ می باشد

گرچه بسیاری از مسلمانان صلح طلب هستند، اما بعضی از آنها، قرآن را به شکل مجوز الهی برای مسلمان کردن و کشتن غیرمسلمانان تفسیر می کنند. آیه های حامی خشونت در قرآن عبارتند از: «آنان که ایمان آورده اند، در راه خدا می جنگند» (سوره النساء آیه 76). «پس، از كافران اطاعت مكن، و با [الهام گرفتن از] قرآن با آنان به جهادى بزرگ بپرداز» (سوره الفرقان آیه 52). «خداوند کسانى را دوست دارد که صف‌بسته در راه او پیکار می‌کنند، چنان¬که گویى بنایى بسیار مستحکم از سرب هستند» (سوره الصف آیه 4).

واکنش مسیحیان: متاسفانه ترس باعث شده است تا برخی از مسیحیان از مسلمانان تنفر داشته باشند. اما خداوند بهترین عامل خنثی کننده ترس و نفرت را به ما داده است: محبت خداوند.

«محبت كامل خدا هرگونه ترس را در ما ريشه‌كن می‌سازد» (اول یوحنا فصل 4 آیه 18).

«نترسيد از كسانی كه می‌توانند فقط بدن شما را بكشند ولی نمی‌توانند به روحتان صدمه‌ای بزنند. از خدا بترسيد كه قادر است هم بدن و هم روح شما را در جهنم هلاک كند» (متی فصل 10 آیه 28).

«اما به همه شما كه سخنان مرا می‌شنويد، می‌گويم كه دشمنان خود را دوست بداريد و به كسانی كه از شما نفرت دارند، خوبی كنيد» (لوقا فصل 6 آیه 27).

عیسی مسیح قول زندگی بدون رنج و سختی را به پیروان خود نداده است. بلکه با اطمینان می گوید، «چون مردم دنيا از شما نفرت خواهند داشت. اما بدانيد كه پيش از اينكه از شما نفرت كنند، از من نفرت داشته‌اند. اگر به دنيا دل می‌بستيد، دنيا شما را دوست می‌داشت. ولی شما به آن دل نبسته‌ايد، چون من شما را از ميان مردم دنيا جدا كرده‌ام. به همين دليل از شما نفرت دارند. آيا به خاطر داريد چه گفتم؟ مقام خدمتكار از اربابش بالاتر نيست. پس اگر مرا اذيت كردند، شما را نيز اذيت خواهند كرد و اگر به سخنان من گوش ندادند، به سخنان شما نيز گوش نخواهند داد. مردم دنيا شما را آزار و اذيت خواهند كرد، از این رو كه شما از آن منيد و همچنين به اين دليل كه خدا را نمی‌شناسند، خدايی كه مرا فرستاده است»(یوحنا فصل 15 آیه های 18 تا 21).

برخی از سوء تفاهم ها با مسلمانان را می توان برطرف کرد، اما مشکلی اصلی بر سر عیسی مسیح است (نگاه کنید به اول پطرس فصل 2 آیه های 4 تا 8). هیچ نوع سازش و مصالحه ای نباید درباره عیسی مسیح نجات دهنده انجام شود. مسلمانان این حقیقت را قبول ندارند که خدای پدر، پسرش را فرستاد تا برای گناهکاران جان خود را فدا کند. اکثر مسلمانان سندیت تاریخی مرگ مسیح و لزوم آن را انکار می کنند. مسلمانان عیسی مسیح را به عنوان یک پیامبر برجسته و مهم قبول دارند، اما برای ورود به بهشت؛ به ایمان و عمل به سنت های اسلامی، اطاعت از الله، اعتقاد به رونمایی محمد از الله، اطاعت از قرآن و عمل به پنج رکن اساسی دین اسلام متکی هستند. بسیاری از مسلمانان معتقدند که مسیحیان سه خدا را می پرستند، برای یک انسان مقام الهی قائل می شوند و کتاب مقدس را تحریف کرده اند.

مسیحیان و مسلمانان باید در مورد سوء تفاهم های اعتقادی با هم بحث کنند. مسیحیان باید الهیات کتاب مقدسی را درک کنند تا بتوانند:

• تثلیث را توضیح دهند: خداوند در ذات یکتا و در سه شخص وجود دارد.

• شواهد اعتبار و صحت کتاب مقدس را ارائه دهند.

• ثابت کنند که چرا تقدس خداوند و ذات گناه آلود بشر به مرگ فداکارانه مسیح نیاز دارد.

• اعتقادات درباره عیسی مسیح را به روشنی بیان کنند: «از اين گذشته، ما نيز با چشمان خود ديده‌ايم و به همه اعلام می‌كنيم كه خدا فرزندش را فرستاد تا مردم را نجات و رستگاری عطا كند. هر كه ايمان داشته باشد و به زبان بگويد كه عيسی فرزند خداست، خدا در وجود او ساكن است و او نيز در خدا» (اول یوحنا فصل 4 آیه های 14 تا 15).

مسیحیان باید همراه با عشق، تواضع و صبر، عیسی مسیح نجات دهنده را معرفی کنند. «عيسی به او فرمود: راه منم، راستی منم، زندگی منم. هيچكس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به‌وسیلهٔ من» (یوحنا فصل 14 آیه 6).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دلایل دشمنی بین مسیحیان و مسلمانان چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries